plen
Rola edukacji przedszkolnej w kształtowaniu życiowych doświadczeń wychowanków przedszkola

Rola edukacji przedszkolnej w kształtowaniu życiowych doświadczeń wychowanków przedszkola


Wydawnictwa zwarte

1.Alternatywa w edukacji przedszkolnej : studium teoretyczno-empiryczne / Jolanta Zwiernik. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. - 293 s.

2.Dziecięce wyobrażenia w kontekście rówieśniczych relacji / Jolanta Sajdera. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2003. - 170 s.
    
3.    Edukacja dzieci sześcioletnich w Polsce / Danuta Waloszek. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005. - 278 s.

4.    Edukacja przedszkolna : bibliografia selekcyjna za lata 1990-1997 : książki i artykuły dla nauczycieli, rodziców i dzieci / Magdalena Turos. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997. - 79 s.

5.    Edukacja przedszkolna na przełomie tysiącleci : wybrane zagadnienia : praca zbiorowa / Sabina Guz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2001. - 259 s.

6.    Edukacja przedszkolna w Polsce - szanse i zagrożenia / Marta Zahorska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2003. - 115 s.

7.    Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców / Maria Bulera, Krystyna Żuchelkowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006. - 135 s.

8.    Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku /Anna Jakubowicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - 154 s.

9.     Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. - 109 s.                                  

10.    Nauczyciel i dziecko : organizacja warunków edukacji przedszkolnej / Danuta Waloszek. -  Zielona Góra : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998. - 199 s. Sygnatury : 86477 P

11.    Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / Teresa Ogrodzińska. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - 205 s.

12.    Optymalizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego w przedszkolu i w klasach I-III / Władysław Szlufik, Urszula Ordon. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998. - 211 s.
 
13.    Pedagogika przedszkolna / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Polski Instytut Wydawniczy, 2005. - 285 s.

14.    Preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym / Bożena Grzeszkiewicz. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2004. - 166 s.

15.    Rozwój dziecka i jego stymulacja w instytucjach wychowania przedszkolnego : wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wychowania przedszkolnego / Helena Danel-Bobrzyk, Aniela Winiarska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1995. - 105 s.

16.    Rozwój i kształtowanie osobowości dzieci w okresie wczesnoszkolnym / Sabina Guz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 251 s.

17.    Stymulowanie aktywności poznawczej dzieci w przedszkolu / Bożena Suchacka. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000. - 177 s.

18.    Wokół edukacji małego dziecka / Andrzej Krajna. - Wrocław : MarMar : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003. - 265 s.  

19.    Wybrane problemy rozwoju i edukacji małego dziecka / Maria Królica. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001. - 207 s.

20.    Wybrane problemy wczesnej edukacji. Cz. 1 : adaptacja w przedszkolu / Jadwiga Lubowiecka, Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997. - 82 s.

21.    Z teorii i praktyki nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego / Henryk Moroz. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1993. - 156 s.

22.    Z zagadnień wychowania i kształcenia dzieci 6-letnich : praca zbiorowa / Zdzisław Ratajek. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1994. - 95 s. Sygnatury : 81691
Artykuły z czasopism

23.    Cenna cecha samodzielności / Kinga Kuszak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 47-51

24.    Dom przyjazny dziecku / Magdalena Otocka // Lider. - 2003, nr 11, s. 9-11

25.    Dydaktyczny kontekst edukacji przedszkolnej wspomaganej komputerem / Marcin Kołacz, Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 10-13

26.    Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 1 / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 32-36

27.    Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 2 / Małgorzata Kowalik-Olubińska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 22-26

28.    Edukacja przedszkolna szansą na sukces szkolny / Marietta Żubkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 28-29

29.    Formy przejawiania samodzielności przez dzieci przedszkolne / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 7-10

30.    Funkcje i zadania współczesnego przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 4-8

31.    Lata przedszkolne w cyklu życia ludzkiego / Sławomir Jabłoński // Remedium. - 2003, nr 7-8, s. 6-7

32.    Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia / Elżbieta Misiorna, Renata Michalak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 3-8, bibliogr.

33.    Najmłodsi uczniowie zdobywają wiedzę o pracy i zawodach / Małgorzata Piotrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 25, bibliogr.

34.    O wychowaniu w przedszkolu / Zyta Jurczak // Przegląd Edukacyjny. - 2006, nr 1, s. 3-4

35.    Przedszkolak rozwijający się człowiek / Maria Kielar-Turska // Wychowanie  w Przedszkolu. - 1997, nr 9, s. 532-536

36.    Przedszkole - źródłem aktywności dziecięcej / Bożena Gruca // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 10-13

37.    Przedszkole dla dzieci czy dzieci dla przedszkola / Jolanta Szymkowiak-Polcyn // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 50-51

38.    Przedszkole wstęp do kariery edukacyjnej? / Ireneusz Białecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 3-8

39.    Przymus czy swoboda w przedszkolu? / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 14-19

40.    Szanse przedszkolaków na pomyślność / Elżbieta Putkiewicz, Małgorzata Żytko // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 4-9

41.    Świat wartości dzieci kończących edukację przedszkolną / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 20-22

42.    Wczesnoszkolna edukacja dzieci / Krystyna Kamińska // Remedium. - 2005, nr 5, s. 1-3

43.    Wiek przedszkolny - zagrożenia rozwoju / Błażej Smykowski // Remedium. - 2003, nr 7-8, s. 8-9

44.    Więcej sensu czy bezsensu w edukacji wczesnoszkolnej? / Zuzanna Zbróg // Forum Oświatowe. - 2005, nr 2, s. 188-193


Oprac. Aneta Moczulska
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-08-16 11:11:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń