plen
Warsztat pracy nauczyciela
KSIĄŻKI


 1. KOBYLIńSKI W. ABC organizacji pracy nauczyciela / W. Kobyliński. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - S. 223-231: Urządzenie warsztatu pracy Sygn. 59515-59520
 2. KRÓL I., PIELACHOWSKI J. Nauczyciel i jego warsztat pracy: poradnik organizacyjno-prawny nie tylko dla młodych nauczycieli. Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego / I. Król, J. Pielachowski. - Wyd. 2 zaktualizowane. - Poznań: eMPi2, 1997 Sygn. 83862, 84110 P

ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. KARTOTEKI metodyczne biblioteki pedagogicznej w warsztacie pracy nauczyciela / J. Parysz // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 10, s. 1-2
 2. O POJęCIU stylu pracy w warsztacie polonisty szkolnego / T. Patrzałek // Polonistyka. - 2000, nr 4, s. 218-224
 3. SYLWETKI nauczycieli tworzących warsztat pracy / S. Palka // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 5, s. 46-47
 4. WARSZTAT dla nauczycieli języka polskiego - ocenianie prac pisemnych / Z. Saloni, J. Sudzik // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 3, s. 38-44
 5. WARSZTAT pracy nauczyciela wychowania fizycznego w aspekcie ewolucji celów tego procesu / G. Kosiba // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 9/10, s. 21-23
 6. WARSZTAT zawodowy nauczyciela / J. Michalski // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 43-45
 7. WZBOGACENIE warsztatu pracy i umiejętności pedagogicznych / M. Wardyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 33-35
 8. KOBYLIńSKI W. ABC organizacji pracy nauczyciela / W. Kobyliński. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - S. 223-231: Urządzenie warsztatu pracy Sygn. 59515-59520
 9. KRÓL I., PIELACHOWSKI J. Nauczyciel i jego warsztat pracy: poradnik organizacyjno-prawny nie tylko dla młodych nauczycieli. Materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego / I. Król, J. Pielachowski. - Wyd. 2 zaktualizowane. - Poznań: eMPi2, 1997 Sygn. 83862, 84110 P
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-08-16 11:11:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń