plen
Wychowanie komunikacyjne
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI KLAS   I - III

KSIĄŻKI

 1. BOGACKA-OSIńSKA Bogumiła, Kasprzycka Natalia Elżbieta Bądź bezpieczny na drodze: konspekty lekcji dla nauczycieli klas 1, 2, 3. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 71 s. sygn. 83716
 2. BOGACKA-OSIńSKA Bogumiła, Królicka Ewa, Łazuchiewicz Danuta Wychowanie komunikacyjne: program nauczania: szkoła podstawowa. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 14 s. sygn. K-3094 PRP
 3. CZYŻEWSKI Waldemar Technika: wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej. Cz. 1. - Warszawa: Nowa Era, 1999. - 72 s. sygn. 87079
 4. DONDER Maurycy Bezpiecznie do szkoły: podręcznik wychowania komunikacyjnego dla klasy 1. - Łódź: Juka, 1995. - 47 s.
 5. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. - Warszawa . - 1993.
 6. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-II szkoły podstawowej: poradnik dydaktyczny dla nauczyciela. - Warszawa: Żak, 1995. - 150 s. sygn. 80966 P, 81114
 7. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan Wiersze, inscenizacje, opowiadania, zagadki i piosenki w edukacji komunikacyjno- drogowej uczniów szkoły podstawowej. - Bydgoszcz: Usługi Wydawnicze, 1995. - 92 s.
 8. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan Zabawy i ćwiczenia w edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym: poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - 104 s. sygn. 81711
 9. JANUS R., Nieurzyła E. Nie jestem sam na drodze: zeszyt ćwiczeń do edukacji komunikacyjnej: klasy I-II. - Goleszów: Wydawnictwo "Innowacje", 1995. - 63 s.
 10. KASPRZYCKA Natalia Elżbieta, Bogacka-Osińska Bogumiła Bądź bezpieczny na drodze: podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 szkoły podstawowej. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 47 s. sygn. 81789
 11. SIKORA Z., Wałach A. Nie jestem sam na drodze: zeszyt ćwiczeń do edukacji komunikacyjnej: klasa III. - Goleszów: Wydawnictwo "Innowacje", 1995. - 35 s.
 12. SZAFARCZYK Bronisław Z Agatką na drodze: edukacja komunikacyjna uczniów szkół podstawowych. - Bielsko-Biała: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Ruchu Drogowego "Traffic", 1995. - 140 s. sygn. 81234 P
 13. TUZIMEK Janina, Roszkowska Emilia Wychowanie komunikacyjne w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela. - Łódź: Juka, 1996. - 72 s. sygn. 83386 P
 14. WYCHOWANIE Wychowanie komunikacyjne w nauczaniu początkowym: propozycje i porady metodyczne: praca zbiorowa/ red. Sobieraj Stanisława. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1997. - 74s. sygn. 83977 P,  85247

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. BAJORSKA Jolanta: Moja droga do szkoły. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 11-12 s. 14-15. /Opracowanie jednego tygodnia pracy z uczniami klasy pierwszej w systemie integralnym wraz ze scenariuszem zajęć dziennych, uwzględniającym tematykę z zakresu wychowania komunikacyjnego/
 2. BAJORSKA Jolanta: Wychowanie komunikacyjne w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach I-III. Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 7-9 s. 5-7.
 3. BAJORSKA Jolanta: Wychowanie Komunikacyjne w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach I-III (2). Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 11 s. 5-7.
 4. BIEŚ Bronisław: Wychowanie komunikacyjne w klasach 0, 1, 2, 3, 4 szkoły podstawowej. Życie Szkoły 1995 nr 1 s. 36-45.
 5. BIEŚ Bronisław: Wychowanie komunikacyjne w klasach 0, I, II, III, IV szkoły podstawowej. Życie Szkoły 1996 nr 1 s. 10-20.
 6. BONIECKA Maria: Wychowanie komunikacyjne w klasach I-VIII w publikacjach WSiP. Wychowanie Techniczne w Szkole 1996 nr 1 s. 33-34. /Przegląd i krótkie omówienie/
 7. BZIBZIAK Małgorzata: Wychowanie komunikacyjne: zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka w Szkole 1998 nr 2/3 s. 20-21.
 8. FRĄTCZAK Jan: Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wychowanie na co dzień 1994 nr 11/12 s. 13-15.
 9. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan: Projekty scenariuszy lekcji w klasie III mających na celu edukację komunikacyjno-drogową. Wychowanie na co dzień 1995 nr 1 s. I-VIII /wkładka/.
 10. FUŚNIK Hanna: Wychowanie komunikacyjne w klasie II. Życie Szkoły 1997 nr 4 s. 217-220.
 11. GROBELSKA Urszula: Dziesięć uwag dla młodego piechura. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 4 s. 9. /Technika dramy - klasy I-III/
 12. GRUZA Barbara: Rola spaceru i wycieczki w wychowaniu komunikacyjnym uczniów klas młodszych. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 2 s. 15.
 13. JęDRASZKO Grażyna: Wychowanie komunikacyjne dla klas I-III. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 2 s. 4-5.
 14. KRÓLICKA Ewa: Scenariusz lekcji dla klasy III lub IV z wykorzystaniem programu "Klik uczy zasad ruchu drogowego". Wychowanie Techniczne w Szkole 2001 nr 2 s. 42-44.
 15. MAMCARZ Małgorzata: Konspekt lekcji techniki w klasie III: nauka zasad ruchu drogowego. Życie Szkoły 1997 nr 3 s. 168-169.
 16. ORDON Urszula, Skoczylas Edyta: Edukacja komunikacyjno-drogowa w świetle wypowiedzi nauczycieli przedszkoli i klas początkowych. Nauczanie Początkowe 1998/1999 nr 6 s. 97-102.
 17. PAJĄK Ewa: Propozycje zabaw i gier do wykorzystania podczas realizacji scenariuszy "Postrzegam świat całościowo" dla kl. I. Nauczanie Początkowe 1998/1999 z. 1 s. 19-32.
 18. PęKAŁA Tadeusz: Wychowanie komunikacyjne w formie multimedialnej zabawy. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 4 s. 8. /Program komputerowy "Klik uczy zasad ruchu drogowego"/
 19. PRZYKŁADOWA struktura zajęć zintegrowanych wychowania komunikacyjnego w nauczaniu integralnym w klasie I. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 6.
 20. RÓG Małgorzata: Scenariusz konkursu wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych w ruchu drogowym dla kl. I-III. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 11-12 s. 22-23.
 21. RÓG Małgorzata: Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego w klasie trzeciej. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 10-12.
 22. RÓG Małgorzata: Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego w klasie trzeciej: nauczanie zintegrowane. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 11 s. 10-11.
 23. SCENARIUSZE zajęć związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmującą zagadnienia wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, a inspirowanych motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 10 s. 10-12.
 24. SOSNOWSKA-RUTKA Beata: Zajęcia z BRD dla uczniów klas od I do VI szkoły podstawowej w różnych płaszczyznach integracji przedmiotowej. Wychowanie Techniczne w Szkole 2001 nr 2 s. 36-39.
 25. STRZELEC Wanda: Scenariusze zajęć. Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 1 s. 4-5.
 26. STRZELEC Wanda: Scenariusze zajęć. Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 2 s. 10-11.
 27. STRZELEC Wanda: Scenariusze zajęć. Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 3 s. 10-12.
 28. TRELA Adam: Akcja drogowa "Uczymy łamaczy". Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 11-12 s. 8-11.
 29. TRELA Adam: Koncepcja przygotowania uczniów klasy III do jazdy rowerami (część 1). Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 7-9 s. 6, 11-16.
 30. TRELA Adam: Propozycja koncepcji przygotowania uczniów klasy III do jazdy rowerami (cz. 2). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 1 s. 8-9.
 31. TRELA Adam: Koncepcja przygotowania uczniów klasy III do jazdy rowerami (część 3). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 3 s. 6-7.
 32. TRELA Adam: Propozycja scenariusza zajęć integralnych w klasie II. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 5 s. 10-13.
 33. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część I - Rebusy (1). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 2 s. 10-11.
 34. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część I - Rebusy (2). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 4 s. 6-7.
 35. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. (Część II). Rozrywki graficzno-intelektualne. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 5 s. 6-7, 12.
 36. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. (Część III). Rozrywki literowo-sylabowo-wyrazowe (1).Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 6 s. 6-8.
 37. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część III: Rozrywki literowo-sylabowo-wyrazowe (2). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 7-9 s. 12, 15.
 38. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część III: Rozrywki literowo-sylabowo-wyrazowe (3). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 8-9.
 39. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część III: Rozrywki literowo-sylabowo-wyrazowe (4). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 11 s. 8-9.
 40. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część IV: Krzyżówki (1). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 12 s. 10-11.
 41. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część IV: Krzyżówki (2). Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 1 s. 14-15.
 42. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część V: Uzupełnianki (1). Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 2 s. 10-11.
 43. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część VI: Plątaninki (1). Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 3 s. 10-11.
 44. TYSZKA Anna: Jestem partnerem na drodze - zajęcia zintegrowane w klasie drugiej. Życie Szkoły 1999 nr 9 s. 658-664.
 45. TYSZKA Anna: W trosce o bezpieczną drogę dzieci do szkoły. (Scenariusze zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego dla klasy II szkoły podstawowej). Wychowanie na co dzień 2000 nr 7-8 s. III-VIII /wkładka/.
 46. WIDEŁKA Agata: Partner na drodze. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 4-5. /Realizacja treści wychowania komunikacyjnego w nauczaniu zintegrowanym w klasie I jako przygotowanie do zdobycia "karty partnera na drodze"/
 47. WIDEŁKA Agata: Przykładowa struktura zajęć zintegrowanych z wychowania komunikacyjnego w nauczaniu integralnym w klasie I. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 1 s. 7.
 48. WIDEŁKA Agata: Przykładowa struktura zajęć zintegrowanych z wychowania komunikacyjnego w nauczaniu integralnym w klasie I. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 3 s. 9.
 49. ZARZYCKA Irena: "Ferdynand Wspaniały": zajęcia związane z problematyką wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, inspirowane motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 2 s. 6-8.
 50. ZARZYCKA Irena: "Karolcia": zajęcia związane z problematyką wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, inspirowane motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 3 s. 8-9.
 51. ZARZYCKA Irena: Karta pieszego. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 4 s. 10-11. /Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego dla klasy I/.
 52. ZARZYCKA Irena: "Królowa Śniegu": zajęcia związane z problematyką wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, inspirowane motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 1 s. 6-7.
 53. ZARZYCKA Irena: Metody aktywizujące w wychowaniu komunikacyjnym. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 11 s. 6-7.
 54. ZARZYCKA Irena: Metody aktywizujące w wychowaniu komunikacyjnym: pedagogika zabawy z metodą aktywizacji. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 7, 14.
 55. ZARZYCKA Irena: O rowerze ... prawie wszystko. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 7-9 s. 10-11. /Materiały pomocnicze do realizacji działu programowego: "Środki transportu" w klasie III/
 56. ZARZYCKA Irena: Podsumowanie cyklu zajęć dla klas 1-3 obejmującego zagadnienia wychowania komunikacyjnego w korelacji z treściami lektur szkolnych. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 5 s. 8-10.
 57. ZARZYCKA Irena: Scenariusze. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 11-12 s. 16-19. /"Chatka Puchatka"/
 58. ZARZYCKA Irena: Scenariusze zajęć związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmującą zagadnienia wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, a inspirowanych motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 10 s. 10-11, 12-13. /"Kubuś Puchatek"/

Opracowała Wiesława Budrowska
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-08-16 11:11:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń