plen
Wychowanie komunikacyjne
MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI KLAS   I - III

KSIĄŻKI

 1. BOGACKA-OSIńSKA Bogumiła, Kasprzycka Natalia Elżbieta Bądź bezpieczny na drodze: konspekty lekcji dla nauczycieli klas 1, 2, 3. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. - 71 s. sygn. 83716
 2. BOGACKA-OSIńSKA Bogumiła, Królicka Ewa, Łazuchiewicz Danuta Wychowanie komunikacyjne: program nauczania: szkoła podstawowa. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - 14 s. sygn. K-3094 PRP
 3. CZYŻEWSKI Waldemar Technika: wychowanie komunikacyjne dla szkoły podstawowej. Cz. 1. - Warszawa: Nowa Era, 1999. - 72 s. sygn. 87079
 4. DONDER Maurycy Bezpiecznie do szkoły: podręcznik wychowania komunikacyjnego dla klasy 1. - Łódź: Juka, 1995. - 47 s.
 5. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym. - Warszawa . - 1993.
 6. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-II szkoły podstawowej: poradnik dydaktyczny dla nauczyciela. - Warszawa: Żak, 1995. - 150 s. sygn. 80966 P, 81114
 7. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan Wiersze, inscenizacje, opowiadania, zagadki i piosenki w edukacji komunikacyjno- drogowej uczniów szkoły podstawowej. - Bydgoszcz: Usługi Wydawnicze, 1995. - 92 s.
 8. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan Zabawy i ćwiczenia w edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym: poradnik metodyczny dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. - 104 s. sygn. 81711
 9. JANUS R., Nieurzyła E. Nie jestem sam na drodze: zeszyt ćwiczeń do edukacji komunikacyjnej: klasy I-II. - Goleszów: Wydawnictwo "Innowacje", 1995. - 63 s.
 10. KASPRZYCKA Natalia Elżbieta, Bogacka-Osińska Bogumiła Bądź bezpieczny na drodze: podręcznik z ćwiczeniami dla klas 1-3 szkoły podstawowej. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. - 47 s. sygn. 81789
 11. SIKORA Z., Wałach A. Nie jestem sam na drodze: zeszyt ćwiczeń do edukacji komunikacyjnej: klasa III. - Goleszów: Wydawnictwo "Innowacje", 1995. - 35 s.
 12. SZAFARCZYK Bronisław Z Agatką na drodze: edukacja komunikacyjna uczniów szkół podstawowych. - Bielsko-Biała: Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Ruchu Drogowego "Traffic", 1995. - 140 s. sygn. 81234 P
 13. TUZIMEK Janina, Roszkowska Emilia Wychowanie komunikacyjne w klasach 1-3: przewodnik metodyczny dla nauczyciela. - Łódź: Juka, 1996. - 72 s. sygn. 83386 P
 14. WYCHOWANIE Wychowanie komunikacyjne w nauczaniu początkowym: propozycje i porady metodyczne: praca zbiorowa/ red. Sobieraj Stanisława. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1997. - 74s. sygn. 83977 P,  85247

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. BAJORSKA Jolanta: Moja droga do szkoły. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 11-12 s. 14-15. /Opracowanie jednego tygodnia pracy z uczniami klasy pierwszej w systemie integralnym wraz ze scenariuszem zajęć dziennych, uwzględniającym tematykę z zakresu wychowania komunikacyjnego/
 2. BAJORSKA Jolanta: Wychowanie komunikacyjne w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach I-III. Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 7-9 s. 5-7.
 3. BAJORSKA Jolanta: Wychowanie Komunikacyjne w nauczaniu środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach I-III (2). Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 11 s. 5-7.
 4. BIEŚ Bronisław: Wychowanie komunikacyjne w klasach 0, 1, 2, 3, 4 szkoły podstawowej. Życie Szkoły 1995 nr 1 s. 36-45.
 5. BIEŚ Bronisław: Wychowanie komunikacyjne w klasach 0, I, II, III, IV szkoły podstawowej. Życie Szkoły 1996 nr 1 s. 10-20.
 6. BONIECKA Maria: Wychowanie komunikacyjne w klasach I-VIII w publikacjach WSiP. Wychowanie Techniczne w Szkole 1996 nr 1 s. 33-34. /Przegląd i krótkie omówienie/
 7. BZIBZIAK Małgorzata: Wychowanie komunikacyjne: zestawienie bibliograficzne w wyborze. Biblioteka w Szkole 1998 nr 2/3 s. 20-21.
 8. FRĄTCZAK Jan: Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Wychowanie na co dzień 1994 nr 11/12 s. 13-15.
 9. FRĄTCZAK Emilia, Frątczak Jan: Projekty scenariuszy lekcji w klasie III mających na celu edukację komunikacyjno-drogową. Wychowanie na co dzień 1995 nr 1 s. I-VIII /wkładka/.
 10. FUŚNIK Hanna: Wychowanie komunikacyjne w klasie II. Życie Szkoły 1997 nr 4 s. 217-220.
 11. GROBELSKA Urszula: Dziesięć uwag dla młodego piechura. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 4 s. 9. /Technika dramy - klasy I-III/
 12. GRUZA Barbara: Rola spaceru i wycieczki w wychowaniu komunikacyjnym uczniów klas młodszych. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 2 s. 15.
 13. JęDRASZKO Grażyna: Wychowanie komunikacyjne dla klas I-III. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 2 s. 4-5.
 14. KRÓLICKA Ewa: Scenariusz lekcji dla klasy III lub IV z wykorzystaniem programu "Klik uczy zasad ruchu drogowego". Wychowanie Techniczne w Szkole 2001 nr 2 s. 42-44.
 15. MAMCARZ Małgorzata: Konspekt lekcji techniki w klasie III: nauka zasad ruchu drogowego. Życie Szkoły 1997 nr 3 s. 168-169.
 16. ORDON Urszula, Skoczylas Edyta: Edukacja komunikacyjno-drogowa w świetle wypowiedzi nauczycieli przedszkoli i klas początkowych. Nauczanie Początkowe 1998/1999 nr 6 s. 97-102.
 17. PAJĄK Ewa: Propozycje zabaw i gier do wykorzystania podczas realizacji scenariuszy "Postrzegam świat całościowo" dla kl. I. Nauczanie Początkowe 1998/1999 z. 1 s. 19-32.
 18. PęKAŁA Tadeusz: Wychowanie komunikacyjne w formie multimedialnej zabawy. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 4 s. 8. /Program komputerowy "Klik uczy zasad ruchu drogowego"/
 19. PRZYKŁADOWA struktura zajęć zintegrowanych wychowania komunikacyjnego w nauczaniu integralnym w klasie I. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 6.
 20. RÓG Małgorzata: Scenariusz konkursu wiedzy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych w ruchu drogowym dla kl. I-III. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 11-12 s. 22-23.
 21. RÓG Małgorzata: Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego w klasie trzeciej. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 10-12.
 22. RÓG Małgorzata: Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego w klasie trzeciej: nauczanie zintegrowane. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 11 s. 10-11.
 23. SCENARIUSZE zajęć związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmującą zagadnienia wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, a inspirowanych motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 10 s. 10-12.
 24. SOSNOWSKA-RUTKA Beata: Zajęcia z BRD dla uczniów klas od I do VI szkoły podstawowej w różnych płaszczyznach integracji przedmiotowej. Wychowanie Techniczne w Szkole 2001 nr 2 s. 36-39.
 25. STRZELEC Wanda: Scenariusze zajęć. Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 1 s. 4-5.
 26. STRZELEC Wanda: Scenariusze zajęć. Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 2 s. 10-11.
 27. STRZELEC Wanda: Scenariusze zajęć. Wychowanie Komunikacyjne 1998 nr 3 s. 10-12.
 28. TRELA Adam: Akcja drogowa "Uczymy łamaczy". Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 11-12 s. 8-11.
 29. TRELA Adam: Koncepcja przygotowania uczniów klasy III do jazdy rowerami (część 1). Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 7-9 s. 6, 11-16.
 30. TRELA Adam: Propozycja koncepcji przygotowania uczniów klasy III do jazdy rowerami (cz. 2). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 1 s. 8-9.
 31. TRELA Adam: Koncepcja przygotowania uczniów klasy III do jazdy rowerami (część 3). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 3 s. 6-7.
 32. TRELA Adam: Propozycja scenariusza zajęć integralnych w klasie II. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 5 s. 10-13.
 33. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część I - Rebusy (1). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 2 s. 10-11.
 34. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część I - Rebusy (2). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 4 s. 6-7.
 35. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. (Część II). Rozrywki graficzno-intelektualne. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 5 s. 6-7, 12.
 36. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. (Część III). Rozrywki literowo-sylabowo-wyrazowe (1).Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 6 s. 6-8.
 37. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część III: Rozrywki literowo-sylabowo-wyrazowe (2). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 7-9 s. 12, 15.
 38. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część III: Rozrywki literowo-sylabowo-wyrazowe (3). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 8-9.
 39. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część III: Rozrywki literowo-sylabowo-wyrazowe (4). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 11 s. 8-9.
 40. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część IV: Krzyżówki (1). Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 12 s. 10-11.
 41. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część IV: Krzyżówki (2). Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 1 s. 14-15.
 42. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część V: Uzupełnianki (1). Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 2 s. 10-11.
 43. TRELA Adam: Zabawy i rozrywki umysłowe w edukacji komunikacyjnej. Część VI: Plątaninki (1). Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 3 s. 10-11.
 44. TYSZKA Anna: Jestem partnerem na drodze - zajęcia zintegrowane w klasie drugiej. Życie Szkoły 1999 nr 9 s. 658-664.
 45. TYSZKA Anna: W trosce o bezpieczną drogę dzieci do szkoły. (Scenariusze zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego dla klasy II szkoły podstawowej). Wychowanie na co dzień 2000 nr 7-8 s. III-VIII /wkładka/.
 46. WIDEŁKA Agata: Partner na drodze. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 4-5. /Realizacja treści wychowania komunikacyjnego w nauczaniu zintegrowanym w klasie I jako przygotowanie do zdobycia "karty partnera na drodze"/
 47. WIDEŁKA Agata: Przykładowa struktura zajęć zintegrowanych z wychowania komunikacyjnego w nauczaniu integralnym w klasie I. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 1 s. 7.
 48. WIDEŁKA Agata: Przykładowa struktura zajęć zintegrowanych z wychowania komunikacyjnego w nauczaniu integralnym w klasie I. Wychowanie Komunikacyjne 2001 nr 3 s. 9.
 49. ZARZYCKA Irena: "Ferdynand Wspaniały": zajęcia związane z problematyką wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, inspirowane motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 2 s. 6-8.
 50. ZARZYCKA Irena: "Karolcia": zajęcia związane z problematyką wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, inspirowane motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 3 s. 8-9.
 51. ZARZYCKA Irena: Karta pieszego. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 4 s. 10-11. /Scenariusz zajęć z wychowania komunikacyjnego dla klasy I/.
 52. ZARZYCKA Irena: "Królowa Śniegu": zajęcia związane z problematyką wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, inspirowane motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 1 s. 6-7.
 53. ZARZYCKA Irena: Metody aktywizujące w wychowaniu komunikacyjnym. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 11 s. 6-7.
 54. ZARZYCKA Irena: Metody aktywizujące w wychowaniu komunikacyjnym: pedagogika zabawy z metodą aktywizacji. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 10 s. 7, 14.
 55. ZARZYCKA Irena: O rowerze ... prawie wszystko. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 7-9 s. 10-11. /Materiały pomocnicze do realizacji działu programowego: "Środki transportu" w klasie III/
 56. ZARZYCKA Irena: Podsumowanie cyklu zajęć dla klas 1-3 obejmującego zagadnienia wychowania komunikacyjnego w korelacji z treściami lektur szkolnych. Wychowanie Komunikacyjne 2000 nr 5 s. 8-10.
 57. ZARZYCKA Irena: Scenariusze. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 11-12 s. 16-19. /"Chatka Puchatka"/
 58. ZARZYCKA Irena: Scenariusze zajęć związanych z problematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego - obejmującą zagadnienia wychowania komunikacyjnego na początkowym etapie nauczania, a inspirowanych motywami literackimi. Wychowanie Komunikacyjne 1999 nr 10 s. 10-11, 12-13. /"Kubuś Puchatek"/

Opracowała Wiesława Budrowska
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń