plen
Aktualności
2017-03-09 10:19:00 Światowy Tydzień Mózgu

Od 1999 roku w Polsce obchodzimy Światowy Tydzień Mózgu, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat mózgu, umysłu i takich jego funkcji, jak: spostrzeganie, myślenie, zapamiętywanie, uczenie się czy też odczuwanie emocji i uczuć.

Tegoroczny toruński „Tydzień Mózgu” potrwa od 13 do 18 marca 2017 roku. Z tej okazji chcielibyśmy Państwu zaprezentować literaturę dotyczącą mózgu, jego rozwoju i funkcjonowania, procesów poznawczych, mechanizmów uczenia się i nauczania, a także emocji i uczuć oraz zjawisk podprogowych, nierejestrowanych przez naszą świadomość, które mają wpływ na wszystkie świadomie podejmowane przez nas decyzje.

 

 

Mózg
Michael O’Shea ; przekł. Piotr Bucki ; przekł. popr. i uzup. Agnieszka Łysik i Patrycja Pacyniak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.

Projekt okładki: Monika Pollak

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Mózg to jeden z najbardziej fascynujących tworów. Żaden inny organ nie wzbudza takiej ciekawości naukowców i nie pozostaje jednocześnie tak tajemniczy. Książka stanowi znakomite kompendium wiedzy na temat ewolucji tego organu, jego budowy, funkcjonowania, najpowszechniejszych chorób i urazów. Autor omówił również wyniki najnowszych badań, na przykład stymulacji uszkodzonego mózgu za pomocą systemów komputerowych”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

 


Mózg : fascynacje, problemy, tajemnice

Jerzy Vetulani. - [Wyd. 2]. - Kraków : Wydawnictwo Homini, 2011.

Projekt okładki: Marianna Cielecka

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Neurobiologia jest dziś jedną z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych nauk. Pomaga odpowiedzieć na wielkie pytania, z którymi od dawna mierzyły się filozofia, teologia, psychologia i nauki społeczne, a także na małe pytania, które zadajemy sobie co dzień. Co jest kryterium człowieczeństwa? Gdzie mieszka dusza? Skąd się bierze moralność? Gdzie rodzi się przyjemność? Dlaczego jesteśmy agresywni? Jak działa pamięć? Od czego i dlaczego się uzależniamy? Dlaczego lubimy seks? Czy zakochani myślą rozsądnie? Dlaczego dziewczynki wolą bawić się lalkami, a chłopcy samochodzikami? Czy w świecie nowych technologii zdołamy zachować prywatność myśli? Nieskończonym źródłem odpowiedzi lub podpowiedzi – i nowych fascynujących pytań – jest mózg, odsłaniający dzięki coraz bardziej zaawansowanym metodom badawczym kolejne swe tajniki, a w studiach nad nim można widzieć wręcz antropologię xxi wieku. Jerzy Vetulani oprowadza nas po naszym „centrum dowodzenia”, ukazując z erudycją i wdziękiem, że „szare komórki” to pole zainteresowań zarówno „twardej” biologii, jak i subtelnej humanistyki”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Nieświadomy mózg : jak to, co dzieje się za progiem świadomości, wpływa na nasze życie

Leonard Mlodinow ; przełożyła Julia Szajkowska. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2016.

Projekt okładki: Prószyński Media

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Intensywne badania mózgu w ciągu ostatnich dwóch dekad wstrząsnęły światem naukowym tak silnie jak rewolucja kwantowa. Badania, dzięki którym możemy – jak nigdy wcześniej – uzyskać wgląd w pracę mózgu, dowiodły między innymi, że nasze wszystkie doświadczenia, sposób, w jaki poznajemy rzeczywistość, a także zachowania są w ogromnym stopniu zdeterminowane przez procesy przebiegające poza granicami naszej świadomości.

W swojej książce Nieświadomy mózg, Leonard Mlodinow odkrywa przed czytelnikami zaskakujące i egzotyczne siły działające pod powierzchnią naszych umysłów oraz pokazuje, jak działają instynkty powstałe w nieświadomości, które zazwyczaj mamy za w pełni świadome i racjonalne przyczyny zachowań. Wyjaśnia, że jeśli chcemy naprawdę zrozumieć świat, a także pokonać przeszkody, które uniemożliwiają nam cieszenie się pełnią życia, musimy zrozumieć, jaki wpływ ma na nasze działania ten skryty przed naszymi oczyma, podprogowy świat”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Moralność mózgu : co neuronauka mówi o moralności

Patricia S. Churchland ; tł. i przedm. Mateusz Hohol, Natalia Marek. - Kraków : Copernicus Center Press, 2013.

Projekt okładki: Mariusz Banachowicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Skąd bierze się moralność? Czy jej źródeł można poszukiwać w biologii? Jaką rolę odgrywa mózg w kształtowaniu naszych postaw moralnych? Czy moralność jest czymś specyficznie ludzkim?

W Moralności mózgu Patricia S. Churchland zabiera Czytelnika w podróż po świecie najnowszych odkryć neuronauki i ewolucjonizmu. Celem tej niezwykłej podróży jest zrozumienie podstawowych wartości, dzięki którym nasze życie społeczne jest także życiem moralnym. Stawiane przez autorkę śmiałe pytania i udzielane na nie – nieraz jeszcze śmielsze – odpowiedzi, zainteresować powinny wszystkich tych, których nurtuje nie tylko zagadka pochodzenia moralności, ale także chcących zrozumieć naturę ludzką.

Wspaniałe, jasne, i napisane z wyczuciem studium moralnych i społecznych zachowań ludzkich oraz ich neurobiologicznych podstaw.

Michael S. Gazzaniga, autor książki Istota człowieczeństwa

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Sumienie i mózg : o wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych

Ryszard Stach. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012.

Projekt okładki: Jadwiga Burek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Sumienie i mózg. O wewnętrznym regulatorze zachowań moralnych to publikacja posiadająca istotne walory poznawcze i praktyczne, stanowi także inspirację do planowania i podejmowania dalszych badań nad złożonymi i skomplikowanymi mechanizmami warunkującymi funkcjonowanie sumienia człowieka. Nie ma wątpliwości, iż wielu praktyków, klinicystów czy psychologów sądowo-penitencjarnych z wielkim zainteresowaniem i satysfakcją będzie sięgać do książki Ryszarda Stacha, stanowiącej kompendium wiedzy na temat mózgowych organizacji tych czynności psychicznych, które mają wpływ na pełnienie przez sumienie jego adaptacyjnych i regulacyjnych funkcji. Książka istotnie poszerza bowiem wiedzę na temat sumienia, konstruktu guasi-osobowościowego, pełniącego ważne funkcje poznawcze, oceniające, kontrolne oraz motywacyjne.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Życie emocjonalne mózgu

Richard J. Davidson, Sharon Begley ; przekł. Beata Radwan. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013.

Projekt okładki: Agnieszka Winciorek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Dlaczego w obliczu porażki niektórzy niezwykle szybko odzyskują równowagę, a inni pogrążają się w rozpaczy? Dlaczego pewni ludzie są tak bardzo wyczuleni na otoczenie, jakby mieli zdolności parapsychologiczne, podczas gdy inni popełniają gafę za gafą? Dlaczego niektóre osoby mają zawsze dobry nastrój, a inne są ciągle przygnębione? Odpowiedzi na powyższe pytania możemy znaleźć w tej książce.

Richard J. Davidson – utytułowany neurobiolog – przedstawia zupełnie nowy model naszych emocji, określający ich pochodzenie, siłę i plastyczność. Odkrył, że u każdego z nas występuje sześć podstawowych stylów emocjonalnych: odporność, nastawienie, intuicja społeczna, samoświadomość, wrażliwość na kontekst i uwaga. Nasz osobisty emocjonalny „odcisk palca” jest rezultatem pozycji, jaką zajmujemy na kontinuum każdego z tych stylów. Aby przedstawić ów model emocjonalnego mózgu, który może nawet wpłynąć na sposób leczenia takich chorób jak autyzm i depresja, Davidson wyjaśnia wzorce aktywności mózgu, będące podstawą każdego ze stylów. Zapoznaje nas również ze strategiami, które pozwolą nam określić własny styl emocjonalny oraz zmienić nasz mózg i emocje – jeśli tylko tego chcemy.

Ta książka to rewelacyjna podróż, której przewodnikiem jest jeden ze światowych pionierów w dziedzinie badań nad emocjami. Pytania o to, jak stajemy się tym, kim jesteśmy, są przez Richarda J. Davidsona zadawane z naukową skrupulatnością i niezwykłą dociekliwością, co pozwala nam zrozumieć innych ludzi i siebie, a także bezpośrednio wpłynąć na nasze nastawienie do życia. Ukazuje również udowodnione naukowo sposoby ulepszania funkcji, a nawet struktury mózgu. Niech was przeniknie mądrość tej książki! Udanej lektury!
Dr med. Daniel J. Siegel, autor książki Mindsight

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Empatia i mózg

Ryszard Stach, Anna Stach-Borejko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

Projekt okładki: Jadwiga Burek

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Książka jest bardzo udaną próbą pogłębionej i wielokierunkowej analizy zależności, jakie zachodzą między pojęciem czy konstruktem empatii a tymi wewnętrznymi regulatorami aktywności człowieka, które można bezpośrednio powiązać ze strukturalnymi i funkcjonalnymi właściwościami mózgu. W swoim podstawowym zamyśle praca stanowi próbę komplementarnego ujęcia dwóch głównych nurtów badań nad zjawiskiem empatii. Pierwszy z nich ma charakter ściśle psychologiczny i dotyczy zarówno analizy mechanizmów samego zjawiska empatii, jej typów, manifestacji, kształtowania się w toku rozwoju i dojrzewania, jak i jej społecznych oraz interpersonalnych konsekwencji. Drugi nurt badań nad empatią ma wymiar zdecydowanie bardziej biologiczny i jest związany ze spektakularnym rozwojem neuronauk spowodowanym przede wszystkim szerokim zastosowaniem nieinwazyjnych metod badania funkcjonującego mózgu oraz odkryciem neuronów lustrzanych.

Przedstawione przez autorów rozważania znacznie poszerzają wiedzę o skomplikowanych relacjach, jakie zachodzą między mózgiem, w tym zwłaszcza wewnętrznymi regulatorami zachowania, które można odnieść bezpośrednio do jego strukturalnych i funkcjonalnych właściwości, a rozwojem i stanem empatycznych dyspozycji. Rozważania i wnioski zawarte w monografii mają też ważny aspekt praktyczny. Będą przydatne zarówno w pracy klinicznej, na przykład podczas rozważań nad genezą tych zaburzeń osobowości, które manifestują się różnymi deficytami emocjonalnymi, jak i dla neuropsychologów analizujących zaburzenia różnorodnych funkcji i procesów psychicznych. Korzystać też z nich będzie można w opiniowaniu sądowo-psychologicznym, w profilaktyce, prewencji czy oddziaływaniach rehabilitacyjnych. Istnieje także możliwość i potrzeba wykorzystania wyników badań w programach resocjalizacyjnych i terapeutycznych, w opiece postpenitencjarnej lub też w codziennej praktyce instytucji zajmujących się wychowaniem, zaburzeniami socjalizacji i rozwoju społecznego.

Z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego
Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Umysł : czym jest i jak działa

David Casacuberta ; z hisz. przeł. Jan Krzyżanowski. - Warszawa : Świat Książki, 2007.

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Ambicją tej książki jest przybliżenie Czytelnikowi zagadnień dotyczących umysłu w kontekście współczesnych badań naukowych, dbając przy tym o jasność wywodu. W pięciu zagadkach, stanowiących kompendium aktualnych badań, autor zawarł sto podstawowych pytań, na które osoby interesujące się tą tematyką chciałyby poznać odpowiedź.

David Casacuberta jest wykładowcą na uniwersytecie w Barcelonie. Zajmuje się filozofią i naukami kognitywnymi. Jest autorem wielu publikacji na ten temat”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Rozwój umysłu : jak stajemy się tym, kim jesteśmy

Daniel J. Siegel ; tł. Robert Andruszko. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009.

Projekt okładki: Marcin Bruchnalski

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Czym jest umysł? Jak się rozwija? Książka ta syntetyzuje informacje z różnych dyscyplin naukowych i bada hipotezę, że umysł powstaje na styku doświadczeń interpersonalnych oraz struktury i funkcji mózgu.
(…)
Książka ta może być przydatna przedstawicielom różnych dyscyplin. Zrozumienie tych procesów może pomóc klinicystom w przywracaniu zdrowia pacjentom. Uczonym akademickim takie interdyscyplinarne przedsięwzięcie może przydać się do lepszego zrozumienia powiązań między ich własną pracą a niezależnymi dziedzinami badań. Pedagodzy mogą odnieść korzyść ze spostrzeżeń dotyczących roli emocji i relacji interpersonalnych jako podstawowych motywacyjnych aspektów uczenia się i pamięci. Dla specjalistów zajmujących się rozwojem dzieci i opieką nad dziećmi wiedza o tym, jak formy komunikacji bezpośrednio wpływają na rozwój mózgu dziecka, może być niezbędna w opracowywaniu programów, które będą miały podstawy naukowe i będą mogły optymalizować opiekę nad dziećmi. Wielu ludziom wiedza, w jaki sposób z materialnej substancji mózgu i doświadczeń interpersonalnych powstaje umysł, może dostarczyć użytecznej refleksji, która poprawi ich życie zawodowe i osobiste. Doświadczenie interpersonalne kształtuje umysł, w miarę jak rozwija się on w ciągu całego życia. Książka ta opisuje te procesy interpersonalne i pokazuje, jak możemy wykorzystać dane z dziedziny neurobiologii, żeby pomóc sobie i innym we wzroście i rozwoju”.

Daniel J. Siegel
Fragment zaczerpnięty z „Przedmowy”


 


Kim jesteśmy - a kim moglibyśmy być : zachęta neurobiologiczna

Gerald Hüther ; z niem. przeł. Viktor Grotowicz. - Słupsk : Dobra Literatura, 2015.

Projekt okładki: Ilona Gostyńska-Rymkiewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Entuzjazm jest nawozem dla mózgu. Jednak coraz więcej ludzi i wspólnot ludzkich traci zapał, ponieważ w naszej kulturze stał się on cechą mało pożądaną.

Nic dziwnego, że przestajemy radzić sobie z nasilającymi się kryzysami, a najważniejsze choroby naszych czasów to wewnętrzne wypalenie, depresja i demencja.

Znany neurobiolog i popularny autor, Gerald Hüther, opowiada się za radykalną zmianą sposobu myślenia. Domaga się przemiany społeczeństwa opartego na bezwzględnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych w społeczeństwo rozwijania potencjałów, które daje więcej przestrzeni i czasu dla rozwoju tego, co w życiu najistotniejsze.

Z perspektywy neurobiologa autor w zajmujący i bardzo konkretny sposób pokazuje, jak możemy stać się rzeczywiście takimi ludźmi, jakimi moglibyśmy być”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Psychologia poznania : umysł i świat

Tomasz Maruszewski. - Nowe poszerz. wyd. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.

Projekt okładki: Monika Pollak

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Psychologia poznania jest stosunkowo młodą dyscypliną naukową, która wciąż się rozwija. W niniejszym podręczniku Czytelnik znajdzie rzetelne omówienie wszystkich związanych z nią zagadnień, W kolejnych rozdziałach opisane zostały poszczególne procesy poznawcze: spostrzeganie, uwaga, pamięć (również pamięć autobiograficzna), wyobraźnia, pojęcia oraz myślenie i rozwiązywanie problemów. Ostatni rozdział traktuje o relacjach pomiędzy emocjami a poznaniem.
Złożone i niekiedy trudne zagadnienia zostały przedstawione w sposób bardzo jasny, wyczerpujący i przystępny. Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów psychologii, ale także do osób zainteresowanych tą fascynującą dziedziną, jaką jest psychologia procesów poznawczych.
Obecne, poszerzone wydanie wzbogacono o nowe treści i wyniki najnowszych badań, a poprzednio omawiane zagadnienia zostały przedstawione w nowym świetle”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja = Education and brain : brain and education

red. nauk. Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016.

Projekt okładki: Anna M. Damasiewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU


„W ostatnim czasie wzrasta zainteresowanie wśród pedagogów literaturą zagraniczną i polską dotyczącą neurodydaktyki. Coraz częściej problemy dotyczące metod i form pracy sprzyjających mózgom uczniów w procesie edukacji to tematy szkoleń, seminariów, konferencji i studiów podyplomowych. Jednak w neurodydaktyce pojawia się więcej pytań, niż odpowiedzi. Prezentowana publikacja wpisuje się w klimat odpowiedzi, ale też przez wielu autorów zamieszczonych w niej artykułów stawiane są pytania dotyczące ciekawej i jednocześnie złożonej problematyki dotyczącej plastyczności mózgu.
Zasadniczym celem publikacji było przedstawienie wyników badań i dobrych praktyk dotyczących pracy, terapii i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z wykorzystaniem wiedzy na temat plastyczności mózgu”.

Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa
Fragment zaczerpnięty z „Wprowadzenia”


 


Neuroedukacja : praca zbiorowa

pod redakcją Wiesława Sikorskiego. - Słupsk : Dobra Literatura, 2015.

Projekt okładki: Ilona Gostyńska-Rymkiewicz

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Jak lepiej wykorzystać potencjał mózgu w procesie nauczania i uczenia się? Jak przebiega „rzeźbienie mózgu”? Jak zwiększać i wzmacniać jego sprawność? Co zrobić, by uczenie się było ciekawsze i bardziej angażujące neurony? Jak umożliwić lepsze i trwalsze zapamiętywanie nowej wiedzy podczas zajęć lekcyjnych? W jaki sposób można uczynić proces kształcenia wielozmysłowym, wielointeligentnym i powiązanym z doświadczeniem?

W ostatnim czasie dostrzegamy wzrost zainteresowania psychologów i pedagogów wynikami badań mózgu przy użyciu nowoczesnych technik neuroobrazowania – zwłaszcza funkcjonalnego rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Na podstawie tych wyników zmierza się do weryfikacji dotychczas stosowanych metod nauczania i uczenia się. Możliwość bezinwazyjnego monitorowania pracy mózgu podczas uczenia pozwala niejako „zobaczyć jak uczy się mózg”, i określić, co należy zrobić, by edukacja szkolna była bardziej „przyjazna neuronom”.

W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy nowa wiedza o mózgu jest na tyle wiarygodna i wystarczająca, żeby na jej podstawie stworzyć nową strategię nauczania w szkole”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Jak uczy się mózg

Manfred Spitzer ; przeł. Małgorzata Guzowska-Dąbrowska ; [red. nauk. wyd. pol. Maria Jagodzińska]. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.

Projekt okładki: Joanna Gwis
Ilustracja na okładce: Dick Makin/Getty Images/FPM

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Manfred Spitzer w swej znakomitej książce pisze o wpływie naszych cech osobowości, emocji i motywacji na pracę mózgu. Udowadnia, że nasz umysł uczy się od samego początku (już w okresie prenatalnym) spontanicznie, bez przerwy, nawet we śnie, i że można go stymulować naturalnie – wcale nie przez używki. Znając zasady działania mózgu, poznajemy możliwości zwiększenia jego efektywności i czerpania przyjemności z uczenia się. Mózg „formułuje” sam ogólne zasady i „wyciąga wnioski”, ale potrzebuje odpowiednio podanych informacji, dlatego autor radzi nauczycielom i rodzicom opowiadać dzieciom rzeczywiste historie, a tłumacząc abstrakcyjne teorie, odwoływać się do życia codziennego. Książka niekiedy zaskakuje wyjaśnieniami, dlaczego niektóre dzieci przejawiają trudności w nauce, dlaczego są agresywne, skąd bierze się przemoc – gdzie szukać wyjaśnienia i rozwiązania tych problemów. Nie są to gołosłowne zapewnienia – autor przywołuje liczne eksperymenty psychologiczne i badania neurobiologiczne, potwierdzające jego tezy.

Uczenie się zachodzi w głowie. [...] Chciałbym, aby dzięki tej książce badania prowadzone nad mózgiem stały się bardziej zrozumiałe, co – mam nadzieję – przełoży się na lepsze zrozumienie uczenia się. Owo zrozumienie nie powinno pozostać jedynie hermetyczną wiedzą ekspertów, ponieważ dotyczy nas wszystkich – niezależnie bowiem od tego, czy chcemy, czy nie, wszyscy się uczymy.
z Przedmowy
Książka Jak uczy się mózg jest poświęcona problematyce uczenia się widzianej z perspektywy neurobiologii, psychologii i pedagogiki. Autor w bardzo ciekawy sposób ukazuje, jak można przenieść wiedzę z badań nad mózgiem na nasze codzienne życie”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 Mózg nastolatka : jak przetrwać dorastanie własnych dzieci

Frances E. Jensen ; z Amy Ellis Nutt ; [przeł. Katarzyna Sosnowska]. - Warszawa : Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2016.

Projekt okładki oryginalnej: © HarperCollinsPublishers LTD 2014
Projekt okładki i stron tytułowych na podstawie wersji oryginalnej: Tomasz Majewski


PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Czy czasem – a może nawet często – zachowanie twojego nastoletniego dziecka wydaje ci się niezrozumiałe lub niepokojące?
Jeśli tak, to książka w sam raz dla ciebie.
Neurolożka Frances E. Jensen i dziennikarka Amy Ellis Nutt udowadniają, że okres dojrzewania, choć charakteryzuje się nieraz nieprzewidywalnymi wybrykami i buntowniczym nastawieniem do rzeczywistości, jest najzupełniej normalny. Cała tajemnica tkwi zaś w ludzkim mózgu, którego praca w okresie nastoletnim jest szczególnie intensywna.

Jak na funkcjonowanie mózgu wpływają używki, brak snu czy stres? Czym jest tak zwana burza hormonów i dlaczego ma więcej wspólnego z układem nerwowym niż hormonalnym?
Który z ośrodków mózgu odpowiada za uzależnienia czy samokontrolę? Autorkom udało się udzielić odpowiedzi na te i wiele innych pytań w przystępny, zaskakująco ciekawy i niezwykle obrazowy sposób. Krzepiąca lektura dla rodziców nieznośnych nastolatków”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki

 


Burza w mózgu nastolatka : potencjał okresu dorastania

Daniel J. Siegel ; przekład z języka angielskiego Karolina Bochenek. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, 2016.

Projekt graficzny okładki: Aleksandra Szempruch

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„W tej książce Daniel J. Siegel rozprawia się z wieloma mitami na temat dorastania i nastolatków. Twierdzi, że zmiany, jakie zachodzą w tym wieku mają niewiele wspólnego z szalejącymi hormonami, lecz wynikają przede wszystkim z procesów przebudowy mózgu i tworzenia się nowych połączeń. Ten okres od dwunastego do dwudziestego czwartego roku życia decyduje o tym, kim staniemy się w przyszłości. Zdaniem Siegela, nabywamy wtedy wielu ważnych umiejętności i przygotowujemy się do opuszczenia domu rodzinnego. Skłonność do ryzyka, intensywna emocjonalność, zainteresowanie nowością to ważne i cenne cechy nastolatków, dzięki którym mogą wypracować nowe strategie radzenia sobie z wyzwaniami współczesnego świata”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Myśl jak Sherlock Holmes

Maria Konnikova ; tłumaczenie: Manana Chyb. - Warszawa : Agora, 2015.

Projekt graficzny okładki: Ben Wiseman

PRZEJDŹ DO KATALOGU


„Jedynym człowiekiem na świecie, na którym wyczyny Sherlocka Holmesa nie robiły większego wrażenia, był on sam. To, co dla nas jest dowodem jego geniuszu, dla niego było efektem pracy nad własnym umysłem. Czy w związku z tym my wszyscy skazani jesteśmy na rolę doktorów Watsonów – zdumionych świadków wyczynów geniusza z Baker Street?
Odpowiedź znajdziesz w książce „Myśl jak Sherlock Holmes”, która jest przewodnikiem po naszych mózgach, ale również narzędziem, dzięki któremu odkrywamy jego niewykorzystane dotąd możliwości. Łącząc najnowszą wiedzę na temat psychologii człowieka i działania układu nerwowego Maria Konnikova pokazuje, w jaki sposób każdy z nas przy odrobinie cierpliwości i konsekwencji może wyostrzyć swoją percepcję, pogłębić świadomość i wyćwiczyć szare komórki. Tak by nasz umysł stał się potężnym i błyskotliwym narzędziem dedukcji. Nie po to, byśmy jak Holmes rozwiązywali kryminalne zagadki, ale by nasz mózg lepiej służył nam na co dzień”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Mózg na manowcach : dlaczego oszukujemy, udajemy i ulegamy pokusom?

David Disalvo ; tłumaczenie Marek Czekański. - Wyd. 1, 2016 (dodr.). - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, 2016.

Projekt okładki: Piotr Rosiński/Libertago


PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Dlaczego CV lepiej nosić w ciężkiej teczce?
Jak wyzwolić się z pułapki myślenia, „co by było, gdyby”?
Czy „dźwignia przyjemności” może zastąpić jedzenie, sen i seks?
Na czym polega praca neutralizatorów przemocy?
W jaki sposób kompot z wiśni kształtuje naszą moralność?
Jak sprawić, by płatki róży miały zapach chili?
Kiedy poznamy prawdę o sensie życia?

David DiSalvo ujawnia ciekawy paradoks: to, czego pragnie mózg, bywa niezgodne z naszymi potrzebami. Mózg człowieka lubi oszczędzać energię, ceni sobie rutynę i stabilność, więc często podsuwa rozwiązania, które go „uszczęśliwiają”, a nam szkodzą. Dlatego wbrew sobie regularnie dokonujemy złych wyborów, ulegamy pokusom, przypisujemy ukryte znaczenia banalnym zbiegom okoliczności oraz upieramy się przy błędnych opiniach, mimo że zaprzeczają im ewidentne dowody. Oto zestaw wskazówek, które mogą poprawić jakość naszego życia”.

Opis zaczerpnięty z okładki książki


 


Neurointeligencja : [jak świadomie wykorzystywać powiązania między umysłem, mózgiem i ciałem, aby zwiększyć swoją sprawność intelektualną]

Laureli Blyth ; przeł. Wanda Grajkowska ; przedm. Ewa Foley. - Konstancin-Jeziorna : Wydawnictwo Medium, cop. 2007.

Projekt okładki: Beata Kulesza-Damaziak

PRZEJDŹ DO KATALOGU

„Ciało, umysł i emocje współpracują ze sobą, łącząc się w spójną jedność. Zrozumienie tego i podjęcie pewnej pracy nad sobą pozwoli nam odkryć smak wolności tworzenia, korzystać z wyobraźni i kontaktować się z naszą wyższą świadomością. Wyższa świadomość to część naszego umysłu, która wiąże nas z wyższym poziomem myślenia – a gdy je pobudzamy, nasze życie staje się bardziej aktywne, twórcze i inspirujące.

Autorka wyjaśnia tu między innymi:
•    na czym polega związek między mózgiem, umysłem i ciałem,
•    co to jest mózg emocjonalny,
•    jak ćwiczyć swój umysł, by łatwiej przyswajać wiedzę i chronić go przed starzeniem się,
•    jak funkcjonuje nasz umysł podczas snu,
•    co to są sny i jak możemy twórczo je kształtować i wykorzystywać,
•    dlaczego powinniśmy żyć z poczuciem celowości i jak to osiągnąć.

Ta książka w sposób prosty i praktyczny pokazuje, jak kierować swoim myślami, aby pokonać niepożądane schematy i nawyki – i osiągnąć lepszą jakość życia, nadając mu głębszy sens i cel”.

Opis zaczerpnięty z okładki książkiMózg. Umysł. Neurobiologia. Neuropsychologia. Psychologia poznawcza. Kognitywistyka - lista książek do pobrania

Mózg. Neuropsychologia. Psychologia poznawcza - lista artykułów z czasopism do pobrania

ilość odsłon: 1075
lista informacji
Komentarze użytkowników:
Dodaj swój komentarz:

Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta załóż je teraz
Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem zaloguj się

katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń