plen
Aktualności
2016-12-27 09:17:00 Matura - książki, które ułatwią analizę tekstów kultury

Matura zbliża się wielkimi krokami, dlatego też zachęcamy tegorocznych maturzystów, a także nauczycieli pracujących z uczniami z klas maturalnych do zapoznania się z książkami, które ułatwią analizę tekstów kultury. Wśród zaprezentowanych książek znajdują się pozycje, dzięki którym pogłębią Państwo wiedzę na temat malarstwa, architektury czy filmu oraz ich związków z literaturą, zapoznają się z symbolami wykorzystywanymi w sztuce oraz nauczą się, jak analizować różne teksty kultury.

 

Jak czytać obrazy : treść, forma, technika / Liz Rideal ; [przekład: Ewa Gorządek]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, cop. 2016.

Projekt graficzny: JC Lanaway
Na okładce: „Uciekając przed krytyką” Pere Borrel del Caso, 1874 © Kolekcja Bank of Spain


PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Jak czytać obrazy to znakomity przewodnik po zachodnioeuropejskim malarstwie. Dzięki galerii dzieł sztuki opatrzonych komentarzami czytelnicy mogą szybko zapoznać się z pojęciami związanymi z malarstwem, a także nauczyć się, w jaki sposób analizować obrazy z różnych epok oraz prawidłowo odczytywać zawarte w nich treści, i poznać specyficzne techniki.

Prezentowana książka:
  •     służy jako praktyczny i porywający każdego czytelnika przewodnik po sztuce od wieku XV po XXI;
  •     umożliwia doskonalenie umiejętności i pogłębianie wiedzy pozwalającej czerpać większą radość z kontaktu z najróżniejszymi obrazami;
  •   opowiada o 50 słynnych i mniej znanych obrazach, ukazując ich pogłębioną analizę i opisując je w taki sposób, aby czytelnik lepiej zrozumiał sztukę i doświadczył pełniejszego z nią obcowania”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Symbole i alegorie
/ Matilde Battistini ; [tł. Karolina Dyjas]. - Wyd. 1 dodr. - Warszawa : „Arkady”, 2007.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„O czym mówią i co przedstawiają dzieła sztuki? Czy możliwe, że pod tym, co widzą nasze oczy, kryje się jeszcze jakieś przesłanie artysty?
Malarze czerpali z szerokiego repertuaru odwiecznych symboli, obrazów i wizualnych kodów, do których często zagubiono klucz interpretacyjny. Kody te stanowią część składową struktury dzieła i nie znając ich, widz nie jest w stanie zrozumieć, co naprawdę opowiadają poszczególne sceny i jaką treść ze sobą niosą.
(…)
Niniejszy leksykon ma na celu pomóc współczesnemu czytelnikowi i osobom odwiedzającym wystawy oraz muzea w poruszaniu się po świecie obrazów i w odczytywaniu ukrytego przesłania niektórych wybitnych dzieł sztuki”.
Matilde Battistini

Fragment zaczerpnięty ze „Wstępu”

Jak czytać symbole : język symboli w różnych kulturach
/ Clare Gibson ; [tł. Kamil Kuraszkiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2010.

Projekt: JC Lanaway

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„W tym przewodniku znajdziecie objaśnienie symboli wykorzystywanych w sztuce i rzemiośle różnych kultur. Dzięki przyjęciu podziału geograficznego autorka nie tylko wskazuje pochodzenie każdego z symboli, ale również zachęca czytelnika, by poznał ich artystyczną wartość w poszczególnych kulturach i powiązał je z podobnymi motywami występującymi w innych częściach świata.

Książka zaczyna się od wprowadzenia do symboliki i jej zastosowania w sztuce, a następnie analizuje przedstawienia symboli kontynent po kontynencie. Każdy rozdział ma taki sam układ tematyczny, umożliwiający czytelnikowi porównywanie ikonografii postaci, systemów religijnych i alegorii. Piękne kolorowe fotografie ukazują symbole we właściwym kontekście, a rysunki pozwalają poznać je wszystkie, od egipskich hieroglifów po heraldykę”.

Opis zaczerpnięty z przedniego skrzydełka okładki

Nie widać nic : opowiadanie obrazów
/ Daniel Arasse ; tł. Anna Arno. - Kraków : Studio Wydawnicze DodoEditor, 2012.

Projekt okładki: Zuzanna Łazarewicz, Ryszard Poniedziałek, DodoDesign

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Co się dzieje, kiedy patrzymy na obrazy? Jakie wywołują w nas myśli i skojarzenia? Jak opowiedzieć samemu sobie o tym, co widzimy lub czego się tylko domyślamy? A jak historyk sztuki powinien interpretować coś, co widzi wyraźnie albo ledwo, ledwo, czemu przygląda się beznamiętnie lub z bijącym sercem?

Daniel Arasse zaprasza nas na przygodę dla oczu. W sześciu krótkich opowiadaniach przenikliwie opisuje obrazy Tycjana i Velázqueza, Bruegla i Tintoretta… Z uporem detektywa poszukuje ukrytych znaczeń, które okazują się widoczne gołym okiem! Te dzieła łączy jedno: malarstwo olśniewa nas i dowodzi, że zwykle nie dostrzegamy tego, co pragnie nam przekazać. Na pierwszy rzut oka nie widać nic! Ale to nic to w końcu bardzo wiele”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Historia świata w sztuce : jak czytać...
/ Flavio Febbraro, Burkhard Schwetje ; przekł. z jęz. ang. Andrzej Goździkowski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012.

Projekt okładki: Ewa Gray

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„W jaki sposób interpretacja wydarzeń historycznych dokonywana przez artystę zmienia nasz sposób ich pojmowania? Malowidła, rysunki, rzeźby i fotografie powstawały na zamówienie królów, królowych, prezydentów i generałów – poczynając od Aleksandra Wielkiego, kończąc na Theodorze Roosevelcie. Artyści wszystkich epok – od anonimowych rzeźbiarzy starożytnego Egiptu po Rubensa, El Greco, Turnera, Goyę, Homera, Maneta, Warhola czy Richtera – spieszyli, by dać świadectwo ważnych wydarzeń w postaci dzieł, które na zawsze ukształtowały pamięć historyczną. Niniejsza książka skupia się na konkretnych wydarzeniach – od ogłoszenia Kodeksu Hammurabiego do całkiem niedawnych, takich jak zburzenie muru berlińskiego czy atak terrorystyczny z 11 września 2001 r. Autorzy zajmują się także bardziej ogólnymi tematami, np. historią tworzenia się państw (Persji, Rzymu, Cesarstwa Chińskiego, Stanów Zjednoczonych) czy dziejami wojen (Wolność wiodąca lud na barykady Delacroix, Guernica Picassa), opisują wielkie wyprawy odkrywcze, rewolucję przemysłową i wiele innych zdarzeń. W prezentowanych na kartach książki dziełach sztuki ożywa historia całego świata”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki Literatura i malarstwo : korespondencja sztuk
/ Alina Biała. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.

Projekt okładki: Zuzanna Łazarewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Niniejsza książka jest zaproszeniem do przechadzki po galerii literacko-malarskiej, gdzie umieszczono obrazy stworzone zarówno kreską oraz barwną linią, jak i słowem. Czytelnik, który zechce z tego zaproszenia skorzystać, odbędzie niezwykłą podróż po kolejnych rozdziałach jak po muzealnych salach. Będzie miał okazję poznać związki ‹‹sztuk siostrzanych›› – malarstwa i literatury. Fragmenty dzieł pióra i dzieł pędzla – nawiązujące do siebie, komentujące się, uzupełniające czy polemizujące ze sobą – ukażą literaturę i malarstwo w zupełnie nowym świetle. Warto się przekonać, jak silne związki łączą sztuki posługujące się odmiennymi środkami wyrazu”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Literatura i architektura : korespondencja sztuk
/ Alina Biała. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010.

Projekt okładki: Zuzanna Łazarewicz, DodoDesign

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„U narodzin praarchitektury stoją zapewne motywacje podobne do tych, z których zrodziła się praliteratura. Obydwie sztuki powstały z potrzeby zrozumienia i oswojenia otaczającego świata. Budowla miała chronić przed siłami natury, niebezpieczeństwami czyhającym ze strony dzikich zwierząt, agresją wrogich plemion. Budowniczy łagodził bojaźń i wyrażał potrzebę sensu za pomocą gałęzi, kamienia, gliny, natomiast pisarz – dzięki słowom i zdaniom opowieści. Jego dzieło ingerowało w fizyczną postać rzeczywistości, Pomnażało ją o twory kształtujące obraz przestrzeni, czyniąc ją bezpieczną (dom), metafizyczną (grób), sakralną (budowle kultu). Dzieło bajarza było zaś odbiciem wyobrażanej istoty świata, interpretacyjną opowieścią o zdarzeniach codzienności, rytmie egzystencji i natury oraz związanych z nimi rytuałów.

Dzięki lekturze niniejszej książki Czytelnik wejdzie w magiczną ‹‹przestrzeń›› na której ‹‹wznoszą się›› literackie i fotograficzne odpowiedniki wielkich budowli świata zestawione tak, by ‹‹opowiedziały›› o sztuce literackiej i architektonicznej”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Jak czytać architekturę : najważniejsze informacje o stylach i detalach
/ Carol Davidson Cragoe ; tł. Ewa Romkowska - Warszawa : Arkady, 2009.

Projekt: JC Lanaway

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Książka ta jest praktycznym przewodnikiem, uczącym rozpoznawać style w architekturze, ich historię i ewolucję. W każdej budowli można odnaleźć wskazówki, pozwalające ustalić nie tylko styl, w jakim została wzniesiona, ale też informacje o tym, kto ją zaprojektował, dla kogo i dlaczego. (…)

Poczynając od przeglądu typów budowli, stylów w architekturze i materiałów budowlanych, w następnych rozdziałach przedstawiono elementy architektoniczne, różnorodnie ukształtowane w toku dziejów, z uwzględnieniem miejsca ich powstania. Dziesiątki ilustracji z wyczerpującymi podpisami przybliżają informacje i ułatwiają ich zapamiętanie. W ostatnim rozdziale omówione zostało znaczenie rozmaitych elementów dekoracyjnych”.

Opis zaczerpnięty z przedniego skrzydełka okładki

Literatura i taniec : korespondencja sztuk
/ Alina Biała. - Częstochowa : Wydawnictwa Popularnonaukowe Sfinks, 2013.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Jako sztuka widowiskowa taniec odwołuje się więc do wrażeń wizualnych. Dzięki zmysłowi wzroku są one odbierane jako dynamiczny obraz ruchu dokonującego się za pośrednictwem ludzkiego ciała w celu wyrażenia uczuć oraz myśli artysty.
Ciąg wizualnych wrażeń towarzyszy także lekturze tekstu literackiego. W trakcie czytania powstają w wyobraźni odbiorcy niematerialne, czysto wyobrażeniowe przedstawienia przekazujące odczucia i sądy autora. ‹‹Wizualny›› wymiar tańca i literatury przesuwa tedy obydwie te sztuki w kierunku malarstwa.
Otwierając korespondencję sztuk na nowe jakości, taniec, literatura i malarstwo ukazują siłę i złudność łacińskiej maksymy: Ars longa – vita brevis. Z całą pewnością bowiem do bytów wiecznych można zaliczyć literaturę i malarstwo. W porównaniu z nimi taniec jawi się jako mgnienie – stan ulotny. Podobnie jak egzystencja, dzieło taneczne przemija, bez tropu, bez śladu, chyba, że zatrzyma je pióro, pędzel (także dłuto czy obiektyw aparatu fotograficznego lub filmowego) artysty”.

Alina Biała

Fragment zaczerpnięty ze „Wstępu”

Obrazy i wiersze : z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej
/ Adam Dziadek. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004.

Projekt okładki i obwoluty: Marek Francik

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Adam Dziadek omawia w swojej rozprawie utwory polskich poetów współczesnych, w których wyraźnie widać związek z malarstwem oraz architekturą. W książce znaleźć można interpretację wiersza Notre-Dame Julian Przybosia z tomu Równanie serca, utworów poetyckich Adama Czerniawskiego i Adama Zagajewskiego, Krzysztofa Lisowskiego, Poematu bukolicznego Aleksandra Wata czy Fugi Rafała Wojaczka. Autor rozprawy omawia również wybrane wiersze polskie poezji współczesnej, nawiązujące do różnych obrazów Pietera Bruegla Starszego. Wśród omawianych tekstów poetyckich znajdują się między innymi Dedal i Ikar Zbigniewa Herberta, Prawa i obowiązki Tadeusza Różewicza oraz Ikar Stanisława Grochowiaka. Ważną część rozprawy stanowią także rozważania na temat utworów Czesława Miłosza, odwołujących się do malarstwa.

Opracowanie Anna Siemińska

Gotyk i pisarze : topika opisu katedry
/ Małgorzata Czermińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, 2005.

Projekt graficzny i typograficzny: Stanisław Salij
Ilustracja na okładce: Maciej Bieniasz „Gotyk śląski”, 1973, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie


PRZEJDŹ DO KATALOGU

Małgorzata Czermińska omawia w swojej książce topikę gotyckiej katedry – rozumianej jako kamienny las i ogród, ciało, bestiarium, okręt, księgę, teatr… Interpretuje opisy katedr pojawiające się w utworach polskich autorów, poczynając od listów Stanisława Wyspiańskiego, poprzez Wacława Berenta, Hannę Malewską, Józefa Czechowicza, Juliana Przybosia, Zbigniewa Herberta, aż po powieść Mai Jurkowskiej oraz opowiadanie Jacka Dukaja, które zainspirowało Tomka Bagińskiego, twórcę animowanego filmu Katedra, nominowanego do Oscara w 2003 roku.

Opracowanie Anna Siemińska

Literatura i semiotyka
/ Seweryna Wysłouch. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001.

Projekt okładki i strony tytułowej: Maryna Wiśniewska
Na okładce wykorzystano wizerunek rzeźby Aliny Szapocznikow, „Portret wielokrotny (czterokrotny)”


PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Literatura i semiotyka ma charakter interdyscyplinarny: ukazuje przenikanie się wiedzy o literaturze, plastyce i filmie.
Liczne przykłady uwidaczniają stosunek słowa do obrazu, relacje między znakami, przekładanie się słowa na obraz, a zarazem ujawniają rolę, jaką problemy te pełnią w procesie porozumiewania się ludzi.
Książka kontynuuje fascynujące dla Autorki wyprawy na te tereny, rozwija i poszerza problematykę zawartą już w pracy Literatura a sztuki wizualne (PWN, 1994)”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Między słowem a obrazem : dylematy współczesnej polonistyki
/ Barbara Dyduch. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007.

Projekt okładki: Maciej Kwiatkowski

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Książka jest zarazem studium napisanym z pozycji kompetentnego specjalisty i badacza, osadzonym w teorii naukowej i teorię tę wzbogacającym, jak i podręcznikiem i poradnikiem dla nauczycieli i studentów. Informowanie i perswazja wiążą się z podpowiadaniem konkretnych rozwiązań praktycznych, z dostarczaniem wskazówek, jak dzisiaj efektywnie uczyć w szkole języka polskiego, uwzględniając wyzwania i konsekwencje zanurzenia edukacji we współczesnej, zdominowanej przez obraz kulturze i wskazując na wynikającą stąd konieczność uwzględniania w ramach treści przedmiotowych korespondencji różnorodnych przekazów werbalnych i niewerbalnych”.

Jadwiga Kowalikowa

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Dzieło filmowe jako tekst kultury : gimnazjum, liceum
/ Barbara Drabarek, Izabella Rowińska. - Kielce : MAC Edukacja, 2004.

Projekt okładki: Magdalena Pilch

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Książka Dzieło filmowe jako tekst kultury Barbary Drabarek i Izabelli Rowińskiej wypełnia lukę na ubogim rynku literatury filmowej. Dotychczas brakowało mądrych, pisanych z sercem prac poświęconych sztuce interpretacji. (...)
Niezaprzeczalną wartością książki Rowińskiej i Drabarek jest szeroka perspektywa interpretacyjna. Autorki pomijają zazwyczaj znany z branżowych publikacji kontekst teoretyczno-filmowy. Nie sytuują omawianych dzieł na tle dorobku twórców, nie silą się na powtarzanie znanych skądinąd i łatwych do uzyskania informacji na temat miejsca, jakie owe filmy zajmują w historii kina. Nie pytają, za co kochamy reżyserów, tylko dociekają sedna, wyjaśniają przesłanie. Rozszyfrowując trudny, kulturowy kod, prowokują do zastanowienia się, na ile film pozwala rozumieć rzeczywisty świat.(...)
Książka ta będzie bez wątpienia cennym narzędziem dydaktycznym dla nauczycieli, którzy chcą wykorzystać seans filmowy jako materiał pomocniczy do dyskusji o problemach omawianych na lekcjach języka polskiego i historii. Z pewnością będzie ona też przydatna dla młodych widzów, którzy często odbierają film wyłącznie na poziomie intuicji i emocji. Błyskotliwe analizy, a zwłaszcza zestawy pytań dodatkowych, świetnie ukierunkują odbiorców poszukujących głębszych treści i sprawdzą stopień zrozumienia omawianego tematu”.

Janusz Wróblewski (fragment recenzji)

Opis zaczerpnięty z okładki książki

Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie
/ Anna Marzec. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1996.

Projekt okładki: Krzysztof Klimek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Obraz filmowy tym się różni od literackiego, że ma złożony charakter i względną samodzielność. Jak to rozumieć? Tak mianowicie, że ważny jest zarówno przedstawiany przedmiot, jak i sposób jego przedstawienia. A w sposobie mieści się kąt widzenia kamery, rodzaj planu, oświetlenie, barwa, typ ujęcia i jego długość, układ kompozycyjny kadru itp. Dopełnieniem obrazu filmowego, uwypukleniem jego zawartości, jest muzyka, dialog i towarzyszące dźwięki.
Rozdziały poświęcone omówieniu adaptacji filmowych pokażą, jak obrazowe przedstawienie problematyki książki bywa uzależnione od tego, ‹‹jak›› owo ‹‹coś›› zostało opowiedziane. Częściej będzie to poszukiwanie ekwiwalentu dla obrazu literackiego wyczarowanego w słowie. Tam obraz filmowy będzie się skupiał na funkcji referencyjnej, na podobieństwie do rzeczywistości, lecz nierzadko będą to adaptacje stwarzające widzowi szansę wieloznacznego odczytania opartego na interpretacji metaforyczno-symbolicznej”.

Anna Marzec

Fragment zaczerpnięty ze wstępu

Od Mickiewicza do Masłowskiej : adaptacje filmowe literatury polskiej
/ pod red. Tadeusza Lubelskiego. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2014.

Projekt okładki na podstawie serii „Literatura na ekranie”: Sepielak
Na okładce kadry z filmów: „Pan Tadeusz” (1999), reż. Andrzej Wajda; „Wojna polsko-ruska” (2009), reż. Xawery Żuławski


PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Niniejszy tom jest kolejnym ogniwem serii międzywydawniczej „Literatura na ekranie”, poświęconej adaptacjom różnych literatur narodowych. Zgodnie z zasadami serii każdy autor analizuje adaptację, lub kilka adaptacji, jednego utworu literackiego wybranego z danej literatury narodowej, przy czym punktem wyjścia jest zawsze utwór literacki, a analizowany film zostaje z nim skonfrontowany. Po książkach dotyczących literatur: hiszpańskiej, angielskiej, amerykańskiej, japońskiej, włoskiej i czeskiej jako siódmy przedstawiamy tom poświęcony adaptacjom filmowym literatury polskiej.

Tytuł tomu, wynikły z ustalonej w serii konwencji, znaczy tyle, i tylko tyle, że najstarszym spośród osiemnastu utworów literackich, których adaptacje zostają w nim omówione, jest Pan Tadeusz (1834) Adama Mickiewicza, a najświeższym – Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną (2002) Doroty Masłowskiej. O wyborze decydowała nie tylko ranga pierwowzorów, ale i ich rodzajowa i gatunkowa różnorodność; wśród osiemnastu tytułów jest trzynaście powieści (to gatunek literacki od zawsze najchętniej adaptowany), a ponadto po jednym; opowiadanie, cykl nowel, poemat epicki, dramat, a nawet wiersz liryczny. Historyczna i gatunkowa różnorodność wywołała też rozmaitość ujęć analitycznych, przy czym wszystkie analizy dokonane zostały – przez czołowych polskich specjalistów – z perspektywy użytkowników kultury żyjących w drugiej dekadzie XXI wieku. Zbiór ten jest tomem o niezastąpionych walorach edukacyjnych, a zarazem – książką do czytania”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 ilość odsłon: 822
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-09-24 11:02:20

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń