plen
dla nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych

 

Podcast w nauczaniu języków obcych

 

Dni: do ustalenia
Czas trwania zajęć: 60 min
Forma zajęć: wykład, prezentacja
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)
Zajęcia są bezpłatne
 

Program zajęć obejmuje:
1.    Przedstawienie wybranych podcastów w języku angielskim i niemieckim
2.    Prezentacja programu iTunes
 

Zgłoszenia należy kierować do Aleksandry Podemskiej:
Tel. 65 397 55 w. 13
Tel. kom. 794436995
e-mail: a.podemska@bptorun.edu.pl

 


 

 

E-podręczniki – nauka online.
Multimedialne materiały wspomagające pracę nauczyciela i uczniaDni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 60 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: sala dydaktyczna (I piętro)

Program zajęć obejmuje:
– prezentację projektu e-podręczniki,
– utworzenie konta na platformie e-podręczniki.pl,
– prezentację treści e-podręczników z wybranych poziomów nauczania,
– wyszukiwanie zagadnień na platformie i w treści e-podręczników,
– tworzenie notatek oraz zakładek w e-podręcznikach,
– prezentację różnych rodzajów e-aktywności w treści e-podręczników – rozwiązywanie różnego typu zadań, prezentacja symulacji, eksperymentów, animacji oraz nagrań.


Zgłoszenia należy kierować do Izabelli Milewskiej-Warty
tel. 65 397 56 w. 11
e-mail: i.warta@bptorun.edu.pl

 

 


 

 
Blendspace - serwis do tworzenia i udostępniania materiałów edukacyjnych
- warsztaty

Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 45 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)


Warsztaty adresowane są do nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcą tworzyć własne zestawy materiałów edukacyjnych dla uczniów.

Program zajęć obejmuje:
- prezentację programu  Blendspace,
- przedstawienie przykładów materiałów edukacyjnych,  
-  tworzenie  i udostępnienie opracowanych przez uczestników materiałów.

W trakcie zajęć uczestnicy  szkolenia:
1. poznają możliwości  bezpłatnej wersji serwisu,
2. poznają przykładowe zestawy materiałów edukacyjnych wykonanych przez użytkowników serwisu,
3. nabędą umiejętność  tworzenia i publikowania materiałów edukacyjnych w sieci Internet
oraz udostępniania ich uczniom.

Po za kończeniu  szkolenia uczestnik  będzie umiał:
1. korzystać z serwisu Blendspace  i tworzyć w nim materiały edukacyjne dla uczniów,
2. udostępniać przygotowane materiały swoim uczniom publikując  je  w sieci,
3. dodawać wirtualne klasy i sprawdzać statystyki aktywności uczniów.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.


Zapisy i szczegółowe informacje:
Aldona Zawałkiewicz a.zawalkiewicz@bptorun.edu.pl
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu
tel. 653 97 56 w. 11
 

 


 

 

Tworzenie i zastosowanie komiksu w promocji czytelnictwa - warsztaty


Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 60 minut
Forma zajęć: wykład, prezentacja, ćwiczenia
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do projektowania komiksów za pomocą programu Toondoo i wskazanie im roli oraz przykładów wykorzystania komiksów  w promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do  Ilony Pawłowskiej
tel. 65 397 56 w. 34
i.pawlowska@bptorun.edu.pl

 
 

Tworzenie interaktywnych pomocy dydaktycznych w programie Hot Potatoes - warsztaty

Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 60 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Warsztaty adresowane są do wszystkich nauczycieli i pracowników różnego typu placówek oświatowych zainteresowanych tworzeniem interaktywnych materiałów dydaktycznych pomocnych w procesie nauczania.

Program Hot Potatoes pozwala na opracowanie interaktywnych ćwiczeń, wyświetlanych w przeglądarce internetowej. W skład pakietu wchodzi sześć aplikacji, umożliwiających tworzenie różnego rodzaju zadań: testów, ankiet, krzyżówek, rozsypanek, zadań polegających na przyporządkowywaniu elementów oraz tworzeniu tekstów z lukami. Jedna z aplikacji daje możliwość budowania ciągu ćwiczeń łącząc wszystko w całość.

Dzięki programowi Hot Potatoes nauczyciel ma możliwość tworzenia w dowolnej chwili interaktywnych materiałów dydaktycznych o wybranej przez siebie tematyce, a uczniowie mogą z nich korzystać nie tylko na lekcjach, ale też i w domu za pośrednictwem sieci Internet.

Dużym plusem tego narzędzia jest bezproblemowe zaimportowanie testów do platformy edukacyjnej Moodle.

Program zajęć obejmuje:
- prezentację programu Hot Potatoes,
- tworzenie quizu (JQuiz) według wzoru,
- tworzenie krzyżówki (JCross) według wzoru.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.


Zgłoszenia: Aneta Moczulska-Banek
tel. 65 397 56 w. 11
e-mail: a.moczulska-banek@bptorun.edu.pl

 


 
Metoda projektów w gimnazjum - zajęcia dla koordynatorów i realizatorów

  1. Poszukiwanie literatury do realizacji projektów - warsztaty
  2. Zasady przygotowania prezentacji publicznej - warsztaty

 

Dni: do ustalenia
Godz.: 8.00 – 10.00
Czas zajęć: 2 x 60 minut
Forma zajęć: wykład i prezentacja
Miejsce: Katalogi, Sala Dydaktyczna (I piętro)

 
Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do Sylwii Malinowskiej
tel. 65 397 56 w. 11
e-mail: w.budrowska@bptorun.edu.pl
 


 

 

 

Zasoby bibliotek cyfrowych dla nauczycieli - warsztaty

Dni: do ustalenia
Godz.: do ustalenia
Czas zajęć: 2 x 60 minut
Forma zajęć: wykład, ćwiczenia i prezentacja
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

 
Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do Aldony Zawałkiewicz
tel. 65 397 56 w. 11
e-mail: a.zawalkiewicz@bptorun.edu.pl


 

 

Prezentacja zbiorów i usług Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Czas zajęć: 25 - 40 minut
Forma zajęć: wykład, prezentacja
Miejsce: szkoły, przedszkola oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i oswiatowe regionu

Szkolenie adresowane do wszystkich nauczycieli i rad pedagogicznych.

Podczas szkolenia zapoznamy Państwa z  elektronicznym system bibliotecznym Prolib oraz zaprezentujemy najnowszą literaturę fachową dla nauczycieli różnych przedmiotów.
Szkolenia odbywają się przez cały rok szkolny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
Wymagania sprzętowe: rzutnik, komputery z dostępem do Internetu

Prezentacja literatury z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej na spotkaniach  wychowawców z rodzicami.

Prezentacja najnowszej literatury dotyczącej problemów wychowawczych , dysleksji, potrzeb dziecka trudnego oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na spotkaniach wychowawców z rodzicami.

Szkolenia odbywają się przez cały rok szkolny, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.


Zgłoszenia należy kierować do Aleksandry Podemskiej
tel.  56 65 397 55
e-mail: a.podemska@bptorun.edu.pl

 


 


 

Glogster – tworzenie i wykorzystanie interaktywnych plakatów w edukacji – warsztaty


Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 45 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Warsztaty są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli, studentów, uczniów, pracowników różnego typu placówek oświatowych – zainteresowanych wykorzystywaniem interaktywnych plakatów (glogów) w celach edukacyjnych.

Glog może zapowiadać różnego rodzaju wydarzenia i imprezy szkolne, może być np. pracą domową prezentującą nie tylko wiedzę ucznia z danej dziedziny, ale też jego kreatywność i pomysłowość w zaprezentowaniu tematu, można też zastosować go do omówienia lektury, tworzenia gazetki szkolnej, prezentacji wykonanego w projekcie gimnazjalnym działania.

Program zajęć obejmuje:
– tworzenie interaktywnego plakatu,
– prezentację pracy w wirtualnej klasie,
– zastosowanie interaktywnych plakatów w edukacji – praktyczne przykłady


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do Izabelli Milewskiej-Warty
tel. 65 397 56 w. 11
e-mail: i.warta@bptorun.edu.pl

  

Platforma edukacyjna Moodle jako narzędzie wspierające pracę nauczyciela i bibliotekarza – warsztaty


Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Godz.: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas zajęć: 2 x 60 minut
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

Program zajęć obejmuje:
– zakładanie kursu e-learningowego na platformie Moodle,
– tworzenie quizów/testów,
– tworzenie różnego rodzaju zadań,
– wstawianie materiałów multimedialnych.

Ponadto podczas zajęć są prezentowane ciekawe przykłady zastosowania platformy Moodle w pracy nauczyciela i bibliotekarza m.in. przygotowywanie za pomocą platformy lekcji odwróconej (uczeń, korzystając z Moodle’a ma możliwość wielokrotnego ćwiczenia i utrwalania wiadomości przekazanych mu na lekcji przez nauczyciela).
Integralną częścią warsztatów jest kurs e-learningowy dostępny dla uczestników, zawierający materiały uzupełniające.

Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.


Zgłoszenia należy kierować do Izabelli Milewskiej-Warty
tel. 65 397 56 w. 11
e-mail: i.warta@bptorun.edu.pl


  

Glogster – sposób na interaktywny plakat i nietypową prezentację multimedialną  – kurs e-learningowy


Terminy: ogłoszenia o naborze uczestników na kurs są sukcesywnie zamieszczane na stronie domowej Biblioteki Pedagogicznej w Aktualnościach – w roku kalendarzowym odbywają się 2 edycje.
Czas zajęć: 16 dni
Forma zajęć: kurs-elearningowy

Kurs ma charakter zadaniowy i adresowany do wszystkich nauczycieli, bibliotekarzy i pracowników różnego typu placówek oświatowych – zainteresowanych wykorzystywaniem interaktywnych plakatów (glogów) w celach edukacyjnych.

Interaktywny plakat (glog) to skuteczne narzędzie do promocji przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych, społecznych. Można za jego pomocą przygotować m.in. nietypową prezentację multimedialną, ulotki, banery (do wydruku bądź do osadzenia na stronie WWW), schemat lekcji czy też wypromować wydarzenie w Internecie.

Program zajęć obejmuje:
– zagadnienia z zakresu komunikacji wizualnej,
– wybrane elementy prawa autorskiego w Internecie,
– prezentację interfejsu i funkcjonalności serwisu Glogster EDU,
– tworzenie autorskiego gloga,
– prezentację pracy w wirtualnej klasie.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do Izabelli Milewskiej-Warty
tel. 65 397 56 w. 11
e-mail: i.warta@bptorun.edu.pl  

 

Korzystanie  z zasobów elektronicznych IBUK. LIBRA

Dni: do ustalenia w zależności od potrzeb
Czas szkolenia: 2  godz. lekcyjne 
Forma zajęć: warsztaty
Miejsce: Sala Dydaktyczna (I piętro)

 

Warsztaty adresowane są do wszystkich nauczycieli i pracowników różnego typu placówek oświatowych.

IBUK Libra jest to serwis udostępniający publikacje w wersji elektronicznej.

Program zajęć obejmuje:
- zapoznanie uczestników z nowoczesną platformą,
- zasady korzystania z serwisu, 
- zakładanie konta,
- wyszukiwanie książek,
- zaawansowana praca z tekstem.


Zajęcia są bezpłatne i odbędą się po utworzeniu grupy.

Zgłoszenia należy kierować do  Ilony Pawłowskiej
tel. 65 397 56 w. 34
i.pawlowska@bptorun.edu.pl
 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych


Zgłoszenia należy kierować do Marii Sztandarskiej
tel. 65 397 56 w. 34
e-mail: m.sztandarska@bptorun.edu.pl

 

 
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
ostatnia aktualizacja:
2018-02-23 13:17:42

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń