plen
Wydział Informacyjno - BibliograficznyW Wydziale  Informacyjno–Bibliograficznym  zatrudnionych jest 7 osób.

Kierownikiem Wydziału jest mgr Aldona Zawałkiewicz.

Kontakt telefoniczny pod numerami  (056) 653 97 56 wew. 11

W skład Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego wchodzą:

Informatorium i Czytelnia Bibliograficzna czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00; w soboty od 10 do 15 oraz  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00

Do zadań Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego należy:

1. Prowadzenie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych.

2. Tworzenie i udostępnianie warsztatu informacyjnego.

3. Realizacja usług informacyjnych w Informatorium i Czytelni Bibliograficznej:

 • Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych,  bibliograficznych i rzeczowych na miejscu,   telefonicznie i drogą elektroniczną w oparciu o:

  - własne katalogi i kartoteki tradycyjne i elektroniczne,
  - katalogi bibliotek polskich i światowych dostępne w sieci Internet,
  - bazy danych bibliograficzne i faktograficzne dostępne w sieci Internet,
  - bazy danych na CD-ROM,
  - księgozbiór podręczny,
 • Pomoc w poszukiwaniu piśmiennictwa na dany temat, w doborze materiałów do prac magisterskich, seminaryjnych, licencjackich, referatów, wypracowań itp.
 • Pomoc bibliotekarza w korzystaniu z zasobów i usług Internetu.
 • Tworzenie wydruków komputerowych wyszukanych informacji.
 • Skanowanie materiałów.
 • Realizowanie kwerend.
 • Zapewnienie w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej dostępu do Internetu, pakietu multimedialnych usług dodatkowych oraz księgozbioru umożliwiającego zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.


4. Szkolenie użytkowników informacji:

 1. Lekcje biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów.
 2. Szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych środków przekazu informacji (bazy danych i Internet) w zakresie rozszerzonym, zgodnie z ofertą Biblioteki.
 3. Praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.


5. Promocja Biblioteki w środowisku.

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń