plen
Dojrzałość szkolna


Książki


1. Czy Twoje dziecko jest przygotowane na spotkanie ze szkołą ? / Jaroslava Budikova, Patricie Krusinova, Pavla Kuncova ; [tł. z czes.] Izabela Mroczek. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, 2006.
Sygn. 98051

2. Czy Twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006.
Sygn. 98663

3. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006.
Sygn. Czyt   BPT   373.29

4. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu "Badanie gotowości szkolnej sześciolatków" zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, cop. 2006.
Sygn. 99356, Czyt   BPT   373.29

5. Dziecko i konteksty jego rozwoju / Małgorzata Karwowska-Struczyk. - Warszawa : Wydział Pedagogiczny UW : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.
Sygn. 98949

6. Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce / pod red. Stanisławy Włoch ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.
Sygn. 98209

7. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w warunkach przemian początku XXI wieku / red. Anna Jakubowicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. 
Sygn. 95533, Czyt   BPT   373.3.046-021.64

8. Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich / Barbara Wilgocka-Okoń. - Warszawa : "Żak", 2003.
Sygn. Czyt   BPT   373.29

9. Jakiego kształcenia potrzeba dzieciom? : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przekł. Beata Maria Kamińska]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2007.
Sygn. 102478

10. Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole / Barbara Zakrzewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003. 
Sygn. 94167

11. Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich / Anna Watoła. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006.
Sygn. 98459, 98869

12. Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007. 
Sygn. 98642

13. Małe dziecko w Polsce : raport o sytuacji edukacji elementarnej / pod red. Tomasza Szlendaka ; [Fundacja Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego, Polsko-Amerykańska Fundacji Wolności]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, cop. 2006. 
Sygn. 99357

14. Małe dziecko w systemie opieki społecznej i edukacji / red. Małgorzata Żytko, Marta Zahorska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004.
Sygn. 94964

15. Nauczyciel w edukacji przedszkolnej / pod red. Ewy Smak ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2006.
Sygn. 98213

16. Ocena dojrzałości szkolnej : arkusz oceny dojrzałości, metody badań dojrzałości, pomoce do badań / Bożena Janiszewska ; [il. Olga Szczepańska]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "Seventh Sea", cop. 2008.
Sygn. 103537, 103538

17. Pedagogika małego dziecka : wybrane zagadnienia / pod red. Małgorzaty Karwowskiej-Struczyk, Ewy Słodownik-Rycaj ; [aut. tekstów Danuta Al-Khamisy et al.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych : Wydział Pedagogiczny UW, 2007.
Sygn. 104269, Czyt   BPT   37.018.3

18. Poradnik dla rodziców pierwszoklasistów / Irena Zarzycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2006.
Sygn. 98764

19. Rozwój i edukacja dziecka : szanse i zagrożenia / red. Sabina Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
Sygn. 96668

20. Samorządy lokalne wobec wdrażania obowiązku edukacyjnego sześciolatków / Krystyna Kamińska. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2004. 
Sygn. 94636

21. Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych / Bożena Muchacka, Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 
Sygn. 103233

22. Sześciolatki w Polsce : raport 2006 : diagnoza badanych sfer rozwoju / pod red. Aldony Kopik ; [aut. raportu Elżbieta Cieśla et al.]. - Kielce ; Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2007.
Sygn. 99412

23. Szkoła promująca rozwój dzieci : założenia koncepcyjne i cele ogólne / red. Józef Kuźma, Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej, 2004. 
Sygn. Czyt   BPT   37.017

24. Wokół edukacji małego dziecka / oprac. Andrzej Krajna [i in.]. - Wrocław : MarMar, 2003. 
Sygn. Czyt   BPT   373.2


Artykuły z czasopism


 
2004


1. Kowalik-Olubińska, Małgorzata / Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 1 // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10/11, s. 32-36

2. Kowalik-Olubińska, Małgorzata / Edukacja przedszkolna a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci. Cz. 2  // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 12, s. 22-26   

2005

1. Brańska, Ewa / Edukacja sześciolatków : liczby i fakty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 4-12
2. Filipiak, Ewa / Dojrzałość potrzebna od dziecka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-10
3. Nagrodzka, Alicja ; Pieniężna, Ewa / Wstępna diagnoza rozwoju ucznia // Wychowawca. - 2005, nr 9, s. 22-23
4. Nyczaj-Drąg, Mirosława / Kiedy pójdę do szkoły, chciałbym... // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-34
5. Sierka, Martyna / Gotowi do szkoły // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 11-15

2006


1. Kopik, Aldona / U progu nauki szkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 57-58
2. Koźniewska, Elżbieta / Gotowość szkolna sześciolatka // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 52-55
3. Kurtek, Paweł ; Kurtek, Renata / Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 7-15
4. Malinowski, Andrzej / Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14
5. Marek, Elżbieta / Czy przedszkolak dojrzał do nauki // Życie Szkoły. – 2006, nr 10, s. 59-60
[Zawiera rec. książki: Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki? : dobry start / Wojciech Brejnak. - Warszawa, 2006 ]
6. Moczulska, Weronika / Sześciolatek - do szkoły! // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 8-11
7. Nagrodzka, Alicja / Diagnozowanie sześciolatków // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15
8. Rychlewska, Katarzyna / Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26
9. Salamon, Dagmara / Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 4-5, s. 19-24, bibliogr.
10.Sikorska, Joanna / Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 4/5, s. 29-32
11.Stanaszek, Krystyna / Dojrzałość szkolna sześciolatków // Czterdzieści Pięć Minut. - 2006, nr 1, s. 14-15, bibliogr.

2007


1. Brańska, Ewa / Edukacja przedszkolna w procesie zmian // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 5-8
2. Kopik, Aldona / Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12
3. Koźniewska, Elżbieta / Badanie gotowości szkolnej sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007,  nr 3, s. 1-15
4. Marek, Elżbieta / [Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka - recenzja] // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 16-17
[Zawiera rec. książki: Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka : zadania, karty pracy, komputerowy program do analizy wyników. - Warszawa, 2007 ]
5. Olkusz, Jolanta / Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 58-62
[Zawiera rec. książki: Edukacja przedszkolna w teorii i praktyce. - Opole, 2006
Zawiera rec. książki: Nauczyciel w edukacji przedszkolnej. - Opole, 2006]
6. Sieradzka-Słyk, Agnieszka / Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną? // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19
7. Skowrońska, Aleksandra / Dojrzałość szkolna // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 5-11
8. Stróżyński, Klemens / Dlaczego wcześniej do szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 21-23
9. Wyszyńska, Wiesława / Sześciolatki w województwie kujawsko-pomorskim : Diagnoza dojrzałości szkolnej // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2007, nr 7, s. 13-15

2008

1. Dykon, Ewa ; Misztal, Ewa / Czy warto zapisać dziecko do przedszkola? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 11, s. 31-32
2. Dzierzgowska, Irena / Obniżenie wieku szkolnego - szanse i zagrożenia // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 2, s. 6-7
3. Dzierzgowska, Irena / Przyszłość zaczyna się w 2008 roku // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-6
Projekt zmian w edukacji małego dziecka
4. Dzierzgowska, Irena / Rok Przedszkolaka - realna szansa czy chwyt propagandowy? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 11, s. 4-6
[Artykuł dotyczy upowszechniania wychowania przedszkolnego w Polsce, w tym jego alternatywnych form]
5. Gaweł, Małgorzata / Sześciolatek do szkoły? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 56-57
6. Harmonogram obniżania wieku szkolnego // Monitor Prawny Dyrektora. - 2008, nr 11, s. 1, 3
7. Janiszewska, Bożena / Co z tą dojrzałością szkolną? / // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 9, s. 27-28, 30-31
[Artykuł dotyczy dojrzałości szkolnej w kontekście planowanego wprowadzenia obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich]
8. Kostek, Wojciech / Diagnoza przedszkolna dziecka / Wojciech Kostek // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 11, s. 28-30
9. Lewandowska, Agnieszka / Obowiązkowa edukacja dzieci i młodzieży a zadania rodziców i dyrektorów szkół // Monitor Prawny Dyrektora. - 2008, nr 10, s. 3
10. Papugowa, Wanda / Mam 5 lat i idę do szkoły // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 3, s. 12-13
11. Papugowa, Wanda / Przymus czy obowiązek? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 2, s. 17-18 [Dotyczy obowiązku szkolnego od szóstego roku życia]
12. Salamon, Dagmara / Metody badania dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 5, s. 20-22
13. Sikorska, Joanna / Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnych dzieci wiejskich  // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 3, s. 9-13
14. Szumilas, Ewa Małgorzata / Zdrowie i rozwój polskich sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 5-13


 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-09-11 14:45:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń