plen
Rola edukacji przedszkolnej w kształtowaniu życiowych doświadczeń wychowanków przedszkola

Rola edukacji przedszkolnej w kształtowaniu życiowych doświadczeń wychowanków przedszkola


Wydawnictwa zwarte

1.Alternatywa w edukacji przedszkolnej : studium teoretyczno-empiryczne / Jolanta Zwiernik. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. - 293 s.

2.Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji / Jolanta Sajdera. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003. - 170 s.
    
3.    Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - 278 s.

4.    Edukacja przedszkolna : bibliografia selekcyjna za lata 1990-1997 : książki i artykuły dla nauczycieli, rodziców i dzieci / Magdalena Turos. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997. - 79 s.

5.    Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / Sabina Guz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2001. - 259 s.

6.    Edukacja przedszkolna w Polsce - szanse i zagrożenia / Marta Zahorska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003. - 115 s.

7.    Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006. - 135 s.

8.    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku /Anna Jakubowicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - 154 s.

9.     Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 109 s.                                  

10.    Nauczyciel i dziecko : organizacja warunków edukacji przedszkolnej / Danuta Waloszek. -  Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998. - 199 s. Sygnatury : 86477 P

11.    Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / Teresa Ogrodzińska. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - 205 s.

12.    Optymalizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego w przedszkolu i w klasach I-III / Władysław Szlufik, Urszula Ordon. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. - 211 s.
 
13.    Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - 285 s.

14.    Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym / Bożena Grzeszkiewicz. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2004. - 166 s.

15.    Rozwój dziecka i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolnego : wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego / Helena Danel-Bobrzyk, Aniela Winiarska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - 105 s.

16.    Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym / Sabina Guz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 251 s.

17.    Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu / Bożena Suchacka. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000. - 177 s.

18.    Wokół edukacji małego dziecka / Andrzej Krajna. - Wrocław : MarMar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 265 s.  

19.    Wybrane problemy rozwoju i edukacji małego dziecka / Maria Królica. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001. - 207 s.

20.    Wybrane problemy wczesnej edukacji. Cz. 1 : adaptacja w przedszkolu / Jadwiga Lubowiecka, Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. - 82 s.

21.    Z teorii i praktyki nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Henryk Moroz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - 156 s.

22.    Z zagadnień wychowania i kształcenia dzieci 6-letnich : praca zbiorowa / Zdzisław Ratajek. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - 95 s. Sygnatury : 81691
Artykuły z czasopism

23.    Cenna cecha samodzielności / Kinga Kuszak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 47-51

24.    Dom przyjazny dziecku / Magdalena Otocka // Lider. - 2003, nr 11, s. 9-11

25.    Dydaktyczny kontekst edukacji przedszkolnej wspomaganej komputerem / Marcin Kołacz, Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 10-13

26.    Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 1 / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 32-36

27.    Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 2 / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 22-26

28.    Edukacja przedszkolna szansą na sukces szkolny / Marietta Żubkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 28-29

29.    Formy przejawiania samodzielności przez dzieci przedszkolne / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 7-10

30.    Funkcje i zadania współczesnego przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 4-8

31.    Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego / Sławomir Jabłoński // Remedium. - 2003, nr 7-8, s. 6-7

32.    Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 3-8, bibliogr.

33.    Najmłodsi uczniowie zdobywają wiedzę o pracy i zawodach / Małgorzata Piotrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 25, bibliogr.

34.    O wychowaniu w przedszkolu / Zyta Jurczak // Przegląd Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 3-4

35.    Przedszkolak rozwijający się człowiek / Maria Kielar-Turska // Wychowanie  w Przedszkolu. - 1997, nr 9, s. 532-536

36.    Przedszkole - źródłem aktywności dziecięcej / Bożena Gruca // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 10-13

37.    Przedszkole dla dzieci czy dzieci dla przedszkola / Jolanta Szymkowiak-Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 50-51

38.    Przedszkole wstęp do kariery edukacyjnej? / Ireneusz Białecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 3-8

39.    Przymus czy swoboda w przedszkolu? / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 14-19

40.    Szanse przedszkolaków na pomyślność / Elżbieta Putkiewicz, Małgorzata Żytko // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 4-9

41.    Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 20-22

42.    Wczesnoszkolna edukacja dzieci / Krystyna Kamińska // Remedium. - 2005, nr 5, s. 1-3

43.    Wiek przedszkolny - zagrożenia rozwoju / Błażej Smykowski // Remedium. - 2003, nr 7-8, s. 8-9

44.    Więcej sensu czy bezsensu w edukacji wczesnoszkolnej? / Zuzanna Zbróg // Forum Oświatowe. - 2005, nr 2, s. 188-193


Oprac. Aneta Moczulska
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń