plen
Dojrzałość szkolna


Książki


1. Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą ? / Jaroslava Budikova, Patricie Krusinova, Pavla Kuncova ; [tł. z czes.] Izabela Mroczek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006.
Sygn. 98051

2. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006.
Sygn. 98663

3. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006.
Sygn. Czyt   BPT   373.29

4. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006.
Sygn. 99356, Czyt   BPT   373.29

5. Dziecko i konteksty jego rozwoju / Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Wydział Pedagogiczny UW : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.
Sygn. 98949

6. Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.
Sygn. 98209

7. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / red. Anna Jakubowicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. 
Sygn. 95533, Czyt   BPT   373.3.046-021.64

8. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : "Żak", 2003.
Sygn. Czyt   BPT   373.29

9. Jakiego kształcenia potrzeba dzieciom? : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przekł. Beata Maria Kamińska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007.
Sygn. 102478

10. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. 
Sygn. 94167

11. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
Sygn. 98459, 98869

12. Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. 
Sygn. 98642

13. Małe dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka ; [Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, cop. 2006. 
Sygn. 99357

14. Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji / red. Małgorzata Żytko, Marta Zahorska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004.
Sygn. 94964

15. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.
Sygn. 98213

16. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska ; [il. Olga Szczepańska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", cop. 2008.
Sygn. 103537, 103538

17. Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia / pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Ewy Słodownik-Rycaj ; [aut. tekstów Danuta Al-Khamisy et al.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych : Wydział Pedagogiczny UW, 2007.
Sygn. 104269, Czyt   BPT   37.018.3

18. Poradnik dla rodziców pierwszoklasistów / Irena Zarzycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006.
Sygn. 98764

19. Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
Sygn. 96668

20. Samorządy lokalne wobec wdrażania obowiązku edukacyjnego sześciolatków / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. 
Sygn. 94636

21. Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 
Sygn. 103233

22. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla et al.]. - Kielce ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2007.
Sygn. 99412

23. Szkoła promująca rozwój dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne / red. Józef Kuźma, Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2004. 
Sygn. Czyt   BPT   37.017

24. Wokół edukacji małego dziecka / oprac. Andrzej Krajna [i in.]. - Wrocław : MarMar, 2003. 
Sygn. Czyt   BPT   373.2


Artykuły z czasopism


 
2004


1. Kowalik-Olubińska, Małgorzata / Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 1 // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 32-36

2. Kowalik-Olubińska, Małgorzata / Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 2  // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 22-26   

2005

1. Brańska, Ewa / Edukacja sześciolatków : liczby i fakty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 4-12
2. Filipiak, Ewa / Dojrzałość potrzebna od dziecka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-10
3. Nagrodzka, Alicja ; Pieniężna, Ewa / Wstępna diagnoza rozwoju ucznia // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23
4. Nyczaj-Drąg, Mirosława / Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym... // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-34
5. Sierka, Martyna / Gotowi do szkoły // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-15

2006


1. Kopik, Aldona / U progu nauki szkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 57-58
2. Koźniewska, Elżbieta / Gotowość szkolna sześciolatka // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 52-55
3. Kurtek, Paweł ; Kurtek, Renata / Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 7-15
4. Malinowski, Andrzej / Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14
5. Marek, Elżbieta / Czy przedszkolak dojrzał do nauki // Życie Szkoły. – 2006, nr 10, s. 59-60
[Zawiera rec. książki: Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa, 2006 ]
6. Moczulska, Weronika / Sześciolatek - do szkoły! // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11
7. Nagrodzka, Alicja / Diagnozowanie sześciolatków // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15
8. Rychlewska, Katarzyna / Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26
9. Salamon, Dagmara / Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4-5, s. 19-24, bibliogr.
10.Sikorska, Joanna / Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 29-32
11.Stanaszek, Krystyna / Dojrzałość szkolna sześciolatków // Czterdzieści Pięć Minut. - 2006, nr 1, s. 14-15, bibliogr.

2007


1. Brańska, Ewa / Edukacja przedszkolna w procesie zmian // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 5-8
2. Kopik, Aldona / Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12
3. Koźniewska, Elżbieta / Badanie gotowości szkolnej sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007,  nr 3, s. 1-15
4. Marek, Elżbieta / [Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka - recenzja] // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 16-17
[Zawiera rec. książki: Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka : zadania, karty pracy, komputerowy program do analizy wyników. - Warszawa, 2007 ]
5. Olkusz, Jolanta / Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 58-62
[Zawiera rec. książki: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce. - Opole, 2006
Zawiera rec. książki: Nauczyciel w edukacji przedszkolnej. - Opole, 2006]
6. Sieradzka-Słyk, Agnieszka / Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19
7. Skowrońska, Aleksandra / Dojrzałość szkolna // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 5-11
8. Stróżyński, Klemens / Dlaczego wcześniej do szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-23
9. Wyszyńska, Wiesława / Sześciolatki w województwie kujawsko-pomorskim : Diagnoza dojrzałości szkolnej // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2007, nr 7, s. 13-15

2008

1. Dykon, Ewa ; Misztal, Ewa / Czy warto zapisać dziecko do przedszkola? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 11, s. 31-32
2. Dzierzgowska, Irena / Obniżenie wieku szkolnego - szanse i zagrożenia // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 2, s. 6-7
3. Dzierzgowska, Irena / Przyszłość zaczyna się w 2008 roku // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-6
Projekt zmian w edukacji małego dziecka
4. Dzierzgowska, Irena / Rok Przedszkolaka - realna szansa czy chwyt propagandowy? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 11, s. 4-6
[Artykuł dotyczy upowszechniania wychowania przedszkolnego w Polsce, w tym jego alternatywnych form]
5. Gaweł, Małgorzata / Sześciolatek do szkoły? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 56-57
6. Harmonogram obniżania wieku szkolnego // Monitor Prawny Dyrektora. - 2008, nr 11, s. 1, 3
7. Janiszewska, Bożena / Co z tą dojrzałością szkolną? / // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 27-28, 30-31
[Artykuł dotyczy dojrzałości szkolnej w kontekście planowanego wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich]
8. Kostek, Wojciech / Diagnoza przedszkolna dziecka / Wojciech Kostek // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 11, s. 28-30
9. Lewandowska, Agnieszka / Obowiązkowa edukacja dzieci i młodzieży a zadania rodziców i dyrektorów szkół // Monitor Prawny Dyrektora. - 2008, nr 10, s. 3
10. Papugowa, Wanda / Mam 5 lat i idę do szkoły // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 3, s. 12-13
11. Papugowa, Wanda / Przymus czy obowiązek? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 2, s. 17-18 [Dotyczy obowiązku szkolnego od szóstego roku życia]
12. Salamon, Dagmara / Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 20-22
13. Sikorska, Joanna / Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnych dzieci wiejskich  // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 9-13
14. Szumilas, Ewa Małgorzata / Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 5-13


 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń