plen
Zawód – bibliotekarz : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zawód – bibliotekarz : zestawienie bibliograficzne w wyborze


Wydawnictwa zwarte


1.    Budyńska Barbara
Adepci zawodu bibliotekarskiego ze średnimi kwalifikacjami zawodowymi / Barbara Budyńska; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : BN, 1994. - 76 s.

2.    Grygrowski Dariusz, Zybert Elżbieta Z.
Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze / pod red. Dariusza Grygrowskiego, Elżbiety B. Zybert. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2005. - 214 s.

3.    Żmigrodzki Zbigniew
Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1994. - 370 s.

4.    Bibliotekarze: zawód, osobowość, kwalifikacje / Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : BN, 1990. - 127 s.

5.    Chruścińska Jadwiga, Kubisz Ewa
Biblioteki jutra : nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej / [red. merytor. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz]. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2001. - 108 s.

6.    Głowacka Ewa
Biblioteki wobec nowych zadań / red. Ewa Głowacka. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - 170 s.

7.    Rusek Adam
Miła praca blisko domu : osoby bez przygotowania zawodowego zatrudnione w bibliotekach o pracy i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek. - Warszawa : BN, 1995. - 84 s.

8.    Jarowiecki Jerzy
Nauczyciel-bibliotekarz - przygotowanie do zawodu / pod red. Jerzego Jarowieckiego. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1998. - 255 s.

9.    Rusek Adam
Poloniści i inni : absolwenci szkół wyższych niebibliotekoznawcy o pracy w bibliotece i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek. - Warszawa : BN, 1994. - 89 s.

10.    Rusek Adam
Sól zawodu : wykształcenie, praca i bibliotekarstwo w oczach pracowników bibliotek publicznych / Adam Rusek. - Warszawa : BN, 1993. - 71 s.


11.    Stachowska-Musiał Ewa
Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r. / red. tomu Ewa Stachowska-Musiał. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1997. - 118 s.

12.    Nowicki Janusz
Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003 / red. Janusz Nowicki. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2003. - 173 s.Artykuły z czasopism


13.    Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-10

14.    Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego : propozycje działań / Krystyna Ratyńska-Olechnowicz, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 11-13

15.    Awans zawodowy w bibliotekach publicznych : o potrzebie i możliwości zmian / Artur Paszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 10, s. 12-16

16.    Bibliotekarz - zawód z przyszłością (ogólnopolska konferencja pt. "Dziś i jutro zawodu bibliotekarza'' Nałęczów 19-20.09.2003 r.) / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 11, s. 16-19

17.    Bibliotekarz - zawód z przyszłością? / Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 1997, nr 7, s. 2-7

18.    Bibliotekarz dziś i jutro - jaki powinien być / Bożena Bednarek-Michalska // Bibliotekarz. - 1998, nr 12, s. 3-7

19.    Bibliotekarz w demokratycznym państwie prawnym / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2002, nr 4, s. 3-7

20.    Bibliotekarze i politycy / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 2002, nr 2, s. 3-5

21.    Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza / Grażyna Sarna //  Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 8

22.    Dylematy kształcenia kadr dla bibliotek w Polsce w warunkach Zjednoczonej Europy / Marian Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 5, s. 8-14

23.    Etyka pracowników informacji w Polsce - czy jest możliwa? / Małgorzata Kisilowska // Bibliotekarz. - 1999, nr 5, s. 2-5

24.    Etyka zawodowa. Co to jest i czy jest potrzebna polskiemu bibliotekarzowi? / Izabela Kamasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 12, s. 6-8, bibliogr.

25.    Jak wygląda bibliotekarka? / Aneta Firlej-Buzon // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 9, s. 3-6

26.    Jak wygląda bibliotekarka? : część druga / Aneta Firlej-Buzon // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 1, s. 8-11

27.    Jaka bibliotekarka? / Małgorzata Zychowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 11, s. 11

28.    Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w aspekcie awansu zawodowego / Jadwiga Chruścińska, Mirosława Majewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 12-17

29.    Kwalifikacje i wynagrodzenia bibliotekarzy cz. 1 / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 14-17

30.    Kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy – porady cz. 2 / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s. 13-14

31.    Kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 42-43

32.    Magia polskich bibliotek / Ewa Grodecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 11, s. 11-13

33.    Nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej / Magdalena Szynal // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 1-3

34.    Nie samą pracą bibliotekarz żyje... / Beata Taraszkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 7/8, s. 3-6

35.    O odpowiedzialności materialnej nauczyciela bibliotekarza za mienie szkoły / Bolesław Howorka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 2-5

36.    Porozmawiajmy o obowiązkach nauczyciela bibliotekarza / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 10

37.    Pożądany model bibliotekarza w oczach uczniów gimnazjum / Marzena Śmigielska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 16

38.    Program działalności zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy / Ewa Koc, Mariola Sitarz // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 10-13

39.    Retusz wizerunku / Janusz Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 1-3

40.    Samoocena pracowników biblioteki metodą podnoszenia jakości współpracy z otoczeniem / Maja Wojciechowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 10, s. 9-12, bibliogr.

41.    Satysfakcja zawodowa bibliotekarzy - wyniki sondażu / Grażyna Bilska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7-8, s. 3-9

42.    Spojrzenie ekspertów na awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy : interpretacja wyników ankiety / Ewa Filipowicz, Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 6-10

43.    Standardy jakości ... wygląd i charakter bibliotekarza / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 27

44.    Udział nauczyciela bibliotekarza w edukacji filozoficznej / Kamila Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 7

45.    Założenia do prac nad zasadami awansu zawodowego pracowników merytorycznych sieci bibliotek publicznych / Teresa Szymorowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 15-16

46.    Zaśniedziałym gburem jestem, czyli jak widzą się bibliotekarze / Justyna Jasiewicz-Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 12-14

47.    Zawód bibliotekarza dziś i jutro / Ewa Stachowska-Musiał // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 3-9

Oprac. Aneta Moczulska
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-19 14:55:06

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń