plen
Współczesny lider - teoria i praktyka
WSPÓŁCZESNY LIDER - teoria i praktyka
wybór literatury


WYDAWNICTWA ZWARTE


 1. Być liderem / John Adair ; [tł. Grażyna Waluga] . - Warszawa : "Petit", 1998. - 63 s.
   
 2. Myśl jak lider / Harry Alder ; przekł. Maciej Gocman . - Warszawa : "Amber", 1999. - 151 s.
   
 3. Lider - źródła mocy czyli Jak doprowadzić siebie i innych do doskonałości / Peter Block ; [tł. z ang.] . - Międzyborów : Centrum Rozwoju Marketingu i Sprzedaży, [1995]. - 249 s.
   
 4. I ty możesz być liderem / Dale Carnegie ; z ang. przeł. Jacek Hołówka . - Warszawa : "Świat Książki", 1998 . - 190 s.
   
 5. I ty możesz być liderem : [jak zdobyć przyjaciół, wpływać na ludzi i skutecznie zmienić świat] / Dale Carnegie & Associates Stuart R. Levine & Michael A. Crom ; [przekł. z ang. Jacek Hołówka] . - Warszawa : "Studio Emka", cop. 1995. - 240 s.
   
 6. Liderzy prorynkowej orientacji / Krystyna Chinowska, Franciszek Misiąg . - Warszawa : IRWiK, 1987. - 83 s.
   
 7. Lider charyzmatyczny : sekrety wybitnych przywódców / Jay A. Conger ; [tł. Barbara Berholdt] . - Kłudzienko : Centrum Kreowania Liderów, cop. 1999. - 202 s.
   
 8. Dominująca logika firmy : strategie polskich liderów / Krzysztof Obłój [et al.] ; [red. nauk. Krzysztof Obłój] . - Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003. - 184 s.
   
 9. Liderzy w społecznościach lokalnych / Krzysztof Dzieńdziura. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1994. - 176 s.
   
 10. Być liderem / Rupert Eales-White ; przekł. Wojciech R. Kowalski. - Warszawa : "Bellona", 2000. - 183 s.
   
 11.  Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców / Thomas Gordon ; tł. Alicja Makowska . - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 2000. - 272 s. Sygn. 81300
 12. Lider w grupie / Halina Grzymała Moszczyńska . - Kłudzienko : Centrum Kreowania Liderów, 1993. - 41 s.
   
 13. Koordynator (lider) w zreformowanej szkole : pilotażowo / Halina Kołodziejska, Jan Lewandowski, Włodzimierz Nikitenko ; Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. Filia w Legnicy. - Legnica : DODN, 2001. - 101 s.
   
 14. Możesz być liderem w pracy / Max Landsberg ; przekł. Agnieszka Fabisiak Warszawa : "Amber", 2002. - 167 s.
   
 15. Lider doskonały : wszystko, czego potrzebujesz, aby udało ci się za pierwszym razem / Andrew Leigh, Michael Maynard ; przeł. Marian Baranowski .-Wyd. 1 (dodr.) . - Poznań : Dom Wydawniczy "Rebis", 2001. - 91 s. Sygn. 92296
 16. Lider w organizacji pozarządowej / [aut. oprac. Sylwia Borowczyk et al.] . - Białystok : FRDL [Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej] "Program Dialog". Centrum Szkoleniowe, 1996. - 32 s.
   
 17. Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku / Iwona Majewska-Opiełka ; przedm. Zygmunt Kołodziejak . - Warszawa : "Medium" , cop. 1998. - 322 s.
   
 18. Liderzy środowiska lokalnego wobec osób niepełnosprawnych / Helena Ochonczenko. - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe , 2000. - 325 s.
   
 19. Rola liderów w aktywizowaniu środowiska akademickiego : materiały konferencyjne, Wrocław 1998 / [zespół red. Marian Jasiukiewicz, Anetta Migawa]. - Wrocław : WSZiF, 1998. - 143 s.
   
 20. Lider zespołu / Stanisław Smoleński. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 2002. - 237 s. - Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej ; z. 235
   
 21. Psychologiczne przesłanki efektywnego działania / Ryszard Stach, Lech Górniak ; [Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA]. - Kraków : CDiEwR. Oddział , 1995. - 163 s.
   
 22. Osobowość lidera / Brian Tracy, Frank M. Scheelen ; [przekł. Hanna Elżbieta Pawłowska] . - Warszawa : "Studio Emka" , cop. 2001. - 191 s.
   
 23. Tworzyć liderów czyli Jak wprowadzać innych na drogę sukcesu / John C. Maxwell ; przeł. Lechosław Polak. - Warszawa : "Medium" , cop. 1997. - 190 s.
   
 24. Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi : nowe wyzwania, nowe role / Dave Ulrich ; [przekł. Monika Myszkiewicz, Karina Sikora] . - Kraków : Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych : "ABC", 2001. - 283 s.
   
 25. Poradnik lidera : jak działać, gdy znajdziemy się na szczycie / [Zig Ziglar] ; przekł. [z ang.] Marek A. Kowalski. - Warszawa : "Medium" , cop. 1995. - 275 s.


ARTYKUŁY Z CZASOPISM 1. "Szkoła liderów - edukacja dla integracji" : program integracji osób niepełnosprawnych / Krzysztof Potocki // Kwartalnik Edukacyjny 2001 nr 2 s. 74-80
 2. Badania liderów opinii / Aleksandra Burgiel // Marketing i Rynek 1998 nr 3 s. 7-13
 3. Być liderem WDN / Bożena Belcar // Dyrektor Szkoły 2003, nr 7/8, s. 5-7
 4. Kreowanie dyrektorów - liderów / Czesław Barański // Nowa Szkoła 1995 nr 9 s. 9-12
 5. [Cechy osobowościowe i umiejętności lidera]
 6. Kształtowanie liderów w mocnej kulturze organizacyjnej przedsiębiorstwa / Agnieszka Pisarczyk .-Streszcz. w jęz. ang. // Finananse, Bankowość, Ubezpieczenia 1999 z. 2 s. 87-91
 7. Letnia Szkoła Animatorów : doskonalenie umiejętności liderów grup / Justyna Wójcik // Grupa i Zabawa 2000 nr 3 s. Dodatek: Wydarzenia Edukacyjne 2000 nr 3 s. I
 8. Lider tolerujący porażki / Richard Farson, Ralph Keyes ; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji 2002 nr 11 s. 42-44
 9. Lider zespołu wychowawczego tematem forum oświatowego / Leszek Trzaska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1999 nr 1 s. 44-45
 10. Warszawskie Forum Oświatowe
 11. Liderowanie - powołanie czy wolny zawód? / Waldemar Bańka // Zeszyty Naukowe / Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. - Vol. 15 (2000) s. 93-107
 12. Liderzy aktywizacji zawodowej terenów wiejskich / Jolanta Gontarczyk, Dorota Koprowska, Maria Pawłowa // Edukacja Ustawiczna. Dorosłych 2001 [nr] 1 s. 88-92
 13. Skaczący liderzy [tł. z ang. ] / Ian Stewart (Rekreacje matematyczne ) // Świat Nauki 2001 nr 2 s. 77-78
 14. Nieznani liderzy / Małgorzata Skłodowska, Hermann Simon // Marketing i Rynek 1999 nr 8/9 s. 10-15
 15. Liderzy potrzebni od zaraz / Elżbieta Plucińska // Dyrektor Szkoły 1998 nr 6 s. 40-41
 16. Liderzy aktywizacji zawodowej terenów wiejskich / Jolanta Gontarczyk; Dorota Koprowska; Maria Pawłowa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2001 nr 1 s. 88-92
 17. Liderzy zmian na średnich szczeblach organizacji / Anna Zarębska .- Streszcz. w jęz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa 2002 nr 7 s. 72-79
 18. Liderzy globalnej informacji / Elżbieta Stefańczyk // Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 [nr] 4 s. 37-39
 19. Młodzi liderzy zmian? Poglądy, postawy i opinie absolwentów Szkoły Liderów z lat 1994-1997 / Red. Krzysztof Jasiecki; Barbara Post. - Warszawa : Scholar, 1999. - Recenzje: Edyta Weigel \\ Studia Socjologiczne 2001 nr 1 s. 119-126
 20. Nowoczesne technologie i systemy wartości a kształcenie liderów / Dariusz Kucz .- Streszcz. w jęz. ang. // Zarządządzani Zasobami Ludzkimi 2001 nr 2 s. 25-40
 21. Odwaga bycia liderem / Aleksander Nalaskowski // Nowa Szkoła 2001 nr 4 s. 4-6
 22. [Dotyczy dyrektora szkoły]
 23. Rola dyrektora szkoły jako lidera / Anna Cichoń // Edukacja 2001 nr 1 s. 87-92, bibliogr.
 24. Rola i znaczenie poczucia własnej wartości lidera / Alina Borowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Badania Naukowe / Wyższa Szkoła Ubezpieczeń w Kielcach.- Z. 5 (2001) s. 271-276
 25. Rola liderów w aktywizowaniu środowiska akademickiego [materiały konferencyjne ] // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu. - Z. 1 (1998) s. 1-143
 26. Samowiedza a efektywność działania lidera / Alina Borowska. - Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia . - Z. 7 (2002) s. 59-65
 27. Szkoła liderów - edukacja dla integracji. Program integracji osób niepełnosprawnych / Krzysztof Potocki // Kwartalnik Edukacyjny 2001 nr 2 s. 74-76
 28. Szkoła Liderów // Polis 1997 nr 4/5 s. 41-45
 29. Szkoła liderów pracy na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym (Projekt programu) / Krzysztof Potocki // Kwartalnik Edukacyjny 2001 nr 2 s. 77-80
 30. Szkoła przetrwania dla liderów / Ronald Heifetz, Marty Linsky ; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji 2002 nr 7/8 s. 64-66
 31. Tajemnice liderów, czyli jak firmy wizjonerskie budują trwały sukces / Paweł Patkowski // Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. - Z. 10 (1999) s. 173-179
 32. Transformacja gospodarki narodowej w Polsce - dwa warianty modelu "lidera" / Jerzy Dębski .-Streszcz. w jęz. ang. // Człowiek i Środowisko 1995 nr 3/4 s. 535-552
 33. Umysł lidera : jak kierować ludźmi u progu XXI wieku / Iwona Majewska-Opiełka . - Wydawnictwo Medium, 1998 . - 322
 34. Recenzje: Jolanta Wąs \\ Forum Psychologiczne nr 2 s. 234-238
 35. Współczesny lider w teorii i praktyce : wykład inauguracyjny (tezy) / Krzysztof Hirszel .-Streszcz. w jęz. ang. // Zarządzanie i Edukacja .-1997 nr 6 s. 177-180
 36. Wypalenie zawodowe wśród liderów klubów pracy / Elżbieta Liwosz // Rynek Pracy. -1997 nr 4 s. 78-86
 37. Zdolności i umiejętności przywódcze współczesnych dowódców - wychowawców, nauczycieli i liderów grup : (próba diagnozy i rekonstrukcji) / Bazyli Panasiuk .-Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 2000 nr 4 s. 53-67
Opracowanie: Aldona Zawałkiewicz
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-08-16 11:11:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń