plen
Internetowe Centrum Informacji MultimedialnejICIM powstało w efekcie realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W trosce o rozwój społeczeństwa informatycznego Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu oferuje dostęp do Internetu, pakiet multimedialnych usług dodatkowych oraz księgozbiór umożliwiający zdobywanie
i poszerzanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.

Cele projektu:

udostępnienie możliwości przeszukiwania księgozbiorów biblioteki dla potrzeb czytelników poprzez sieć Internet, 

podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie, 

ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez nauczycieli, studentów i uczniów,

zwiększenie potencjału edukacyjnego biblioteki,

wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia nauczycieli, studentów, uczniów,  a także społeczności lokalnej,

umożliwienie nauczycielom, studentom, uczniom i środowisku lokalnemu dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,

stworzenie szans na promocję biblioteki pedagogicznej w środowisku lokalnym.


W ramach projektu Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu otrzymała sprzęt komputerowy
i oprogramowanie: serwer, 6 stanowisk komputerowych oraz urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, kopiarka). Każdy komputer pracuje w systemie operacyjnym Windows XP, ma zainstalowany pakiet Office 2003, program antywirusowy. Na wszystkich stanowiskach komputerowych można korzystać z Internetu. Udostępniane również będą programy multimedialne: „Wielki multimedialny atlas świata”, „Encyklopedia PWN”, „Słowniki PWN”.


do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń