plen
Wsparcie społeczne
 1. Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności / Stanisław Kawula // Wychowanie na co dzień 1996 nr 10/11 s. 14-17, bibliogr.
 2. Wsparcie społeczne w pracy socjalno-wychowawczej : zarys problematyki / Andrzej Olubiński // Wychowanie na co dzień 1996 nr 10/11 s. 17-20
 3. Wsparcie społeczno-kulturalne w wiejskich środowiskach lokalnych / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co dzień 1996 nr 10/11 s. 21-23, bibliogr.
 4. Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Kantowicz // Wychowanie na co dzień 1997 nr 1/2 s. 7-10, bibliogr.
 5. Trening umiejętności społecznych jako wsparcie rozwoju psychospołecznego / Tomasz Biernat // Wychowanie na co dzień 1997 nr 1/2 s. 10-13, bibliogr.
 6. Metafizyka wsparcia społecznego - od tolerancji do pomocy / Józef Górniewicz // Wychowanie na co dzień 1997 nr 3 s. 16-18
 7. Rodowód i zakorzenienie się w pedagogice społecznej pojęć: "wsparcie społeczne", "pomoc" i "opieka" / Mikołaj Winiarski // Edukacja 1997 nr 3 s. 25-36, bibliogr.
 8. Wzór zachowania "A" a wsparcie społeczne i gotowość do korzystania z pomocy / J. Pommersbach // Przegląd Psychologiczny 1990 t. 33 s. 353-365
 9. Wsparcie społeczne - co zrobić, aby stało się pojęciem naukowym? / H. Sęk // Przegląd Psychologiczny 1986 nr 3 s. 791-800
 10. Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności / Stanisław Kawula // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1997 nr 1 s. 13-21, bibliogr.
 11. Skala wsparcia społecznego : teoria i właściwości psychometryczne / Krystyna Kmiecik-Baran // Przegląd Psychologiczny 1995 z. 2 s. 201-214, bibliogr.
 12. Formy i możliwości społecznego wsparcia niepełnosprawnych przez integrację w płaszczyźnie mikro- i makrostruktur / Maria Chodakowska // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1997 nr 2 s. 7-21, bibliogr.
 13. Dziecko w rodzinie ryzyka - zagrożenia socjalne (Przesłanki do programu socjalnego i pedagogicznego wspomagania rodziny polskiej) / Stanisław Kawula // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1997 nr 2 s. 46-62, bibliogr.
 14. Problemy wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych i alkoholików w warunkach średniego miasta / Tadeusz Frąckowiak; Piotr Mosiek // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1997 nr 3/4 s. 134-154, bibliogr.
 15. Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia / red. Ewa Kantowicz . - Olsztyn : "Glob", 1997 Recenzje: Teresa Wilk \\ Auxilium Sociale: Wsparcie Społeczne 1997 nr 3/4 s. 280-283
 16. Wsparcie społeczne wobec rodziny ryzyka / Stanisław Kawula // Edukacja 1998 nr 2 s. 5-15, bibliogr.
 17. Problematyka funkcjonowania rodzin dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Sekułowicz // Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1998 nr 1 s. 61-82, bibliogr.
 18. Potrzeba afiliacji i otrzymywane wsparcie społeczne u osób bezrobotnych / Agata Chudzicka // Chowanna 1998 t. 1 s. 60-68, bibliogr. [Zawiera Arkusz do Badania Indywidualnej Sieci i Form Otrzymywanego Wsparcia Społecznego]
 19. Wsparcie społeczne a stres w pracy kierowniczej / Roman Cieślak // Czasopismo Psychologiczne 1998 nr 1 s. 29-46, bibliogr.
 20. Od opieki do wsparcia społecznego / Mikołaj Winiarski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 5 s. 3-8
 21. Wsparcie społeczne kobiet chorych na raka piersi / Eliza Sarnecka // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1998 nr 2 s. 76-89, bibliogr.
 22. Funkcja wsparcia społecznego w rodzinie / Grażyna Filipiak // Roczniki Socjologii Rodziny 1999 t. 11 s. 131-144
 23. Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju dziecka / Sylwia Seul-Michałowska // Nowa Szkoła 2000 nr 2 s. 30-33, bibliogr.
 24. Wsparcie społeczne / Stanisław Kawula // Pomost 1998 nr 12 s. 6-8
 25. Wsparcie społeczne / Zbigniew Zaborowski // Opieka - Wychowanie - Terapia 1993 nr 2 s. 30-32
 26. Wybrane aspekty wsparcia społecznego młodzieży w wieku od 11 do 18 lat / Maria Pluta // Opieka - Wychowanie - Terapia 2000 nr 2 s. 32-33
 27. Wsparcie społeczne młodzieży z rodzin patologicznych : funkcjonowanie Ogniska św. Brata Alberta w Szczecinie / Grażyna Tronczyńska; Wioleta Bryniewicz // Edukacja Humanistyczna 1999 r 1 s. 123-127
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń