plen
Przedszkola polskie w latach 1919-1939

Przedszkola polskie w latach 1919-1939


Książki

1.Historia wychowania przedszkolnego /Wanda Bobrowska-Nowak. - Wyd. 2 zm. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. -  631 s. : il. ; 21 cm

2.Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. -Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - 205 s. : mapa, tab., wykr. ; 24 cm

3.Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich : (druga połowa XIX wieku - 1918 rok) / Irena Adamek. - Kraków : Wydawnictwa Naukowe WSP, 1999. - 381 s., [1] k. tabl. kolor. : faks., mapa, rys., wykr. ; 24 cm. - Prace Monograficzne / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025 ; nr 265. - Bibliogr. s. 249-262

4.60 lat działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919-1979) : praca zbiorowa / Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. - Warszawa : ZGTPD, 1979 (Zielona Góra : PZGMK). - 100, [3] s. : tab. ; 21 cm.


Artykuły

1.Struktura narodowościowa wychowanków przedszkoli, według języka prowadzenia zajęć, w II Rzeczypospolitej w roku 1937/38 / Tomasz Wysocki. // Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 48, nr 1/2 (2005), s. 151-158

2.Przedszkola i ochronki w międzywojennym Toruniu / Przemysław Olstowski. // Rocznik Toruński. - T. 31 (2004), s. 215-226

3.Placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci w wieku przedszkolnym na Lubelszczyźnie (1853-1939) / Adam Winiarz. -  Streszcz. w jęz. ang. // Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. - Nr 1 (2005), s. 125-140

4.Zarys dziejów wychowania przedszkolnego na Lubelszczyźnie do 1939 roku / Adam Winiarz. // Wychowanie w Przedszkolu. - [R.] 58, nr 2 (2005), s. 4-10

5.Wychowawcze i edukacyjne funkcje placówek wychowania przedszkolnego w Częstochowie w latach 1918-1939 / Mirosława Szczygieł. // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika. - T. 14 (2005), s. 163-171

6.Opieka nad dzieckiem przedszkolnym w ujęciu historycznym / Andrzej Żółtek, Magdalena Rozbarska. -  Bibliogr. -  Streszcz. w jęz. ang. // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. 286-299

7.Wychowanie przedszkolne w latach 1918-1938. Cz. 1 /  Agata Samsel. - Bibliogr.  //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 463-466

8.Wychowanie przedszkolne w latach 1918-1939. Cz. 2 /  Agata Samsel //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 9, s. 518-522

9.Zasługi Marii Papiewskiej dla kształtowania i rozwoju wychowania przedszkolnego w Polsce międzywojennej /  Jerzy Doroszewski. - Bibliogr.  //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. - R. 48 (2005), nr 1/2, s. [173]-186

10.Przedszkola zakonne w Polsce /  Jan R. Karcz //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 2, s.93-97, bibliogr.

11.Badania nad historią wychowania przedszkolnego w Polsce /  Jan Hellwig //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 3, s.137-140

12.Wychowanie przedszkolne w reformie jędrzejewiczowskiej /  Wiesława Leżańska //  Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 4, s.154-160, sum.

13.Maria Papiewska, jej przedszkole i seminarium /  Jerzy Doroszewski //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 9, s.530-536

14.,,Przedszkole'' - czasopismo wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym /  J. Hellwig //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 2/3, s.78-85

15.Historia oświaty i wychowania w Polsce 1918-1939 /  Stanisław Szulakiewicz. - Toruń, 2000 . - Rec.: Stanisław Majewski // Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 15 (2005), s. [277]-280

16.Maria Fiedler (1904-1991) /  D. Chrzanowska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 3, s.137-140
17.Są osoby niezastąpione. Wspomnienia o Marii Wieman /  U. Smoczyńska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 1, s.17-18Strony WWW


1.Zarys dziejów wychowania przedszkolnego na Lubelszczyźnie do 1939 roku / Adam Winiarz. Dostęp w Internecie: http://www.edupress.pl/pdf/14/2167.pdf
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-08-16 11:11:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń