Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2012

DYSLEKSJA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2012
Opracowanie: Magdalena Ciecierska. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny.


Książki


1. Adryjanek Anna
Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego : w gimnazjum / Anna Adryjanek. - Uzupełnienie - kwiecień 2011, czerwiec 2011, wrzesień 2011, listopad 2011, luty 2012., maj 2012. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2010.
Sygnatury: L-1458

2. Baran Joanna
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 108627

3. Baran Joanna
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek i oraz j / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatury: 110393

4. Baran Joanna
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek miękkich i zmiękczonych / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 108137, 108138

5. Baran Joanna
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek nosowych ą, ę oraz połączeń om, on, em, en / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Sygnatury: 111954

6. Baran Joanna
Co robić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał : opracowanie dla terapeutów i rodziców / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 106266

7. Barańska Małgorzata
Detektyw ortografek : ortograficzne ćwiczenia percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 108626

8. Bogdanowicz Katarzyna Maria
Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Sygnatury: 113393, 113394

9. Bogdanowicz Marta
Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją / Marta Bogdanowicz . - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. Sygnatury: 106459

10. Bogdanowicz Marta
Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.

11. Boksa Ewa
Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego : w szkole podstawowej / Ewa Boksa. - Uzupełnienie - październik 2011, grudzień 2011, marzec 2012. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011.
Sygnatury: L-1939

12. Danielewicz Teresa, Koźmińska Anna, Magnusa Janina
Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci. Cz. 1, Wprowadzenie do metody / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina Magnusa. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
Sygnatury: 110174, 110175

13. Domagała Aneta, Marecka Urszula
Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Marecka. - Lublin : WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
Sygnatury: 111108

14. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, sylaby otwarte ze spółgłoskami: P, M, B, L, F, W, T, D, wyrazy do czytania globalnego, samogłoska + sylaba otwarta, wyrazy dwusylabowe z sylab otwartych, zdania i proste teksty / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2008.
Sygnatury: L-1952

15. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami : P, M, B, L, T, D, F, W, S, Z, K, G, J, N, wyrazy czytane globalnie, pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych, zdania i proste teksty / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2008.
Sygnatury: L-1954

16. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami SZ, Ż, RZ, CH, H, Ł, C, DZ, CZ, DŻ, krótkie wyrazy jednosylabowe, wyrazy czytane globalnie, pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych, teksty, krzyżówki sylabowe / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2008.
Sygnatury: L-1955

17. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami Ś, Ź, ć, DŹ, R, ń, pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych, wyrazy z samogłoskami nosowymi Ą, ę, grupy spółgłoskowe, teksty, zagadki, krzyżówki sylabowe / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2009.
Sygnatury: L-1956

18. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : sylaby otwarte ze spółgłoskami: S, Z, K, G, J, N, wyrazy dwusylabowe z sylab otwartych, samogłoska + sylaba otwarta, zdania i proste teksty / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2008.
Sygnatury: L-1953

19. Giermakowska Alicja, Jałowiecka Aneta
Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / Alicja Giermanowska, Aneta Jałowiecka. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.
Sygnatury: 106443

20. Grzelachowska  Helena
Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją / Helena Grzelachowska. - Warszawa : Seventh Sea 2008.
Sygnatury: 103545

21. Jastrząb Jadwiga, Baczała Ditta
Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej : wzorzec terapeuty / Jadwiga Jastrząb, Ditta Baczała. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
Sygnatury: 113896, 113915

22. Jurek Anna
Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
Sygnatury: 104172

23. Kamińska Dominika, Ślęzak-Stachulak Alicja
Dobasoli do kanuka : ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją / Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Sygnatury: 113240

24. Krasowicz-Kupis Grażyna
Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 107304, 107305

25. Krasowicz-Kupis Grażyna
Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygnatury: 104665, 104666, 104667

26. Lipowska Małgorzata
Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
Sygnatury: 113391, 113392

27. Mickiewicz Janina
ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania dla uczniów klas IV-VI / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.
Sygnatury: 108499, 108500

28. Mickiewicz Janina
Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011.
Sygnatury: 113547, 113546

29. Myśliwiec Katarzyna, Myśliwiec Agata
Gdzie taki sam ? : ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją / Katarzyna Myśliwiec, Agata Myśliwiec. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2010.
Sygnatury: 110990

30. Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Szczepańska Krystyna
Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatury: 110450

31. Pietras Izabela
Dysortografia : uwarunkowanie psychologiczne / Izabela Pietras. - Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2008. Sygnatury: 104470

32. Podleśna Małgorzata
Perskie oko : ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Podleśna. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 106584

33. Pomianowska Małgorzata, Szczepkowska-Szczęściak Katarzyna
Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w kl. I-III szkoły podstawowej / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska-Szcześciak. - Uzupełnienie - maj 2011, wrzesień 2011. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2010.
Sygnatury: L-1935

34. Pomirska Zofia
Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa : Difin, 2011.
Sygnatury: 111601

35. Pomirska Zofia
Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / Zofia Pomirska. - Warszawa : Difin, 2010.
Sygnatury: 110041, 110042

36. Reid Gavin, Wearmouth Janice
Dysleksja : teoria i praktyka / Gavin Reid, Janice Wearmouth. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
Sygnatury: 104634, 104632

37. Rudzińska-Rogoża Aneta
Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / Aneta Rudzińska-Rogoża. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygnatury: 113637

38. Sazon-Brykajło Janina Jolanta
Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
Sygnatury: 105546

39. Sedivy Katarzyna
Czytanie programowane : ćwiczenia dla dzieci z dysleksją / Katarzyna Sedivy. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2009.
Sygnatury: 108216

40. Szymankiewicz Elżbieta
Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela / Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 105833

41. Szymankiewicz Elżbieta
Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia / Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 105832

42. Wójtowicz Mirosława
Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatury: 111133, 111134

43. Wypych Agnieszka
Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
Sygnatury: 104562, 105910

44. Zakrzewska Barbara
Moje dziecko źle czyta i pisze / Barbara Zakrzewska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
Sygnatury: 110769

45. Zakrzewska Barbara
Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj, pomyśl, działaj / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatury: 114283

46. Zakrzewska Barbara
Kombinatoryka zdaniowa : pomyśl - działaj – sprawdź / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Sygnatury: 114284

47. Zakrzewska Barbara
Chcę dobrze czytać / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygn. 111533


Artykuły


1. Aktywność muzyczno-ruchowa dziecka - praca z rekwizytem w profilaktyce i terapii dysleksji / Ewa Szatan . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2010, nr 3, s. 41-45

2. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją (Scenariusz zajęć) / Mirosław Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-25
 
3. Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 9-17
 
4. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8

5. Brak pomocy specjalistycznej uczniom z dysleksją : zagrożenia i konsekwencje / Marta Bogdanowicz // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 2, s. 7-12
 
6. Co to w końcu jest dysleksja? Anna Adryjanek // Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych. - 2011, nr 4, s. 13
 
7. ćwiczenia ortograficzne w terapii logopedycznej dzieci ryzyka dysleksji / Urszula Kalicińska . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 16-24
 
8. Dialog rodzica ze światem. Subiektywne rozważania o życiu z dysleksją / Joanna Dąbrowska // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 49-51
 
9.  Dobry Start Przedszkolaka, czyli pomysł na wiejskie przedszkola / Mariola Kurczyńska // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 37-39
 
10. Dorośli z dysleksją - perspektywy po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii / Bernard Quinn // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 30-32

11. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 10, s. 4-9

12. Dostosowanie wymagań na sprawdzianie i egzaminie do potrzeb uczniów dyslektycznych / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 36-38

13. Dostosowanie wymagań na sprawdzianie i egzaminie do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 10, s. 14-16
 
14. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Grażyna Krasowicz-Kupis // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 60-61

15. Dysleksja w szkole i w życiu codziennym / Alicja Sztafarek // Być dla Innych : biuletyn metodyczny dla nauczycieli. - 2011, nr 3, s. 97-100
 
16. Dysleksja - wysepka trudności na oceanie zdolności i umiejętności / Angelika Witkowska // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 42-45
 
17. Dysleksja : dysgrafia : dysortografia : wybór literatury za lata 1999-2003 // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 22-23
 
18. Dysleksja : Zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 33-36

19. Dysleksja : Zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 33-36
 
20. Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 81-93
 
21. Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 111-122
 
22. Dysleksja u dorosłych : terra incognita współczesnej psychologii i pedagogiki / Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 7-8
 
23. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej. Zajęcia biblioterapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniające poczucie własnej wartości. Opis i analiza przypadku edukacyjnego / Emilia Wyględowska . - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10
 
24. Dzień powszedni dyslektycznego dziecka / Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 54-57
Dotyczy zdrowego odżywiania dziecka
 
25. Funkcjonowanie poznawcze kobiet i mężczyzn z dysleksją / Dagmara Jankowska // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 18-20

26. Inteligencje wielorakie na lekcji języka angielskiego / Małgorzata Tyszkowska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 57-59

27. Jak pomóc dzieciom zagrożonym dysleksją? : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek // Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2011, nr 5, s. 100-[103]
 
28. Jeśli nie ty, to kto? : narodziny Polskiego Towarzystwa Dysleksji z mojej perspektywy / Marta Bogdanowicz // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, numer jubileuszowy, s. 7-9
 
29.  Jeszcze o dysleksji / Małgorzata Kaliszewska // Hejnał Oświatowy. - 2010, nr 10, s. 25-27

30. Język angielski dla dyslektyków / Agnieszka Zakrzewska, Barbara Kujawa // Meritum : kwartalnik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. - 2012, nr 1, s. 76-77
 
31. Karta indywidualnych potrzeb ucznia / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2010, wrzesień, s. 41
 
32. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 Rec. : Kiedy mózg pracuje inaczej / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 2, s. 89-96
Recenzja książki na temat zaburzeń i wyjątkowych funkcji mózgu Hasła dodatkowe: Madeja, Zygmunt.

33. Koniec mitów o dysleksji / Marta Bogdanowicz ; rozm. przepr. Agata Kapela, Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 8-13
 
34. Kształcenie językowe w perspektywie edukacji uczniów dyslektycznych / Anna Podemska-Kałuża // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 89-96

35. Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas III-VI według M. Bogdanowicz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 28-29

36. Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV-VI / Renata Czabaj // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 45-46
Zawiera kwestionariusz sygnalizujący występowania dysleksji u ucznia
 
37. Lepiej zapobiegać niż leczyć : Dysgrafia / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 44-46
 
38. Liczy się uczeń, a nie statystyki / Teresa Wejner // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 19-24
Dotyczy uczestnictwa dzieci z dysleksją w zajęciach terapeutycznych

39. Metoda 101 kroków w nauce czytania i profilaktyce dysleksji / Danuta Chwastniewska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 33-36
 
40. Metoda wertykalna jako jedna z form pomocy uczniom z dysleksją / Zofia Gwoździewicz // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 11-16

41. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, 29-31
 
42. Międzynarodowy Test Dysleksji - przydatne narzędzie diagnostyczne / Małgorzata Półtorak . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 22-24
 
43. Młodzież nieprzystosowana społecznie : jej rozwój poznawczy i umiejętności szkolne / Katarzyna Hajdukiewicz, Justyna Siemionow, Marta Bogdanowicz // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 2, s. 13-17
 
44. Model diagnozowania dysleksji rozwojowej / Marta Bogdanowicz . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 7-12

45. Model wczesnego diagnozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Marta Bogdanowicz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 32, s. 22-23
 
46. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową / Marta Bogdanowicz, Renata Czabaj, Aleksandra Bućko // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 34-36

47.  Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny : problem znany czy nieznany? / Ewelina Augustyniak // Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. - 2011, nr 6, s. 5-7
 
48. Nauczyciel wobec zmian MEN dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Rożyńska . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 27-30
 
49. Nowa bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych / Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 25-28
 
50. Nowe tytuły poświęcone trudnościom w uczeniu się matematyki / Teresa Wejner // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 58-60
 
51. O dysleksji ... optymistycznie / Aneta Jałowiecka . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 29-36
 
52. O dysleksji rozwojowej w przepisach prawa i nie tylko / Katarzyna Chrąściel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 3, s. 35-55
Dotyczy dzieci dyslektycznych, m.in. stosunku nauczyciela do dysleksji, traktowanie na egzaminach.
 
53. O dysleksji, dysortografii i dysgrafii po raz kolejny / Iwona Rostankowska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2009, nr 7, s. 14-17

54. Od modelowego systemu do nowego rozporządzenia, czyli co nowego w sytuacji ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 1, s. 42-49
 
55. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczennicy, u której stwierdzono dysleksję rozwojową - dysortografię i dla której opracowano Plan Działań Wspierających / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 33
 
56. Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa Polskie Towarzystwo Dysleksji : 20 lat pomagamy // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 37-42

57. O początkach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji / Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr jubileuszowy, s. 20-22

58. O potrzebie zmiany kryteriów oceniania matury pisemnej z języka obcego / Beata Prościak, Alfreda Grabowska-Błońska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 46-48
 
59. Ortograffiti z Bratkiem - program wsparcia uczniów z trudnościami w nauce / Marcin Szczerbiński // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 61-62

60. Ortograficzne łamigłówki - konkurs dla uczniów z dysleksją rozwojową / Violetta Piasecka // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 46-48
 
61. Osoby dorosłe z dysleksją - problem, diagnozowanie, pomoc / Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 25-29
 
62. Outsiderzy w szkolnej ławce? Dysleksja rozwojowa - diagnoza i rzeczywistość / Dorota Bronk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr 1, s. 176-180

63. Plan działań wspierających : rok szkolny 2011/2012 : uczniowie z dysleksją rozwojową - dysleksją, dysgrafią, dysortografią / Renata Flis // Hejnał Oświatowy : kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. - 2011, nr 6-7,
s. 9-11

64. Podwójny dekalog pracy z dziećmi z dysleksją na języku obcym / Agata Pawłowska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 43-45
 
65. Pomoc psychologiczna uczniowi z dysleksją / Paweł Kurtek // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 2, s. 18-21
 
66. Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008 Rec. : Dysleksja - droga do geniuszu? / Ryszard Bieńkowski // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 55-58
 
67. Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec // Nauczanie Początkowe. - 2007, nr 2, s. 50-55
 
68. Poziom samooceny uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się o typie dysleksji a oddziaływania wychowawcze nauczyciela i rodzica / Tomasz Borowiak // Zeszyty Naukowe WSHE : Nauki Pedagogiczne. - 2010, t. XXX, s. 117-134
 
69. Praca z dzieckiem dyslektycznym na dwa fronty / Małgorzata Broniszewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 8, s. 52-55
 
70. Problemy emocjonalne dyslektyków / Katarzyna Bogdanowicz // Między Nami Polonistami. - 2007, nr 8, s. 14-16
 
71. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108
 
72. Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu na przykładzie wybranych metod / Anna Jurek . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2008, nr 2, s. 33-37
 
73. Program "Czytamy razem" / Beata Ingielewicz // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 40-42
 
74. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji z klas I-II / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 30, s. 40-43
 
75. Przegląd metod terapii pedagogicznej / Renata Czabaj . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 13-16
 
76. Przypadek Wojtka - jak pracowałam z dzieckiem ryzyka dysleksji / Monika Ciągło // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 38-41
 
77. Psychocybernetyka w praktyce klinicznej / Irena Sosin // Głos Pedagogiczny. - 2010, styczeń, s. 56-58

78. Rozwój motoryczny - symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 93-103

79. Rozwój motoryczny - symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe : materiały metodyczne dla nauczycieli. - 2010/2011, nr 1, s. 93-103
 
80. Specjalistyczne programy komputerowe / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 16-17
Tabela z opisanymi programami komputerowymi pomocnymi przy terapii logopedycznej.
 
81. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58 Dotyczy uczniów wybitnie zdolnych z dysleksją.
 
82. Sporty zimowe - scenariusz zajęć terapeutycznych / Jadwiga Jastrząb, Joanna Falencikowska, Alina Hapaniuk // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 53-57
Zawiera scenariusz zajęć terapeutycznych poświęconych umiejętności poprawnego pisania i głośnego czytania ze zrozumieniem.
 
83. Sposób na dysleksję / Anna Adryjanek ; rozm. przepr. Anna Marucha // Sedno. - 2010, nr 10, s. 43-44
Wywiad z nauczycielem pracującym z dziećmi i młodzieżą dyslektyczną.
 
84. Strategia czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100.
 
85. Studenci z dysleksją i ich mocne strony / Marta Łockiewicz, Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 15-17
 
86. Studenci z dysleksją i ich słabe strony / Katarzyna Bogdanowicz, Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 12-14
 
87. Studenci z dysleksją na uczelniach europejskich / Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 26-29
 
88. Studenci z dysleksją w Wielkiej Brytanii / David Pollak // Dysleksja. - 2010, nr 1,
s. 9-11
 
89. Student z dysleksją, czyli bariery studenckiej kariery / Irena Sorokosz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 21-23
 
90. Symptoms of dyslexia - a useful guide for English teachers / Marta Samoder // The Teacher. - 2010, nr 10, s. 34-35
Dotyczy nauczania dziecka z dysleksją.
 
91. Sytuacja studentów z dysleksją w szkolnictwie wyższym / Dorota Kalka // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 24-25
 
92. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją - efekty projektu // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 30-32 Dotyczy programu edukacyjno-terapeutycznego Ortograffiti.
 
93. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją - propozycja zadań / Małgorzata Rożyńska // Dysleksja. - 2008, nr 2, s. 40-42
 
94. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją - współpraca z rodzicami / Małgorzata Rożyńska // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 37-38
 
95. Tajemnica wielokątów - scenariusz terapii matematyki / Iwona Błaszkowska // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 49-52 Zawiera scenariusz zajęć terapii matematycznej dla uczniów klasy V-VI

96. Taki Einstein, a nie umie czytać! / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 14-17

97. Terapia pedagogiczna jako metoda działania / Jadwiga Jastrząb . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 7-12
 
98. Trudności w pisaniu i czytaniu / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-17
 
99. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 33-42
Jak wspomóc dziecko dyslektyczne w czytaniu lektur.

100. Uczeń z dysleksją - po prostu uczeń, czyli w poszukiwaniu szkoły, która rozumie swoje zadania / Dorota Klus-Stańska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 1, s. 25-29

101. Uczeń z dysleksją w Internecie : zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe : materiały metodyczne dla nauczycieli. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57

102. Uczeń z dysleksją w reformującej się szkole / Marta Bogdanowicz // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 1, s. 17-24
 
103. Uczeń z dysleksją w szkole i w domu - scenariusz spotkania z rodzicami / Małgorzata Rożyńska // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 47-49
 
104. Uczniowie z dysleksją rozwojową na sprawdzianie w roku szkolnym 2007/2008 / Teresa Wejner // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 29-31
Sprawozdanie dotyczy ilości uczniów z dysleksją przystępujących do egzaminu zewnętrznego po ukończeniu klasy VI.
 
105. Wczesna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Marta Bogdanowicz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 31, s. 25-27
 
106. W japońskiej szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja / Dorota Rospierska . - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 31-38

107. W kierunku poprawy sytuacji diagnozowania dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis, Izabela Pietras // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 20-21
 
108. W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 46-57
 
109. Wspierająca rola szkoły w procesie przezwyciężania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Aneta Rudzińska-Rogoża . - Bibliogr. // Nasze Forum. - 2009, nr 1/2, s. 129-134
 
110. Wszystko jest możliwe! scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną / Mirosława Kalicińska ; Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19

111. Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe : materiały metodyczne dla nauczycieli. - 2010/2011, nr 2, s.23-31
 
112. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-94
 
113. Zasady oceniania uczniów z dysleksją rozwojową / Michalina Bakoń // Monitor Prawny Dyrektora. - 2008, nr 4, s. 7-8
 
114. Zestawienie bibliograficzne pt. : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne / Antoni Woźnica // Meritum. - 2006, nr 1, s. 41-46

115. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 54-60

116. Zrozumieć ucznia z dysleksją i pomóc / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 22-24

Katalog integro
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Kalendarz wydarzeń
<sierpień 2020>
pnwtśrczptsond
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Platforma moodle
Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Projekt Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń
 

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

W lipcu i sierpniu

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
10.00-15.00
w środy:
10.00-17.00
w soboty - nieczynna

Czytelnia - nieczynna
 

Wypożyczalnia
Tel. (056) 653 97 55

Sekretariat
Tel. (056) 653 97 56

Adres email:
biblioteka@bptorun.edu.pl

Kujawy Pomorze