plen
Wydział Udostępniania Zbiorów


Kierownikiem Wydziału Udostępniania Zbiorów jest mgr Aleksandra Podemska.


Kontakt telefoniczny i elektroniczny:

fax (056) 653 97 55
tel. (056) 657 62 74  wew. 13
e-mail: wypozyczalnia@bptorun.edu.pl


Godziny otwarcia Wypożyczalni i Czytelni:

w czasie roku szkolnego
     od poniedziałku do piątku od 10:00 do 19:00
     w soboty od 10:00 do 15:00

w okresie wakacji
     od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00
     w soboty - nieczynne

 
Biblioteka obejmuje swoim działaniem teren następujących powiatów: brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.

Szczegółowe zasady zapisu do Biblioteki oraz korzystania z jej zbiorów i usług określa Regulamin Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Zadaniem Wydziału Udostępniania Zbiorów jest wypożyczanie na zewnątrz oraz udostępnianie na miejscu, w Czytelni Ogólnej, zbiorów własnych Biblioteki, a także prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

Wypożyczalnia jest skomputeryzowana. Obsługiwana jest przez Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Zamówienia i rezerwacje na zbiory można składać wyłącznie w formie elektronicznej z każdego komputera zewnętrznego, jak również z 14 terminali
w Wypożyczalni.
 
W Czytelni Ogólnej dostępny jest podręczny zbiór książek i czasopism, można też korzystać w niej z materiałów bibliotecznych przechowywanych w magazynie zbiorów. O zawartości zbioru informuje podręczny, tradycyjny katalog książek i czasopism oraz bazy elektroniczne w module OPAC WWW systemu PROLIB.
Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych w Czytelni Ogólnej uprawnione są wszystkie zainteresowane osoby.

W Bibliotece istnieje możliwość samodzielnego, odpłatnego kserowania materiałów bibliotecznych.

Osoby zainteresowane wypożyczaniem zbiorów na podstawie kaucji powinny wpłacić należność na konto:
 
Biblioteka Pedagogiczna
87-100 Toruń,  ul. Dąbrowskiego 4
64 1020 5011 0000 9402 0119 6997
PKO Bank Polski S.A. Toruń
Tytułem: kaucja

Wpłaty z tytułu kar za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych zbiorów oraz za ich zgubienie lub zniszczenie można wpłacać na konto: 10 1020 5011 0000 9102 0207 5869
 
Wysokość kaucji i innych opłat określa Aneks do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
 
 
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń