plen
Wydział Informacyjno - BibliograficznyW Wydziale  Informacyjno–Bibliograficznym  zatrudnionych jest 7 osób.

Kierownikiem Wydziału jest mgr Aldona Zawałkiewicz.

Kontakt telefoniczny pod numerami  (056) 653 97 56 wew. 11

W skład Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego wchodzą:

Informatorium i Czytelnia Bibliograficzna czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00; w soboty od 10 do 15 oraz  Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00

Do zadań Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego należy:

1. Prowadzenie prac bibliograficznych i dokumentacyjnych.

2. Tworzenie i udostępnianie warsztatu informacyjnego.

3. Realizacja usług informacyjnych w Informatorium i Czytelni Bibliograficznej:

 • Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych,  bibliograficznych i rzeczowych na miejscu,   telefonicznie i drogą elektroniczną w oparciu o:

  - własne katalogi i kartoteki tradycyjne i elektroniczne,
  - katalogi bibliotek polskich i światowych dostępne w sieci Internet,
  - bazy danych bibliograficzne i faktograficzne dostępne w sieci Internet,
  - bazy danych na CD-ROM,
  - księgozbiór podręczny,
 • Pomoc w poszukiwaniu piśmiennictwa na dany temat, w doborze materiałów do prac magisterskich, seminaryjnych, licencjackich, referatów, wypracowań itp.
 • Pomoc bibliotekarza w korzystaniu z zasobów i usług Internetu.
 • Tworzenie wydruków komputerowych wyszukanych informacji.
 • Skanowanie materiałów.
 • Realizowanie kwerend.
 • Zapewnienie w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej dostępu do Internetu, pakietu multimedialnych usług dodatkowych oraz księgozbioru umożliwiającego zdobywanie i poszerzanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.


4. Szkolenie użytkowników informacji:

 1. Lekcje biblioteczne ze szczególnym uwzględnieniem maturzystów.
 2. Szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych środków przekazu informacji (bazy danych i Internet) w zakresie rozszerzonym, zgodnie z ofertą Biblioteki.
 3. Praktyki zawodowe studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.


5. Promocja Biblioteki w środowisku.

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-10-10 10:16:03

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń