plen
Misja


Jesteśmy placówką pedagogiczną o specyficznym charakterze. Z jednej strony pełnimy funkcję biblioteki, z drugiej zaś powierzono nam zadania edukacyjne. Naszą misją jest zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych, przede wszystkim kształcących się i doskonalących nauczycieli oraz studentów przygotowujących się do zawodu pedagoga. Naszą ambicją jest umożliwienie im wszechstronnego rozwoju zawodowego i osobistego poprzez pełny dostęp do tradycyjnych i elektronicznych źródeł wiedzy i informacji tak by mogli jak najlepiej zaspokajać potrzeby edukacyjne nowoczesnego społeczeństwa. Zdobywanie wiedzy i umiejętności jest obecnie zadaniem realizowanym przez całe życie, dlatego chcemy wspierać naszych użytkowników w trudnym procesie ustawicznego kształcenia. Swą misję Biblioteka realizuje poprzez:


•  elastyczną politykę gromadzenia zbiorów, reagującą szybko na potrzeby naszych     
   użytkowników,
•  zrozumiały system informacji o własnych zbiorach,
•  elektroniczny dostęp do informacji o zbiorach innych bibliotek,
•  usługi służb wyspecjalizowanych w informacji pedagogicznej,
•  działania edukacyjne zgodne z charakterem naszej placówki,
•  sprawną i kompetentną obsługę czytelników,
•  promocję i popularyzację działalności biblioteki.


Staramy się sprostać stawianym nam wymaganiom, dlatego inwestujemy we własny rozwój - poszerzamy naszą wiedzę, zdobywamy nowe umiejętności i stosujemy nowe technologie, kierując się zasadą: zapotrzebowanie - doskonalenie zawodowe - oferta. Wychodzimy naprzeciw wynikającym z konieczności zmiany zawodu potrzebom informacyjnym innych środowisk. Oznacza to, iż do dotychczasowych naszych priorytetów w gromadzeniu i opracowaniu zbiorów włączamy szeroko pojęte treści, mogące być przedmiotem samokształcenia, szczególnie z zakresu technologii informacyjnych, zarządzania własnym rozwojem, promowania własnych osiągnięć. Nie zapominamy o potrzebach osób uczących się dla przyjemności. Naszym naturalnym partnerem są inne biblioteki, przede wszystkim biblioteki szkolne, w stosunku do których pełnimy funkcję doradczą i edukacyjną, szczególnie w zakresie tworzenia ich warsztatu informacyjnego oraz edukacji czytelniczej i medialnej.

 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń