plen
Informacja dla mediów

  
Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu powstała w 1921 r. i jest najstarszą książnicą pedagogiczną w Polsce.

Jest jednostką budżetową Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiada filię w Brodnicy.

Biblioteka jest instytucją oświatową  i tym samym nadzór merytoryczny nad jej działalnością pełni Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Biblioteka gromadzi, opracowuje, chroni, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne, w tym dokumenty piśmiennicze, zapisy obrazu i dźwięku, zbiory multimedialne, oraz prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną. Ponadto realizuje zadania edukacyjne: inspiruje i promuje edukację czytelniczą, wspiera działalność bibliotek szkolnych oraz doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wspomaga nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych oraz prowadzi działalność edukacyjną, kulturalną i promującą bibliotekę w środowisku.

Biblioteka posiada około 100 tys. skatalogowanych dokumentów. Prenumeruje 224 tytuły czasopism.

Zbiory biblioteki obejmują najnowszą literaturę z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania, socjologii, oraz programy nauczania, podręczniki szkolne, lektury szkolne, literaturę piękną i czasopisma fachowe dla nauczycieli.

Czytelnikami Biblioteki Pedagogicznej są przede wszystkim nauczyciele, studenci przygotowujący się do zawodu pedagoga, uczniowie klas maturalnych oraz osoby zainteresowane problematyką zgromadzonych zbiorów. Każdego roku z usług biblioteki korzysta ponad 5 tys. czytelników.

W nowym gmachu Biblioteki Pedagogicznej przy ul. gen. J.H.Dąbrowskiego 4 w Toruniu na czytelnika czekają przestronne, wygodne i doskonale wyposażone pomieszczenia Wypożyczalni, Czytelni, Informatorium i Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

W czytelniach jest zapewniony wolny dostęp do ok. 10 tys. książek, które są zabezpieczone magnetycznie przed kradzieżą.

Do dyspozycji czytelników jest 49 komputerów, skaner, drukarki i kserokopiarki, z których mogą korzystać w różnych agendach biblioteki. Biblioteka oferuje czytelnikom także dostęp do  Internetu.

Zintegrowany system biblioteczny PROLIB pozwolił na pełną automatyzację podstawowych procesów bibliotecznych: tworzenie opisów bibliograficznych, modyfikację wprowadzonych danych, rejestrację czytelników, wypożyczenia, zwroty, prolongaty, rezerwacje.

Zmodernizowana strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej (www.bptorun.edu.pl) umożliwia realizację e-usług: dostęp do katalogu on-line, zamawianie, rezerwację i prolongatę książek, kwerendę on-line, subskrypcję.

Nowy budynek Biblioteki Pedagogicznej został zaprojektowany i wyremontowany również z myślą o niepełnosprawnych czytelnikach. Dzięki podnośnikowi i windzie mogą oni swobodnie poruszać się i korzystać ze zbiorów biblioteki.


Historia inwestycji


 • grudzień 2001 r. – Marszałek Województwa p. Waldemar Achramowicz składa obietnicę przeprowadzki biblioteki do własnej siedziby,
 • grudzień 2002 r. -  Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazuje bibliotece w trwały zarząd zrujnowany budynek dawnego szpitala wojskowego przy ul. gen. J.H. Dąbrowskiego 4,
 • przełom roku 2002 i 2003 - prace projektowe : Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa Ogólnego REWACO Sp. z o.o. z Torunia. Projekt opracował mgr inż. arch. Jacek Murawski,
 • projekt kolorystyki wnętrz i wyposażenia biblioteki – Pracownia Projektowa AMBIT s.c. z Torunia,
 • nadzór inwestorski nad całością inwestycji miało Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. z Bydgoszczy,      
 • jesień 2003r. I etap remontu - Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD Sp. z o.o. z Torunia,
 • rok 2004 II etap remontu – Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie DOMPOL Sp. z o.o.
 • rok 2005 III etap remontu -  konsorcjum 3 firm: AGAD, DOMPOL oraz Przedsiębiorstwo Budowlane TB INVEST z Gdańska,
 • rok 2006 IV etap – wyposażenie budynku – IMPEX TRADE Sp. z o.o. z Katowic, - i komputeryzacja tj. zakup sprzętu, kompleksowego systemu zarządzania biblioteką PROLB M21 oraz konwersja baz katalogowych i bibliograficznych - Max Elektronik S.A. z Zielonej Góry,

 • I półrocze 2007 wdrożenie systemu PROLIB M21,
 • Łączny koszt inwestycji zamknął się kwotą 7.643.862,68 zł

 
Kubatura budynku – 8.216 m³

powierzchnia użytkowa: 1.345 m²

w tym:

magazyny zbiorów bibliotecznych w poziomie piwnicy i parteru : 310 m²

sala wystawowa – 56 m²

informatorium – 29 m²

czytelnia bibliograficzna - 34 m²

wypożyczalnia  wraz z pomieszczeniem katalogów i terminali - 67 m²

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej- 38 m²

sala dydaktyczna - 39 m²

czytelnia ogólna – 142 m²

sala konferencyjna – 50 m²

4 pracownie bibliotekarzy - 131 m²

pomieszczenia administracji i techniczne (w tym m.in. : serwerownia, węzeł cieplny, wentylatornia, zaplecze socjalne, archiwum)– 305 m²


do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-08-16 11:11:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń