plen
Przedszkola polskie w latach 1919-1939

Przedszkola polskie w latach 1919-1939


Książki

1.Historia wychowania przedszkolnego /Wanda Bobrowska-Nowak. - Wyd. 2 zm. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. -  631 s. : il. ; 21 cm

2.Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. -Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - 205 s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cm

3.Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich : (druga połowa XIX wieku - 1918 rok) / Irena Adamek. - Kraków : Wydawnictwa Naukowe WSP, 1999. - 381 s., [1] k. tabl. kolor. : faks., mapa, rys., wykr. ; 24 cm. - Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 265. - Bibliogr. s. 249-262

4.60 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919-1979) : praca zbiorowa / Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. - Warszawa : ZGTPD, 1979 (Zielona Góra : PZGMK). - 100, [3] s. : tab. ; 21 cm.


Artykuły

1.Struktura narodowościowa wychowanków przedszkoli, według języka prowadzenia zajęć, w II Rzeczypospolitej w roku 1937/38 / Tomasz Wysocki. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 48, nr 1/2 (2005), s. 151-158

2.Przedszkola i ochronki w międzywojennym Toruniu / Przemysław Olstowski. // Rocznik Toruński. - T. 31 (2004), s. 215-226

3.Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym na Lubelszczyźnie (1853-1939) / Adam Winiarz. -  Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. - Nr 1 (2005), s. 125-140

4.Zarys dziejów wychowania przedszkolnego na Lubelszczyźnie do 1939 roku / Adam Winiarz. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 58, nr 2 (2005), s. 4-10

5.Wychowawcze i edukacyjne funkcje placówek wychowania przedszkolnego w Częstochowie w latach 1918-1939 / Mirosława Szczygieł. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - T. 14 (2005), s. 163-171

6.Opieka nad dzieckiem przedszkolnym w ujęciu historycznym / Andrzej Żółtek, Magdalena Rozbarska. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 286-299

7.Wychowanie przedszkolne w latach 1918-1938. Cz. 1 /  Agata Samsel. - Bibliogr.  //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 463-466

8.Wychowanie przedszkolne w latach 1918-1939. Cz. 2 /  Agata Samsel //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 9, s. 518-522

9.Zasługi Marii Papiewskiej dla kształtowania i rozwoju wychowania przedszkolnego w Polsce międzywojennej /  Jerzy Doroszewski. - Bibliogr.  //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 48 (2005), nr 1/2, s. [173]-186

10.Przedszkola zakonne w Polsce /  Jan R. Karcz //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s.93-97, bibliogr.

11.Badania nad historią wychowania przedszkolnego w Polsce /  Jan Hellwig //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 3, s.137-140

12.Wychowanie przedszkolne w reformie jędrzejewiczowskiej /  Wiesława Leżańska //  Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 4, s.154-160, sum.

13.Maria Papiewska, jej przedszkole i seminarium /  Jerzy Doroszewski //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s.530-536

14.,,Przedszkole'' - czasopismo wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym /  J. Hellwig //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 2/3, s.78-85

15.Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939 /  Stanisław Szulakiewicz. - Toruń, 2000 . - Rec.: Stanisław Majewski // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 15 (2005), s. [277]-280

16.Maria Fiedler (1904-1991) /  D. Chrzanowska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s.137-140
17.Są osoby niezastąpione. Wspomnienia o Marii Wieman /  U. Smoczyńska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 1, s.17-18Strony WWW


1.Zarys dziejów wychowania przedszkolnego na Lubelszczyźnie do 1939 roku / Adam Winiarz. Dostęp w Internecie: http://www.edupress.pl/pdf/14/2167.pdf
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń