plen
Zawód – bibliotekarz : zestawienie bibliograficzne w wyborze

Zawód – bibliotekarz : zestawienie bibliograficzne w wyborze


Wydawnictwa zwarte


1.    Budyńska Barbara
Adepci zawodu bibliotekarskiego ze średnimi kwalifikacjami zawodowymi / Barbara Budyńska; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : BN, 1994. - 76 s.

2.    Grygrowski Dariusz, Zybert Elżbieta Z.
Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze / pod red. Dariusza Grygrowskiego, Elżbiety B. Zybert. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2005. - 214 s.

3.    Żmigrodzki Zbigniew
Bibliotekarstwo / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1994. - 370 s.

4.    Bibliotekarze: zawód, osobowość, kwalifikacje / Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : BN, 1990. - 127 s.

5.    Chruścińska Jadwiga, Kubisz Ewa
Biblioteki jutra : nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej / [red. merytor. Jadwiga Chruścińska, Ewa Kubisz]. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2001. - 108 s.

6.    Głowacka Ewa
Biblioteki wobec nowych zadań / red. Ewa Głowacka. - Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. - 170 s.

7.    Rusek Adam
Miła praca blisko domu : osoby bez przygotowania zawodowego zatrudnione w bibliotekach o pracy i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek. - Warszawa : BN, 1995. - 84 s.

8.    Jarowiecki Jerzy
Nauczyciel-bibliotekarz - przygotowanie do zawodu / pod red. Jerzego Jarowieckiego. - Kraków : Wydaw. Naukowe WSP, 1998. - 255 s.

9.    Rusek Adam
Poloniści i inni : absolwenci szkół wyższych niebibliotekoznawcy o pracy w bibliotece i zawodzie bibliotekarza / Adam Rusek. - Warszawa : BN, 1994. - 89 s.

10.    Rusek Adam
Sól zawodu : wykształcenie, praca i bibliotekarstwo w oczach pracowników bibliotek publicznych / Adam Rusek. - Warszawa : BN, 1993. - 71 s.


11.    Stachowska-Musiał Ewa
Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z konferencji, Łódź 15-16.10.1996 r. / red. tomu Ewa Stachowska-Musiał. - Warszawa : Wydaw. SBP, 1997. - 118 s.

12.    Nowicki Janusz
Zawód bibliotekarza dziś i jutro : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18-20 września 2003 / red. Janusz Nowicki. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2003. - 173 s.Artykuły z czasopism


13.    Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 8-10

14.    Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego : propozycje działań / Krystyna Ratyńska-Olechnowicz, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 11-13

15.    Awans zawodowy w bibliotekach publicznych : o potrzebie i możliwości zmian / Artur Paszko // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 10, s. 12-16

16.    Bibliotekarz - zawód z przyszłością (ogólnopolska konferencja pt. "Dziś i jutro zawodu bibliotekarza'' Nałęczów 19-20.09.2003 r.) / Jadwiga Chruścińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 11, s. 16-19

17.    Bibliotekarz - zawód z przyszłością? / Jan Wołosz // Bibliotekarz. - 1997, nr 7, s. 2-7

18.    Bibliotekarz dziś i jutro - jaki powinien być / Bożena Bednarek-Michalska // Bibliotekarz. - 1998, nr 12, s. 3-7

19.    Bibliotekarz w demokratycznym państwie prawnym / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. - 2002, nr 4, s. 3-7

20.    Bibliotekarze i politycy / Stefan Kubów // Bibliotekarz. - 2002, nr 2, s. 3-5

21.    Byłam opiekunem stażu nauczyciela bibliotekarza / Grażyna Sarna //  Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 8

22.    Dylematy kształcenia kadr dla bibliotek w Polsce w warunkach Zjednoczonej Europy / Marian Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 5, s. 8-14

23.    Etyka pracowników informacji w Polsce - czy jest możliwa? / Małgorzata Kisilowska // Bibliotekarz. - 1999, nr 5, s. 2-5

24.    Etyka zawodowa. Co to jest i czy jest potrzebna polskiemu bibliotekarzowi? / Izabela Kamasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 12, s. 6-8, bibliogr.

25.    Jak wygląda bibliotekarka? / Aneta Firlej-Buzon // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 9, s. 3-6

26.    Jak wygląda bibliotekarka? : część druga / Aneta Firlej-Buzon // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 1, s. 8-11

27.    Jaka bibliotekarka? / Małgorzata Zychowicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 11, s. 11

28.    Kształcenie i doskonalenie bibliotekarzy w aspekcie awansu zawodowego / Jadwiga Chruścińska, Mirosława Majewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 12-17

29.    Kwalifikacje i wynagrodzenia bibliotekarzy cz. 1 / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 14-17

30.    Kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy – porady cz. 2 / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 4, s. 13-14

31.    Kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7/8, s. 42-43

32.    Magia polskich bibliotek / Ewa Grodecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 11, s. 11-13

33.    Nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej / Magdalena Szynal // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 1-3

34.    Nie samą pracą bibliotekarz żyje... / Beata Taraszkiewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 7/8, s. 3-6

35.    O odpowiedzialności materialnej nauczyciela bibliotekarza za mienie szkoły / Bolesław Howorka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 2-5

36.    Porozmawiajmy o obowiązkach nauczyciela bibliotekarza / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 10

37.    Pożądany model bibliotekarza w oczach uczniów gimnazjum / Marzena Śmigielska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 16

38.    Program działalności zespołu samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy / Ewa Koc, Mariola Sitarz // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 10-13

39.    Retusz wizerunku / Janusz Wojciechowski // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 4, s. 1-3

40.    Samoocena pracowników biblioteki metodą podnoszenia jakości współpracy z otoczeniem / Maja Wojciechowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 10, s. 9-12, bibliogr.

41.    Satysfakcja zawodowa bibliotekarzy - wyniki sondażu / Grażyna Bilska // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7-8, s. 3-9

42.    Spojrzenie ekspertów na awans zawodowy nauczycieli bibliotekarzy : interpretacja wyników ankiety / Ewa Filipowicz, Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 6-10

43.    Standardy jakości ... wygląd i charakter bibliotekarza / Alicja Maciejewska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 11, s. 27

44.    Udział nauczyciela bibliotekarza w edukacji filozoficznej / Kamila Dudek // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 7

45.    Założenia do prac nad zasadami awansu zawodowego pracowników merytorycznych sieci bibliotek publicznych / Teresa Szymorowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 15-16

46.    Zaśniedziałym gburem jestem, czyli jak widzą się bibliotekarze / Justyna Jasiewicz-Hall // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 12-14

47.    Zawód bibliotekarza dziś i jutro / Ewa Stachowska-Musiał // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 12, s. 3-9

Oprac. Aneta Moczulska
do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-07-08 12:05:15

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń