plen
RODO

1.    Administratorem danych osobowych użytkowników jest Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przy ulicy Dąbrowskiego 4, tel. 56 653 97 56,
fax 56 653 97 56, email: biblioteka@bptorun.edu.pl, REGON:000919826.

2.    Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz.

3.    Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkownika na podstawie wyrażonej przez niego zgody, wyłącznie w celach statystycznych oraz wynikających ze zobowiązań wobec Biblioteki, przez okres korzystania przez niego z usług Biblioteki lub do momentu ewentualnego odwołania zgody. W sytuacji braku informacji od użytkownika o zaprzestaniu korzystania z usług Biblioteki i braku zobowiązań wobec niej, dane zostaną usunięte po upływie 5 lat od ostatniej aktywności (wypożyczenia). W przypadku zaistnienia roszczeń Biblioteki wobec użytkownika, dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż 10 lat.

4.    Użytkownik ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych w celu ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5.     Na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych odpowiada Inspektor Ochrony Danych Biblioteki: iod@bptorun.edu.pl
 

Tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności

Regulamin korzystania ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń