plen
Warsztat pracy nauczyciela
KSIĄŻKI


 1. KOBYLIńSKI W. ABC organizacji pracy nauczyciela / W. Kobyliński. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - S. 223-231: Urządzenie warsztatu pracy Sygn. 59515-59520
 2. KRÓL I., PIELACHOWSKI J. Nauczyciel i jego warsztat pracy: poradnik organizacyjno-prawny nie tylko dla młodych nauczycieli. Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego / I. Król, J. Pielachowski. - Wyd. 2 zaktualizowane. - Poznań: eMPi2, 1997 Sygn. 83862, 84110 P

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. KARTOTEKI metodyczne biblioteki pedagogicznej w warsztacie pracy nauczyciela / J. Parysz // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 10, s. 1-2
 2. O POJęCIU stylu pracy w warsztacie polonisty szkolnego / T. Patrzałek // Polonistyka. - 2000, nr 4, s. 218-224
 3. SYLWETKI nauczycieli tworzących warsztat pracy / S. Palka // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 5, s. 46-47
 4. WARSZTAT dla nauczycieli języka polskiego - ocenianie prac pisemnych / Z. Saloni, J. Sudzik // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 38-44
 5. WARSZTAT pracy nauczyciela wychowania fizycznego w aspekcie ewolucji celów tego procesu / G. Kosiba // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 9/10, s. 21-23
 6. WARSZTAT zawodowy nauczyciela / J. Michalski // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 43-45
 7. WZBOGACENIE warsztatu pracy i umiejętności pedagogicznych / M. Wardyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 33-35
 8. KOBYLIńSKI W. ABC organizacji pracy nauczyciela / W. Kobyliński. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - S. 223-231: Urządzenie warsztatu pracy Sygn. 59515-59520
 9. KRÓL I., PIELACHOWSKI J. Nauczyciel i jego warsztat pracy: poradnik organizacyjno-prawny nie tylko dla młodych nauczycieli. Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego / I. Król, J. Pielachowski. - Wyd. 2 zaktualizowane. - Poznań: eMPi2, 1997 Sygn. 83862, 84110 P
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń