plen
Wydział Udostępniania Zbiorów


Kierownikiem Wydziału Udostępniania Zbiorów jest mgr Anna Garstecka.


Kontakt telefoniczny i elektroniczny:

fax (056) 653 97 55
tel. (056) 657 62 74  wew. 13
e-mail: wypozyczalnia@bptorun.edu.pl


Godziny otwarcia Wypożyczalni i Czytelni:

w czasie roku szkolnego
     od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:00
     w soboty od 10:00 do 15:00

w okresie wakacji
     od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00
     w soboty - nieczynne

 
Biblioteka obejmuje swoim działaniem teren następujących powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.

Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania z jej zbiorów i usług określa Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Zadaniem Wydziału Udostępniania Zbiorów jest wypożyczanie na zewnątrz oraz udostępnianie na miejscu, w Czytelni Ogólnej, zbiorów własnych Biblioteki, a także prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wypożyczalnia jest skomputeryzowana. Obsługiwana jest przez Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Zamówienia i rezerwacje na zbiory można składać wyłącznie w formie elektronicznej z każdego komputera zewnętrznego, jak również z 14 terminali
w Wypożyczalni.
 
W Czytelni Ogólnej dostępny jest podręczny zbiór książek i czasopism, można też korzystać w niej z materiałów bibliotecznych przechowywanych w magazynie zbiorów. O zawartości zbioru informuje podręczny, tradycyjny katalog książek i czasopism oraz bazy elektroniczne w module OPAC WWW systemu PROLIB.
Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Czytelni Ogólnej uprawnione są wszystkie zainteresowane osoby.

W Bibliotece istnieje możliwość samodzielnego, odpłatnego kserowania materiałów bibliotecznych.

Osoby zainteresowane wypożyczaniem zbiorów na podstawie kaucji powinny wpłacić należność na konto:
 
Biblioteka Pedagogiczna
87-100 Toruń,  ul. Dąbrowskiego 4
64 1020 5011 0000 9402 0119 6997
PKO Bank Polski S.A. Toruń
Tytułem: kaucja

Wpłaty z tytułu kar za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz za ich zgubienie lub zniszczenie można wpłacać na konto: 10 1020 5011 0000 9102 0207 5869
 
Wysokość kaucji i innych opłat określa Aneks do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
 
 
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-10-10 10:16:03

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń