plen
Internetowe Centrum Informacji MultimedialnejICIM powstało w efekcie realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trosce o rozwój społeczeństwa informatycznego Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu oferuje dostęp do Internetu, pakiet multimedialnych usług dodatkowych oraz księgozbiór umożliwiający zdobywanie
i poszerzanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.

Cele projektu:

udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów biblioteki dla potrzeb czytelników poprzez sieć Internet, 

podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie, 

ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez nauczycieli, studentów i uczniów,

zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki,

wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia nauczycieli, studentów, uczniów,  a także społeczności lokalnej,

umożliwienie nauczycielom, studentom, uczniom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,

stworzenie szans na promocję biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.


W ramach projektu Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu otrzymała sprzęt komputerowy
i oprogramowanie: serwer, 6 stanowisk komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Każdy komputer pracuje w systemie operacyjnym Windows XP, ma zainstalowany pakiet Office 2003, program antywirusowy. Na wszystkich stanowiskach komputerowych można korzystać z Internetu. Udostępniane również będą programy multimedialne: „Wielki multimedialny atlas świata”, „Encyklopedia PWN”, „Słowniki PWN”.


do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń