plen
RODO

1.    Administratorem danych osobowych użytkowników jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ulicy Dąbrowskiego 4, tel. 56 653 97 56,
fax 56 653 97 56, email: biblioteka@bptorun.edu.pl, REGON:000919826.

2.    Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz.

3.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody, wyłącznie w celach statystycznych oraz wynikających ze zobowiązań wobec Biblioteki, przez okres korzystania przez niego z usług Biblioteki lub do momentu ewentualnego odwołania zgody. W sytuacji braku informacji od użytkownika o zaprzestaniu korzystania z usług Biblioteki i braku zobowiązań wobec niej, dane zostaną usunięte po upływie 5 lat od ostatniej aktywności (wypożyczenia). W przypadku zaistnienia roszczeń Biblioteki wobec użytkownika, dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

4.    Użytkownik ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.     Na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych Biblioteki: iod@bptorun.edu.pl
 

Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-10-10 10:16:03

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń