plen
Wsparcie społeczne
 1. Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności / Stanisław Kawula // Wychowanie na co dzień 1996 nr 10/11 s. 14-17, bibliogr.
 2. Wsparcie społeczne w pracy socjalno-wychowawczej : zarys problematyki / Andrzej Olubiński // Wychowanie na co dzień 1996 nr 10/11 s. 17-20
 3. Wsparcie społeczno-kulturalne w wiejskich środowiskach lokalnych / Jan A. Malinowski // Wychowanie na co dzień 1996 nr 10/11 s. 21-23, bibliogr.
 4. Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Kantowicz // Wychowanie na co dzień 1997 nr 1/2 s. 7-10, bibliogr.
 5. Trening umiejętności społecznych jako wsparcie rozwoju psychospołecznego / Tomasz Biernat // Wychowanie na co dzień 1997 nr 1/2 s. 10-13, bibliogr.
 6. Metafizyka wsparcia społecznego - od tolerancji do pomocy / Józef Górniewicz // Wychowanie na co dzień 1997 nr 3 s. 16-18
 7. Rodowód i zakorzenienie się w pedagogice społecznej pojęć: "wsparcie społeczne", "pomoc" i "opieka" / Mikołaj Winiarski // Edukacja 1997 nr 3 s. 25-36, bibliogr.
 8. Wzór zachowania "A" a wsparcie społeczne i gotowość do korzystania z pomocy / J. Pommersbach // Przegląd Psychologiczny 1990 t. 33 s. 353-365
 9. Wsparcie społeczne - co zrobić, aby stało się pojęciem naukowym? / H. Sęk // Przegląd Psychologiczny 1986 nr 3 s. 791-800
 10. Spirala życzliwości: od wsparcia do samodzielności / Stanisław Kawula // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1997 nr 1 s. 13-21, bibliogr.
 11. Skala wsparcia społecznego : teoria i właściwości psychometryczne / Krystyna Kmiecik-Baran // Przegląd Psychologiczny 1995 z. 2 s. 201-214, bibliogr.
 12. Formy i możliwości społecznego wsparcia niepełnosprawnych przez integrację w płaszczyźnie mikro- i makrostruktur / Maria Chodakowska // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1997 nr 2 s. 7-21, bibliogr.
 13. Dziecko w rodzinie ryzyka - zagrożenia socjalne (Przesłanki do programu socjalnego i pedagogicznego wspomagania rodziny polskiej) / Stanisław Kawula // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1997 nr 2 s. 46-62, bibliogr.
 14. Problemy wsparcia społecznego rodzin bezrobotnych i alkoholików w warunkach średniego miasta / Tadeusz Frąckowiak; Piotr Mosiek // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1997 nr 3/4 s. 134-154, bibliogr.
 15. Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia / red. Ewa Kantowicz . - Olsztyn : "Glob", 1997 Recenzje: Teresa Wilk \\ Auxilium Sociale: Wsparcie Społeczne 1997 nr 3/4 s. 280-283
 16. Wsparcie społeczne wobec rodziny ryzyka / Stanisław Kawula // Edukacja 1998 nr 2 s. 5-15, bibliogr.
 17. Problematyka funkcjonowania rodzin dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Sekułowicz // Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja 1998 nr 1 s. 61-82, bibliogr.
 18. Potrzeba afiliacji i otrzymywane wsparcie społeczne u osób bezrobotnych / Agata Chudzicka // Chowanna 1998 t. 1 s. 60-68, bibliogr. [Zawiera Arkusz do Badania Indywidualnej Sieci i Form Otrzymywanego Wsparcia Społecznego]
 19. Wsparcie społeczne a stres w pracy kierowniczej / Roman Cieślak // Czasopismo Psychologiczne 1998 nr 1 s. 29-46, bibliogr.
 20. Od opieki do wsparcia społecznego / Mikołaj Winiarski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 5 s. 3-8
 21. Wsparcie społeczne kobiet chorych na raka piersi / Eliza Sarnecka // Auxilium Sociale : Wsparcie Społeczne 1998 nr 2 s. 76-89, bibliogr.
 22. Funkcja wsparcia społecznego w rodzinie / Grażyna Filipiak // Roczniki Socjologii Rodziny 1999 t. 11 s. 131-144
 23. Wsparcie emocjonalne rodziców w rozwoju dziecka / Sylwia Seul-Michałowska // Nowa Szkoła 2000 nr 2 s. 30-33, bibliogr.
 24. Wsparcie społeczne / Stanisław Kawula // Pomost 1998 nr 12 s. 6-8
 25. Wsparcie społeczne / Zbigniew Zaborowski // Opieka - Wychowanie - Terapia 1993 nr 2 s. 30-32
 26. Wybrane aspekty wsparcia społecznego młodzieży w wieku od 11 do 18 lat / Maria Pluta // Opieka - Wychowanie - Terapia 2000 nr 2 s. 32-33
 27. Wsparcie społeczne młodzieży z rodzin patologicznych : funkcjonowanie Ogniska św. Brata Alberta w Szczecinie / Grażyna Tronczyńska; Wioleta Bryniewicz // Edukacja Humanistyczna 1999 r 1 s. 123-127
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-08-16 11:11:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń