plen
Dysleksja

 

DYSLEKSJA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2012
Opracowanie: Magdalena Ciecierska. Wydział Informacyjno-Bibliograficzny.


Książki


1. Adryjanek Anna
Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego : w gimnazjum / Anna Adryjanek. - Uzupełnienie - kwiecień 2011, czerwiec 2011, wrzesień 2011, listopad 2011, luty 2012., maj 2012. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2010.
Sygnatury: L-1458

2. Baran Joanna
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 108627

3. Baran Joanna
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek i oraz j / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatury: 110393

4. Baran Joanna
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek miękkich i zmiękczonych / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 108137, 108138

5. Baran Joanna
Pierwsza pomoc dla uczniów z dysortografią : zestaw ćwiczeń dla dzieci z nasilonymi trudnościami w nauce pisowni polskiej : różnicowanie głosek nosowych ą, ę oraz połączeń om, on, em, en / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Sygnatury: 111954

6. Baran Joanna
Co robić, żeby dziecko sprawniej czytało i pisało, a dorosły przetrwał : opracowanie dla terapeutów i rodziców / Joanna Baran. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 106266

7. Barańska Małgorzata
Detektyw ortografek : ortograficzne ćwiczenia percepcji wzrokowej i koncentracji uwagi / Małgorzata Barańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 108626

8. Bogdanowicz Katarzyna Maria
Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Sygnatury: 113393, 113394

9. Bogdanowicz Marta
Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją / Marta Bogdanowicz . - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008. Sygnatury: 106459

10. Bogdanowicz Marta
Ryzyko dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011.

11. Boksa Ewa
Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego : w szkole podstawowej / Ewa Boksa. - Uzupełnienie - październik 2011, grudzień 2011, marzec 2012. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011.
Sygnatury: L-1939

12. Danielewicz Teresa, Koźmińska Anna, Magnusa Janina
Terapia uspokajająca i rozwijająca dla dzieci. Cz. 1, Wprowadzenie do metody / Teresa Danielewicz, Anna Koźmińska, Janina Magnusa. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2008.
Sygnatury: 110174, 110175

13. Domagała Aneta, Marecka Urszula
Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat / Aneta Domagała, Urszula Marecka. - Lublin : WydawnictwoUniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
Sygnatury: 111108

14. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : samogłoski, wyrażenia dźwiękonaśladowcze, sylaby otwarte ze spółgłoskami: P, M, B, L, F, W, T, D, wyrazy do czytania globalnego, samogłoska + sylaba otwarta, wyrazy dwusylabowe z sylab otwartych, zdania i proste teksty / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2008.
Sygnatury: L-1952

15. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami : P, M, B, L, T, D, F, W, S, Z, K, G, J, N, wyrazy czytane globalnie, pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych, zdania i proste teksty / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2008.
Sygnatury: L-1954

16. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami SZ, Ż, RZ, CH, H, Ł, C, DZ, CZ, DŻ, krótkie wyrazy jednosylabowe, wyrazy czytane globalnie, pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych, teksty, krzyżówki sylabowe / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2008.
Sygnatury: L-1955

17. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : sylaby otwarte i zamknięte ze spółgłoskami Ś, Ź, ć, DŹ, R, ń, pseudowyrazy zbudowane z sylab otwartych i zamkniętych, wyrazy z samogłoskami nosowymi Ą, ę, grupy spółgłoskowe, teksty, zagadki, krzyżówki sylabowe / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2009.
Sygnatury: L-1956

18. Fabisiak – Majcher Agnieszka, Ławszyc Elżbieta
ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną : sylaby otwarte ze spółgłoskami: S, Z, K, G, J, N, wyrazy dwusylabowe z sylab otwartych, samogłoska + sylaba otwarta, zdania i proste teksty / Agnieszka Fabisiak-Majcher, Elżbieta Ławszyc. - Kraków : Wydawnictwo WIR, 2008.
Sygnatury: L-1953

19. Giermakowska Alicja, Jałowiecka Aneta
Jak przezwyciężać trudności w nauce : praca zbiorowa / Alicja Giermanowska, Aneta Jałowiecka. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008.
Sygnatury: 106443

20. Grzelachowska  Helena
Naucz się żyć z dysleksją... bo z dysleksji się nie wyrasta : przewodnik dla pedagogów, terapeutów, rodziców oraz osób zainteresowanych dysleksją / Helena Grzelachowska. - Warszawa : Seventh Sea 2008.
Sygnatury: 103545

21. Jastrząb Jadwiga, Baczała Ditta
Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej : wzorzec terapeuty / Jadwiga Jastrząb, Ditta Baczała. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011.
Sygnatury: 113896, 113915

22. Jurek Anna
Kształcenie umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
Sygnatury: 104172

23. Kamińska Dominika, Ślęzak-Stachulak Alicja
Dobasoli do kanuka : ćwiczenia czytania pseudowyrazów dla dzieci z dysleksją / Dominika Kamińska, Alicja Ślęzak-Stachulak. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Sygnatury: 113240

24. Krasowicz-Kupis Grażyna
Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 107304, 107305

25. Krasowicz-Kupis Grażyna
Psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygnatury: 104665, 104666, 104667

26. Lipowska Małgorzata
Dysleksja i ADHD współwystępujące zaburzenia rozwoju : neuropsychologiczna analiza deficytów pamięci / Małgorzata Lipowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
Sygnatury: 113391, 113392

27. Mickiewicz Janina
ćwiczenia usprawniające naukę pisania i czytania dla uczniów klas IV-VI / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009.
Sygnatury: 108499, 108500

28. Mickiewicz Janina
Dysleksja rozwojowa : podstawy diagnozy i terapii / Janina Mickiewicz. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011.
Sygnatury: 113547, 113546

29. Myśliwiec Katarzyna, Myśliwiec Agata
Gdzie taki sam ? : ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci i młodzieży z dysleksją / Katarzyna Myśliwiec, Agata Myśliwiec. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2010.
Sygnatury: 110990

30. Naprawa Renata, Tanajewska Alicja, Szczepańska Krystyna
Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatury: 110450

31. Pietras Izabela
Dysortografia : uwarunkowanie psychologiczne / Izabela Pietras. - Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2008. Sygnatury: 104470

32. Podleśna Małgorzata
Perskie oko : ćwiczenia percepcji wzrokowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Podleśna. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 106584

33. Pomianowska Małgorzata, Szczepkowska-Szczęściak Katarzyna
Indywidualne potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci w kl. I-III szkoły podstawowej / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska-Szcześciak. - Uzupełnienie - maj 2011, wrzesień 2011. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2010.
Sygnatury: L-1935

34. Pomirska Zofia
Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. - Warszawa : Difin, 2011.
Sygnatury: 111601

35. Pomirska Zofia
Wokół dysleksji : co warto wiedzieć o dysleksji i nowoczesnych sposobach przeciwdziałania jej / Zofia Pomirska. - Warszawa : Difin, 2010.
Sygnatury: 110041, 110042

36. Reid Gavin, Wearmouth Janice
Dysleksja : teoria i praktyka / Gavin Reid, Janice Wearmouth. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
Sygnatury: 104634, 104632

37. Rudzińska-Rogoża Aneta
Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / Aneta Rudzińska-Rogoża. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011.
Sygnatury: 113637

38. Sazon-Brykajło Janina Jolanta
Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009.
Sygnatury: 105546

39. Sedivy Katarzyna
Czytanie programowane : ćwiczenia dla dzieci z dysleksją / Katarzyna Sedivy. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2009.
Sygnatury: 108216

40. Szymankiewicz Elżbieta
Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : książka dla nauczyciela / Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 105833

41. Szymankiewicz Elżbieta
Dyslektyczne ucho : zbiór ćwiczeń stymulujących rozwój percepcji słuchowej nie tylko dla uczniów z dysleksją : zeszyt ćwiczeń dla ucznia / Elżbieta Szymankiewicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygnatury: 105832

42. Wójtowicz Mirosława
Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatury: 111133, 111134

43. Wypych Agnieszka
Wspieranie werbalnego rozwoju dziecka w oparciu o eksperymenty językowe, tropy stylistyczne i dobrą literaturę : ćwiczenia terapeutyczne / Agnieszka Wypych. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008.
Sygnatury: 104562, 105910

44. Zakrzewska Barbara
Moje dziecko źle czyta i pisze / Barbara Zakrzewska. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
Sygnatury: 110769

45. Zakrzewska Barbara
Kombinatoryka wyrazowa : spostrzegaj, pomyśl, działaj / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.
Sygnatury: 114283

46. Zakrzewska Barbara
Kombinatoryka zdaniowa : pomyśl - działaj – sprawdź / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011.
Sygnatury: 114284

47. Zakrzewska Barbara
Chcę dobrze czytać / Barbara Zakrzewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009.
Sygn. 111533


Artykuły


1. Aktywność muzyczno-ruchowa dziecka - praca z rekwizytem w profilaktyce i terapii dysleksji / Ewa Szatan . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2010, nr 3, s. 41-45

2. Biblioterapeutyczne wspomaganie ucznia nie tylko z dysleksją (Scenariusz zajęć) / Mirosław Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 2, s. 19-25
 
3. Biblioterapeutyczne wspomaganie uczniów z dysleksją / Mirosława Wójtowicz // Biblioterapeuta. - 2010, nr 1, s. 9-17
 
4. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8

5. Brak pomocy specjalistycznej uczniom z dysleksją : zagrożenia i konsekwencje / Marta Bogdanowicz // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 2, s. 7-12
 
6. Co to w końcu jest dysleksja? Anna Adryjanek // Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych. - 2011, nr 4, s. 13
 
7. ćwiczenia ortograficzne w terapii logopedycznej dzieci ryzyka dysleksji / Urszula Kalicińska . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 16-24
 
8. Dialog rodzica ze światem. Subiektywne rozważania o życiu z dysleksją / Joanna Dąbrowska // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 49-51
 
9.  Dobry Start Przedszkolaka, czyli pomysł na wiejskie przedszkola / Mariola Kurczyńska // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 37-39
 
10. Dorośli z dysleksją - perspektywy po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii / Bernard Quinn // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 30-32

11. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 10, s. 4-9

12. Dostosowanie wymagań na sprawdzianie i egzaminie do potrzeb uczniów dyslektycznych / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 36-38

13. Dostosowanie wymagań na sprawdzianie i egzaminie do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową / Jacek Stec // Doradca Dyrektora Szkoły. - 2011, nr 10, s. 14-16
 
14. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Grażyna Krasowicz-Kupis // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 60-61

15. Dysleksja w szkole i w życiu codziennym / Alicja Sztafarek // Być dla Innych : biuletyn metodyczny dla nauczycieli. - 2011, nr 3, s. 97-100
 
16. Dysleksja - wysepka trudności na oceanie zdolności i umiejętności / Angelika Witkowska // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 42-45
 
17. Dysleksja : dysgrafia : dysortografia : wybór literatury za lata 1999-2003 // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 22-23
 
18. Dysleksja : Zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 33-36

19. Dysleksja : Zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 33-36
 
20. Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 81-93
 
21. Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 111-122
 
22. Dysleksja u dorosłych : terra incognita współczesnej psychologii i pedagogiki / Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 7-8
 
23. Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej. Zajęcia biblioterapeutyczne połączone z treningiem umiejętności społecznej, wzmacniające poczucie własnej wartości. Opis i analiza przypadku edukacyjnego / Emilia Wyględowska . - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 8-10
 
24. Dzień powszedni dyslektycznego dziecka / Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 54-57
Dotyczy zdrowego odżywiania dziecka
 
25. Funkcjonowanie poznawcze kobiet i mężczyzn z dysleksją / Dagmara Jankowska // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 18-20

26. Inteligencje wielorakie na lekcji języka angielskiego / Małgorzata Tyszkowska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 57-59

27. Jak pomóc dzieciom zagrożonym dysleksją? : symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania / Jagoda Cieszyńska-Rożek // Bliżej Przedszkola : wychowanie i edukacja. - 2011, nr 5, s. 100-[103]
 
28. Jeśli nie ty, to kto? : narodziny Polskiego Towarzystwa Dysleksji z mojej perspektywy / Marta Bogdanowicz // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, numer jubileuszowy, s. 7-9
 
29.  Jeszcze o dysleksji / Małgorzata Kaliszewska // Hejnał Oświatowy. - 2010, nr 10, s. 25-27

30. Język angielski dla dyslektyków / Agnieszka Zakrzewska, Barbara Kujawa // Meritum : kwartalnik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. - 2012, nr 1, s. 76-77
 
31. Karta indywidualnych potrzeb ucznia / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2010, wrzesień, s. 41
 
32. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, déja vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 Rec. : Kiedy mózg pracuje inaczej / Zygmunt Madeja // Problemy Narkomanii. - 2008, nr 2, s. 89-96
Recenzja książki na temat zaburzeń i wyjątkowych funkcji mózgu Hasła dodatkowe: Madeja, Zygmunt.

33. Koniec mitów o dysleksji / Marta Bogdanowicz ; rozm. przepr. Agata Kapela, Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 8-13
 
34. Kształcenie językowe w perspektywie edukacji uczniów dyslektycznych / Anna Podemska-Kałuża // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 2, s. 89-96

35. Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas III-VI według M. Bogdanowicz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 28-29

36. Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas IV-VI / Renata Czabaj // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 45-46
Zawiera kwestionariusz sygnalizujący występowania dysleksji u ucznia
 
37. Lepiej zapobiegać niż leczyć : Dysgrafia / Elżbieta Szymankiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 44-46
 
38. Liczy się uczeń, a nie statystyki / Teresa Wejner // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 19-24
Dotyczy uczestnictwa dzieci z dysleksją w zajęciach terapeutycznych

39. Metoda 101 kroków w nauce czytania i profilaktyce dysleksji / Danuta Chwastniewska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 33-36
 
40. Metoda wertykalna jako jedna z form pomocy uczniom z dysleksją / Zofia Gwoździewicz // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 11-16

41. Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym. Zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Droździewicz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, 29-31
 
42. Międzynarodowy Test Dysleksji - przydatne narzędzie diagnostyczne / Małgorzata Półtorak . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 22-24
 
43. Młodzież nieprzystosowana społecznie : jej rozwój poznawczy i umiejętności szkolne / Katarzyna Hajdukiewicz, Justyna Siemionow, Marta Bogdanowicz // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 2, s. 13-17
 
44. Model diagnozowania dysleksji rozwojowej / Marta Bogdanowicz . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 7-12

45. Model wczesnego diagnozowania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Marta Bogdanowicz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 32, s. 22-23
 
46. Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją rozwojową / Marta Bogdanowicz, Renata Czabaj, Aleksandra Bućko // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 34-36

47.  Nauczyciel bibliotekarz a uczeń dyslektyczny : problem znany czy nieznany? / Ewelina Augustyniak // Biblioteka w Szkole : czasopismo pracowników bibliotek oświatowych. - 2011, nr 6, s. 5-7
 
48. Nauczyciel wobec zmian MEN dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Małgorzata Rożyńska . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 27-30
 
49. Nowa bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych / Urszula Sajewicz-Radtke, Bartosz M. Radtke // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 25-28
 
50. Nowe tytuły poświęcone trudnościom w uczeniu się matematyki / Teresa Wejner // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 58-60
 
51. O dysleksji ... optymistycznie / Aneta Jałowiecka . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 2, s. 29-36
 
52. O dysleksji rozwojowej w przepisach prawa i nie tylko / Katarzyna Chrąściel // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2008, nr 3, s. 35-55
Dotyczy dzieci dyslektycznych, m.in. stosunku nauczyciela do dysleksji, traktowanie na egzaminach.
 
53. O dysleksji, dysortografii i dysgrafii po raz kolejny / Iwona Rostankowska // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2009, nr 7, s. 14-17

54. Od modelowego systemu do nowego rozporządzenia, czyli co nowego w sytuacji ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 1, s. 42-49
 
55. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczennicy, u której stwierdzono dysleksję rozwojową - dysortografię i dla której opracowano Plan Działań Wspierających / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2012, nr 37, s. 33
 
56. Ogólnopolska Konferencja Jubileuszowa Polskie Towarzystwo Dysleksji : 20 lat pomagamy // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 37-42

57. O początkach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji / Izabela Mańkowska, Małgorzata Rożyńska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr jubileuszowy, s. 20-22

58. O potrzebie zmiany kryteriów oceniania matury pisemnej z języka obcego / Beata Prościak, Alfreda Grabowska-Błońska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 46-48
 
59. Ortograffiti z Bratkiem - program wsparcia uczniów z trudnościami w nauce / Marcin Szczerbiński // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 61-62

60. Ortograficzne łamigłówki - konkurs dla uczniów z dysleksją rozwojową / Violetta Piasecka // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 46-48
 
61. Osoby dorosłe z dysleksją - problem, diagnozowanie, pomoc / Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 25-29
 
62. Outsiderzy w szkolnej ławce? Dysleksja rozwojowa - diagnoza i rzeczywistość / Dorota Bronk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2009, nr 1, s. 176-180

63. Plan działań wspierających : rok szkolny 2011/2012 : uczniowie z dysleksją rozwojową - dysleksją, dysgrafią, dysortografią / Renata Flis // Hejnał Oświatowy : kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Krakowie. - 2011, nr 6-7,
s. 9-11

64. Podwójny dekalog pracy z dziećmi z dysleksją na języku obcym / Agata Pawłowska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 3, s. 43-45
 
65. Pomoc psychologiczna uczniowi z dysleksją / Paweł Kurtek // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 2, s. 18-21
 
66. Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją / Marta Bogdanowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008 Rec. : Dysleksja - droga do geniuszu? / Ryszard Bieńkowski // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 55-58
 
67. Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec // Nauczanie Początkowe. - 2007, nr 2, s. 50-55
 
68. Poziom samooceny uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się o typie dysleksji a oddziaływania wychowawcze nauczyciela i rodzica / Tomasz Borowiak // Zeszyty Naukowe WSHE : Nauki Pedagogiczne. - 2010, t. XXX, s. 117-134
 
69. Praca z dzieckiem dyslektycznym na dwa fronty / Małgorzata Broniszewska // Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2010, nr 8, s. 52-55
 
70. Problemy emocjonalne dyslektyków / Katarzyna Bogdanowicz // Między Nami Polonistami. - 2007, nr 8, s. 14-16
 
71. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 101-108
 
72. Profilaktyka niepowodzeń w czytaniu i pisaniu na przykładzie wybranych metod / Anna Jurek . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2008, nr 2, s. 33-37
 
73. Program "Czytamy razem" / Beata Ingielewicz // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 40-42
 
74. Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów zagrożonych ryzykiem dysleksji z klas I-II / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 30, s. 40-43
 
75. Przegląd metod terapii pedagogicznej / Renata Czabaj . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 13-16
 
76. Przypadek Wojtka - jak pracowałam z dzieckiem ryzyka dysleksji / Monika Ciągło // Dysleksja. - 2010, nr 2, s. 38-41
 
77. Psychocybernetyka w praktyce klinicznej / Irena Sosin // Głos Pedagogiczny. - 2010, styczeń, s. 56-58

78. Rozwój motoryczny - symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 93-103

79. Rozwój motoryczny - symptomy możliwych zaburzeń w przyszłej nauce czytania i pisania / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe : materiały metodyczne dla nauczycieli. - 2010/2011, nr 1, s. 93-103
 
80. Specjalistyczne programy komputerowe / Henryk Kraszkiewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 16-17
Tabela z opisanymi programami komputerowymi pomocnymi przy terapii logopedycznej.
 
81. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58 Dotyczy uczniów wybitnie zdolnych z dysleksją.
 
82. Sporty zimowe - scenariusz zajęć terapeutycznych / Jadwiga Jastrząb, Joanna Falencikowska, Alina Hapaniuk // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 53-57
Zawiera scenariusz zajęć terapeutycznych poświęconych umiejętności poprawnego pisania i głośnego czytania ze zrozumieniem.
 
83. Sposób na dysleksję / Anna Adryjanek ; rozm. przepr. Anna Marucha // Sedno. - 2010, nr 10, s. 43-44
Wywiad z nauczycielem pracującym z dziećmi i młodzieżą dyslektyczną.
 
84. Strategia czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 95-100.
 
85. Studenci z dysleksją i ich mocne strony / Marta Łockiewicz, Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 15-17
 
86. Studenci z dysleksją i ich słabe strony / Katarzyna Bogdanowicz, Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 12-14
 
87. Studenci z dysleksją na uczelniach europejskich / Marta Bogdanowicz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 26-29
 
88. Studenci z dysleksją w Wielkiej Brytanii / David Pollak // Dysleksja. - 2010, nr 1,
s. 9-11
 
89. Student z dysleksją, czyli bariery studenckiej kariery / Irena Sorokosz // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 21-23
 
90. Symptoms of dyslexia - a useful guide for English teachers / Marta Samoder // The Teacher. - 2010, nr 10, s. 34-35
Dotyczy nauczania dziecka z dysleksją.
 
91. Sytuacja studentów z dysleksją w szkolnictwie wyższym / Dorota Kalka // Dysleksja. - 2010, nr 1, s. 24-25
 
92. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją - efekty projektu // Dysleksja. - 2009, nr 2, s. 30-32 Dotyczy programu edukacyjno-terapeutycznego Ortograffiti.
 
93. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją - propozycja zadań / Małgorzata Rożyńska // Dysleksja. - 2008, nr 2, s. 40-42
 
94. Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją - współpraca z rodzicami / Małgorzata Rożyńska // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 37-38
 
95. Tajemnica wielokątów - scenariusz terapii matematyki / Iwona Błaszkowska // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 49-52 Zawiera scenariusz zajęć terapii matematycznej dla uczniów klasy V-VI

96. Taki Einstein, a nie umie czytać! / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 14-17

97. Terapia pedagogiczna jako metoda działania / Jadwiga Jastrząb . - Bibliogr. // Dysleksja. - 2009, nr 1, s. 7-12
 
98. Trudności w pisaniu i czytaniu / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-17
 
99. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 3, s. 33-42
Jak wspomóc dziecko dyslektyczne w czytaniu lektur.

100. Uczeń z dysleksją - po prostu uczeń, czyli w poszukiwaniu szkoły, która rozumie swoje zadania / Dorota Klus-Stańska // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 1, s. 25-29

101. Uczeń z dysleksją w Internecie : zagrożenia i perspektywy rozwoju / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe : materiały metodyczne dla nauczycieli. - 2011/2012, nr 1, s. 49-57

102. Uczeń z dysleksją w reformującej się szkole / Marta Bogdanowicz // Dysleksja : biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji. - 2011, nr 1, s. 17-24
 
103. Uczeń z dysleksją w szkole i w domu - scenariusz spotkania z rodzicami / Małgorzata Rożyńska // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 47-49
 
104. Uczniowie z dysleksją rozwojową na sprawdzianie w roku szkolnym 2007/2008 / Teresa Wejner // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 29-31
Sprawozdanie dotyczy ilości uczniów z dysleksją przystępujących do egzaminu zewnętrznego po ukończeniu klasy VI.
 
105. Wczesna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Marta Bogdanowicz // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 31, s. 25-27
 
106. W japońskiej szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja / Dorota Rospierska . - Bibliogr. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 31-38

107. W kierunku poprawy sytuacji diagnozowania dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis, Izabela Pietras // Dysleksja. - 2008, nr 1, s. 20-21
 
108. W trosce o bezpieczeństwo emocjonalne uczniów dyslektycznych / Aneta Jałowiecka . - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 46-57
 
109. Wspierająca rola szkoły w procesie przezwyciężania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Aneta Rudzińska-Rogoża . - Bibliogr. // Nasze Forum. - 2009, nr 1/2, s. 129-134
 
110. Wszystko jest możliwe! scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii przez sztukę dla uczniów klas IV z obniżoną sprawnością grafomotoryczną / Mirosława Kalicińska ; Joanna Sinicka // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19

111. Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe : materiały metodyczne dla nauczycieli. - 2010/2011, nr 2, s.23-31
 
112. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 85-94
 
113. Zasady oceniania uczniów z dysleksją rozwojową / Michalina Bakoń // Monitor Prawny Dyrektora. - 2008, nr 4, s. 7-8
 
114. Zestawienie bibliograficzne pt. : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - dziecko dyslektyczne, dziecko zdolne / Antoni Woźnica // Meritum. - 2006, nr 1, s. 41-46

115. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 54-60

116. Zrozumieć ucznia z dysleksją i pomóc / Anna Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 26, s. 22-24
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-09-11 14:45:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń