plen
Misja


Jesteśmy placówką pedagogiczną o specyficznym charakterze. Z jednej strony pełnimy funkcję biblioteki, z drugiej zaś powierzono nam zadania edukacyjne. Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych, przede wszystkim kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga. Naszą ambicją jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego poprzez pełny dostęp do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji tak by mogli jak najlepiej zaspokajać potrzeby edukacyjne nowoczesnego społeczeństwa. Zdobywanie wiedzy i umiejętności jest obecnie zadaniem realizowanym przez całe życie, dlatego chcemy wspierać naszych użytkowników w trudnym procesie ustawicznego kształcenia. Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:


•  elastyczną politykę gromadzenia zbiorów, reagującą szybko na potrzeby naszych     
   użytkowników,
•  zrozumiały system informacji o własnych zbiorach,
•  elektroniczny dostęp do informacji o zbiorach innych bibliotek,
•  usługi służb wyspecjalizowanych w informacji pedagogicznej,
•  działania edukacyjne zgodne z charakterem naszej placówki,
•  sprawną i kompetentną obsługę czytelników,
•  promocję i popularyzację działalności biblioteki.


Staramy się sprostać stawianym nam wymaganiom, dlatego inwestujemy we własny rozwój - poszerzamy naszą wiedzę, zdobywamy nowe umiejętności i stosujemy nowe technologie, kierując się zasadą: zapotrzebowanie - doskonalenie zawodowe - oferta. Wychodzimy naprzeciw wynikającym z konieczności zmiany zawodu potrzebom informacyjnym innych środowisk. Oznacza to, iż do dotychczasowych naszych priorytetów w gromadzeniu i opracowaniu zbiorów włączamy szeroko pojęte treści, mogące być przedmiotem samokształcenia, szczególnie z zakresu technologii informacyjnych, zarządzania własnym rozwojem, promowania własnych osiągnięć. Nie zapominamy o potrzebach osób uczących się dla przyjemności. Naszym naturalnym partnerem są inne biblioteki, przede wszystkim biblioteki szkolne, w stosunku do których pełnimy funkcję doradczą i edukacyjną, szczególnie w zakresie tworzenia ich warsztatu informacyjnego oraz edukacji czytelniczej i medialnej.

 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-10-10 10:16:03

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń