plen
Współczesny lider - teoria i praktyka
WSPÓŁCZESNY LIDER - teoria i praktyka
wybór literatury


WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Być liderem / John Adair ; [tł. Grażyna Waluga] . - Warszawa : "Petit", 1998. - 63 s.
   
 2. Myśl jak lider / Harry Alder ; przekł. Maciej Gocman . - Warszawa : "Amber", 1999. - 151 s.
   
 3. Lider - źródła mocy czyli Jak doprowadzić siebie i innych do doskonałości / Peter Block ; [tł. z ang.] . - Międzyborów : Centrum Rozwoju Marketingu i Sprzedaży, [1995]. - 249 s.
   
 4. I ty możesz być liderem / Dale Carnegie ; z ang. przeł. Jacek Hołówka . - Warszawa : "Świat Książki", 1998 . - 190 s.
   
 5. I ty możesz być liderem : [jak zdobyć przyjaciół, wpływać na ludzi i skutecznie zmienić świat] / Dale Carnegie & Associates Stuart R. Levine & Michael A. Crom ; [przekł. z ang. Jacek Hołówka] . - Warszawa : "Studio Emka", cop. 1995. - 240 s.
   
 6. Liderzy prorynkowej orientacji / Krystyna Chinowska, Franciszek Misiąg . - Warszawa : IRWiK, 1987. - 83 s.
   
 7. Lider charyzmatyczny : sekrety wybitnych przywódców / Jay A. Conger ; [tł. Barbara Berholdt] . - Kłudzienko : Centrum Kreowania Liderów, cop. 1999. - 202 s.
   
 8. Dominująca logika firmy : strategie polskich liderów / Krzysztof Obłój [et al.] ; [red. nauk. Krzysztof Obłój] . - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. - 184 s.
   
 9. Liderzy w społecznościach lokalnych / Krzysztof Dzieńdziura. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1994. - 176 s.
   
 10. Być liderem / Rupert Eales-White ; przekł. Wojciech R. Kowalski. - Warszawa : "Bellona", 2000. - 183 s.
   
 11.  Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon ; tł. Alicja Makowska . - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 2000. - 272 s. Sygn. 81300
 12. Lider w grupie / Halina Grzymała Moszczyńska . - Kłudzienko : Centrum Kreowania Liderów, 1993. - 41 s.
   
 13. Koordynator (lider) w zreformowanej szkole : pilotażowo / Halina Kołodziejska, Jan Lewandowski, Włodzimierz Nikitenko ; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. - Legnica : DODN, 2001. - 101 s.
   
 14. Możesz być liderem w pracy / Max Landsberg ; przekł. Agnieszka Fabisiak Warszawa : "Amber", 2002. - 167 s.
   
 15. Lider doskonały : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Andrew Leigh, Michael Maynard ; przeł. Marian Baranowski .-Wyd. 1 (dodr.) . - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2001. - 91 s. Sygn. 92296
 16. Lider w organizacji pozarządowej / [aut. oprac. Sylwia Borowczyk et al.] . - Białystok : FRDL [Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej] "Program Dialog". Centrum Szkoleniowe, 1996. - 32 s.
   
 17. Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku / Iwona Majewska-Opiełka ; przedm. Zygmunt Kołodziejak . - Warszawa : "Medium" , cop. 1998. - 322 s.
   
 18. Liderzy środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe , 2000. - 325 s.
   
 19. Rola liderów w aktywizowaniu środowiska akademickiego : materiały konferencyjne, Wrocław 1998 / [zespół red. Marian Jasiukiewicz, Anetta Migawa]. - Wrocław : WSZiF, 1998. - 143 s.
   
 20. Lider zespołu / Stanisław Smoleński. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. - 237 s. - Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z. 235
   
 21. Psychologiczne przesłanki efektywnego działania / Ryszard Stach, Lech Górniak ; [Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA]. - Kraków : CDiEwR. Oddział , 1995. - 163 s.
   
 22. Osobowość lidera / Brian Tracy, Frank M. Scheelen ; [przekł. Hanna Elżbieta Pawłowska] . - Warszawa : "Studio Emka" , cop. 2001. - 191 s.
   
 23. Tworzyć liderów czyli Jak wprowadzać innych na drogę sukcesu / John C. Maxwell ; przeł. Lechosław Polak. - Warszawa : "Medium" , cop. 1997. - 190 s.
   
 24. Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Dave Ulrich ; [przekł. Monika Myszkiewicz, Karina Sikora] . - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych : "ABC", 2001. - 283 s.
   
 25. Poradnik lidera : jak działać, gdy znajdziemy się na szczycie / [Zig Ziglar] ; przekł. [z ang.] Marek A. Kowalski. - Warszawa : "Medium" , cop. 1995. - 275 s.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. "Szkoła liderów - edukacja dla integracji" : program integracji osób niepełnosprawnych / Krzysztof Potocki // Kwartalnik Edukacyjny 2001 nr 2 s. 74-80
 2. Badania liderów opinii / Aleksandra Burgiel // Marketing i Rynek 1998 nr 3 s. 7-13
 3. Być liderem WDN / Bożena Belcar // Dyrektor Szkoły 2003, nr 7/8, s. 5-7
 4. Kreowanie dyrektorów - liderów / Czesław Barański // Nowa Szkoła 1995 nr 9 s. 9-12
 5. [Cechy osobowościowe i umiejętności lidera]
 6. Kształtowanie liderów w mocnej kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa / Agnieszka Pisarczyk .-Streszcz. w jęz. ang. // Finananse, Bankowość, Ubezpieczenia 1999 z. 2 s. 87-91
 7. Letnia Szkoła Animatorów : doskonalenie umiejętności liderów grup / Justyna Wójcik // Grupa i Zabawa 2000 nr 3 s. Dodatek: Wydarzenia Edukacyjne 2000 nr 3 s. I
 8. Lider tolerujący porażki / Richard Farson, Ralph Keyes ; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji 2002 nr 11 s. 42-44
 9. Lider zespołu wychowawczego tematem forum oświatowego / Leszek Trzaska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 1 s. 44-45
 10. Warszawskie Forum Oświatowe
 11. Liderowanie - powołanie czy wolny zawód? / Waldemar Bańka // Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Vol. 15 (2000) s. 93-107
 12. Liderzy aktywizacji zawodowej terenów wiejskich / Jolanta Gontarczyk, Dorota Koprowska, Maria Pawłowa // Edukacja Ustawiczna. Dorosłych 2001 [nr] 1 s. 88-92
 13. Skaczący liderzy [tł. z ang. ] / Ian Stewart (Rekreacje matematyczne ) // Świat Nauki 2001 nr 2 s. 77-78
 14. Nieznani liderzy / Małgorzata Skłodowska, Hermann Simon // Marketing i Rynek 1999 nr 8/9 s. 10-15
 15. Liderzy potrzebni od zaraz / Elżbieta Plucińska // Dyrektor Szkoły 1998 nr 6 s. 40-41
 16. Liderzy aktywizacji zawodowej terenów wiejskich / Jolanta Gontarczyk; Dorota Koprowska; Maria Pawłowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2001 nr 1 s. 88-92
 17. Liderzy zmian na średnich szczeblach organizacji / Anna Zarębska .- Streszcz. w jęz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2002 nr 7 s. 72-79
 18. Liderzy globalnej informacji / Elżbieta Stefańczyk // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 [nr] 4 s. 37-39
 19. Młodzi liderzy zmian? Poglądy, postawy i opinie absolwentów Szkoły Liderów z lat 1994-1997 / Red. Krzysztof Jasiecki; Barbara Post. - Warszawa : Scholar, 1999. - Recenzje: Edyta Weigel \\ Studia Socjologiczne 2001 nr 1 s. 119-126
 20. Nowoczesne technologie i systemy wartości a kształcenie liderów / Dariusz Kucz .- Streszcz. w jęz. ang. // Zarządządzani Zasobami Ludzkimi 2001 nr 2 s. 25-40
 21. Odwaga bycia liderem / Aleksander Nalaskowski // Nowa Szkoła 2001 nr 4 s. 4-6
 22. [Dotyczy dyrektora szkoły]
 23. Rola dyrektora szkoły jako lidera / Anna Cichoń // Edukacja 2001 nr 1 s. 87-92, bibliogr.
 24. Rola i znaczenie poczucia własnej wartości lidera / Alina Borowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach.- Z. 5 (2001) s. 271-276
 25. Rola liderów w aktywizowaniu środowiska akademickiego [materiały konferencyjne ] // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. - Z. 1 (1998) s. 1-143
 26. Samowiedza a efektywność działania lidera / Alina Borowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia . - Z. 7 (2002) s. 59-65
 27. Szkoła liderów - edukacja dla integracji. Program integracji osób niepełnosprawnych / Krzysztof Potocki // Kwartalnik Edukacyjny 2001 nr 2 s. 74-76
 28. Szkoła Liderów // Polis 1997 nr 4/5 s. 41-45
 29. Szkoła liderów pracy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym (Projekt programu) / Krzysztof Potocki // Kwartalnik Edukacyjny 2001 nr 2 s. 77-80
 30. Szkoła przetrwania dla liderów / Ronald Heifetz, Marty Linsky ; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji 2002 nr 7/8 s. 64-66
 31. Tajemnice liderów, czyli jak firmy wizjonerskie budują trwały sukces / Paweł Patkowski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 10 (1999) s. 173-179
 32. Transformacja gospodarki narodowej w Polsce - dwa warianty modelu "lidera" / Jerzy Dębski .-Streszcz. w jęz. ang. // Człowiek i Środowisko 1995 nr 3/4 s. 535-552
 33. Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku / Iwona Majewska-Opiełka . - Wydawnictwo Medium, 1998 . - 322
 34. Recenzje: Jolanta Wąs \\ Forum Psychologiczne nr 2 s. 234-238
 35. Współczesny lider w teorii i praktyce : wykład inauguracyjny (tezy) / Krzysztof Hirszel .-Streszcz. w jęz. ang. // Zarządzanie i Edukacja .-1997 nr 6 s. 177-180
 36. Wypalenie zawodowe wśród liderów klubów pracy / Elżbieta Liwosz // Rynek Pracy. -1997 nr 4 s. 78-86
 37. Zdolności i umiejętności przywódcze współczesnych dowódców - wychowawców, nauczycieli i liderów grup : (próba diagnozy i rekonstrukcji) / Bazyli Panasiuk .-Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 2000 nr 4 s. 53-67
Opracowanie: Aldona Zawałkiewicz
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń