plen
Aktualności
2012-05-29 02:06:00 Kiermasz książek 2012


Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży książek kupiliśmy do zbiorów następujące pozycje :

1. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Wyd. 1, dodr.  - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL , cop. 2012.
2. Awangarda dwudziestego wieku / Eliana Princi ; [tł. Marta Boberska]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2012.
3. Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012.
4. Czytanie Konopnickiej / pod red. Olgi Płaszczewskiej ; posł. opatrzył Marian Stala. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.
5. Dialektyczna terapia behawioralna w praktyce klinicznej / pod red. Lindy A. Dimeff i Kelly Koerner ; słowo wstępne Marsha M. Linehan ; tł. Marta Kapera. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.
6. Dziennik norymberski / G. M. Gilbert ; z ang. przeł. Tomasz Łuczak. - Warszawa : Świat Książki - Weltbild Polska, 2012.
7. Dziesięć tysięcy liści : antologia literatury japońskiej / przeł. z jap., wstęp i koment. oprac. Wiesław Kotański. - Wyd. 2.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
8. Edukacyjne, kulturowe i społeczne konteksty starości / pod red. Małgorzaty Malec. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011.
9.  Ekologia ewolucyjna / Adam Łomnicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
10.Farby wodne / Lidia Ostałowska. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011.
11.Filozofia seksu / Igor Primoratz ; przeł. Joanna Klimczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
12.Fizjoterapia w onkologii / red. nauk. Marek Woźniewski ; [aut. Wojciech Golusiński et al.] ; Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
13. Fizjoterapia w pediatrii / red. nauk. Włodzisław Kuliński, Krzysztof Zeman; przy współpr. Teresy Orlik. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
14. Furia instynktu / Janusz Styczeń. - Wrocław : Biuro Literackie, 2011.
15. Globalne ocieplenie : zrozumieć prognozę / David Archer ; przekł. Paweł Wiejacz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
16. Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania / Jadwiga Andrychowska-Biegacz. - Wyd. 2 popr., dodr.  - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2008.
17. Historia Polski średniowiecznej / Marek Kazimierz Barański. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2012.
18. Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce / Alicja Zawistowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2012.
19. Impresjonizm, postimpresjonizm, secesja / David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzanti ; [tł. Tamara Łozińska]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2012.
20. Inteligencja / Ian J. Deary ; przekl. Ewa Wojtych. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
21. Jak czytać symbole : język symboli w różnych kulturach / Clare Gibson ; [tł. Kamil Kuraszkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010.
22. Jak rozmawiać z dziećmi kiedy ktoś umiera : odpowiedzi na pytania dzieci o śmierć w rodzinie, w gronie przyjaciół, w szkole / Linda Goldman ; [przekł. Dariusz Rossowski]. - Łódź : Wydawnictwo Feeria : Wydawnictwo JK, 2012.
23. Jaruzelski : generał ze skazą : biografia wojskowa generała armii Wojciecha Jaruzelskiego / Lech Kowalski. - Wyd. 2 popr.  - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, cop. 2012.
24. Język i dyskurs codzienny osób z niepełnosprawnością intelektualną / Dorota Krzemińska. - Kraków : Impuls, 2012.
25. Koncepcja edukacji fizycznej - zdrowie, sport, rekreacja : szkoła podstawowa - klasy IV-VI : program nauczania, plany pracy, przedmiotowy system oceniania :poradnik metodyczny / Urszula Kierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
26. Koncepcja edukacji fizycznej - zdrowie, sport, rekreacja : szkoły ponadgimnazjalne : program nauczania, plany pracy, przedmiotowy system oceniania : poradnik metodyczny / Urszula Kierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
27. Biomechanika sportu / Paul Grimshaw [et al.] ; przekł. Mirosław Łukaszewski, Wacław Petryński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
28. Kultura jako praxis / Zygmunt Bauman ; tł. Jacek Konieczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
29. Lubiewo bez cenzury / Michał Witkowski. - Warszawa : Świat Książki - Weltbild Polska, 2012.
30. Matematyka dla naszych dzieci : nietypowe gry i zabawy matematyczne / Marek Pisarski ; il. Joanna Berka. - Wyd. 2. zm.  - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2011.
31. Miedzianka : historia znikania / Filip Springer. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2011.
32. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : Difin , 2012.
33.  Migrantki - opiekunki : doświadczenia migracyjne Polek pracujących w Rzymie / Agnieszka Małek. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011.
34.  Mikołajska : teatr i PRL / Joanna Krakowska. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2011.
35.  Musimy porozmawiać o Kevinie / Lionel Shriver ; z jęz. ang. przeł. Krzysztof Uliszewski. - Wyd. 3.  - Chorzów : Videograf II, 2011.
36.  Najbardziej niebezpieczne ze zwierząt : natura ludzka i przyczyny wojen / David Livingstone Smith ; przekł. Anna E. Eichler. - Warszawa ; Stare Groszki : Wydawnictwo CiS, 2011.
37. Negocjacje i mediacje / Kamilla Bargiel-Matusiewicz. - Wyd. 2. zm.  - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010.
38.  Nim nadejdzie mróz / Henning Mankell ; [przekł. Ewa Wojciechowska]. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2012.
39.  Obieżyświat : twórcze zagospodarowanie czasu wolnego : program profilaktyczno-wychowawczy dla gimnazjalistów / oprac. Ewa Dybowska, Anna Walulik. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2008.
40. Obowiązkowe wiersze w gimnazjum : karty pracy / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
41. Odwieczna Rosja : Mandelsztam w roku 1917 / Ryszard Przybylski. - Warszawa : Sic!, 2012.
42. Pedagogika : kluczowe zagadnienia : podręcznik akademicki / Friedrich W. Kron ; przekł. Elżbieta Cieślik. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
43. Pielęgniarstwo neurologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. części pielęgniarskiej Krystyna Jaracz, części klinicznej Wojciech Kozubski. - [Wyd. 1 , dodr.].  - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
44. Pielęgniarstwo onkologiczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Anna Koper ; [aut. Beata Borzych et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
45. Piłkarskie ćwiczenia treningowe dla najmłodszych / Rafał Malicki. - Wrocław ; Długołęka : MWW Mirosław Matoga, 2012.
46. Podstawy biologii roślin / Jan Kopcewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
47. Pra : o rodzinie Iwaszkiewiczów / Ludwika Włodek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2012.
48. Przestrzeń dla rodziny / Jesper Juul, Monica Øien ; przeł. z jęz. norw. Anna Marciniakówna. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2012.
49. Ręka Flauberta / Renata Lis. - Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2011.
50. Sacrum a profanum : o istocie sfery religijnej / Mircea Eliade ; przeł. Bogdan Baran. - Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2008.
51. Sekrety Biblii / Anna Świderkówna. - Kraków : Wydawnictwo M, 2012.
52. Seksualność Polaków na początku XXI wieku : studium badawcze / Zbigniew Izdebski. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012.
53. Sezon maczet / Jean Hatzfeld ; przeł. Jacek Giszczak. - Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012.
54. SLI i inne zaburzenia językowe : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
55. Słonimski : heretyk na ambonie / Joanna Kuciel-Frydryszak. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2012.
56.  Soweto - my love / Wojciech Albiński. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2012.
57. Stolica Hitlera : życie i śmierć w wojennym Berlinie / Roger Moorhouse ; przekł. Jan Wąsiński. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2011.
58. Sudoku logopedyczne : do ćwiczenia wymowy głoski R / Magdalena Hinz ; [il. Agnieszka "Teya" Skulska]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
59. Sztuka polska. [2], Gotyk / Szczęsny Skibiński, Katarzyna Zalewska-Lorkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010.
60. Sztuka polska. [3], Renesans i manieryzm / Mieczysław Zlat. - [Dodr.]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010.
61. Trening umiejętności wychowawczych : dla rodziców i specjalistów / Małgorzata Całusińska, Wojciech Malinowski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
62. Twoje dziecko szczęśliwe w przedszkolu / Jovanka Jovièić ; tł. Duąan-Vladislav Pa¾djerski i Ewelina Chacia. . - Łódź : Wydawnictwo Beauty In, 2012.
63. Udzielanie pomocy terapeutycznej : aspekty prawne / Agnieszka Fiutak, Jacek Dąbrowski. - Warszawa : Difin, 2012.
64.  Umarli tańczą / Piotr Głuchowski. - Warszawa : Agora, 2012.
65.  Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne w pracy nauczyciela  / pod red. Justyny Mróz i Kingi Kalety. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
66.  Uwaga ! Koncentruję się ! : ćwiczenia na koncentrację i spostrzegawczość dla najmłodszych / [oprac. Magdalena Hinz]. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012.
67.   Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.). - Warszawa : Difin, cop. 2012.
68.  Wiersze i proza 1954-2004 / Tomas Tranströmer ; [tł. L. Neuger, M. Wasilewska-Chmura]. - Kraków : Wydawnictwo a5, 2012.
69. Wisławy Szymborskiej dary przyjaźni i dowcipu : teksty i wyklejanki poetki z kolekcji Ryszarda Matuszewskiego. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Auriga, 2008.
70.  Wystarczy / Wisława Szymborska. - Kraków : Wydawnictwo a5, 2011.
71. Zapraszamy do Trójki / Ewa Winnicka, Cezary Łazarewicz. - Warszawa : Agora ; Konstancin - Jeziorna : Wydawnictwo Obok, 2012.
72. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością : pozyskiwanie utalentowanych pracowników i ich adaptacja w środowisku pracy / red. Jim Hasse ; przeł. Magdalena Shaw ; Lighthouse International. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
73. Zrozumieć własną wiarę / Józef Tischner ; [red. Wojciech Bonowicz]. - Wyd. 2.  - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012.
 
 ilość odsłon: 3075
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-12-03 09:23:25

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń