plen
Agresja dzieci i młodzieży

Książki

1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne. Pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2007. Sygnatury: Czyt BPT 37.064.3

2. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2007. Sygnatury: 103145, Czyt BPT 37.064.3

3. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka. Pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Krystyny Ostrowskiej. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2008. Sygnatury: 103147, Czyt 37.064.3

4. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe. Pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2004. Sygnatury: 95017

5. B a u m  H e i k e : Prawie pękam ze złości : o radzeniu sobie z agresją i gniewem. - Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2005. Sygnatury: 96944

6. D a n i l e w s k a   J o a n n a : Agresja u dzieci - szkoła porozumienia. Psychologia, Pedagogika. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2002. Sygnatury: 91412 P, 91413, 96398

7. D o m a g a ł a   J o a n n a,  Kuban  Wiesława, Nowicka Maria : Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dziecka. - Toruń: Wydawnictwo BEA 2006. Sygnatury: 98368

8. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Pod red. Anny Brzezińskiej i Elżbiety Hornowskiej. - Wyd. 2. - Warszawa: "Scholar" 2007. Sygnatury: 99043

9. H a u g - S c h n a b e l   G a b r i e l e : Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce: Jedność 2001. Sygnatury: 90029

10. H e r b e r t   M a r t i n : Mamo, on mnie bije! : [agresja małego dziecka]. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. Sygnatury: 102450

11. K r o w a t s c h e k   D i e t e r : Jak sobie poradzić z agresją u dzieci : poradnik dla rodziców. - Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. Sygnatury 97617

12. M e y e r - G l i t z a   E r i k a : Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą : terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci. - Kielce: Jedność 2001. Sygnatury: 89391, 93391

13. P a l o m a r e s   S u s a n n a,  Schelling  Dianne : Jak sobie radzić z dręczycielem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2007. Sygnatury: 100102, 100103, 100203

14. P o r t m a n n   R o s e m a r i e : Gry i zabawy przeciwko agresji. - Kielce: Jedność 1999. Sygnatury: 86862

15. P o t t er – E f r o n   R o n : Życie ze złością : jak sobie poradzić z napadami złości u siebie i najbliższych osób. - Wyd. 2. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. Sygnatury 101669

16. Powstrzymać agresję u progu szkoły. Pod red. Joanny Danilewskiej. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004. Sygnatury: 96094

17. R o g g e   J a n – U w e : Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji?. - Kielce: Wydawnictwo "Jedność" 2007. Sygnatury: 103141, 103142

18. R u m p f   J o a c h i m : Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Pedagogika. Problemy w Klasie. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003. Sygnatury: 93079, 93080 P

19. S k w a r k   D o r o t a : Instynkt agresji : opowiadania terapeutyczne o dojrzewaniu dla młodzieży, rodziców, nauczycieli. - Toruń: Wydawnictwo BEA Książki Edukacyjne 2007. Sygnatury: 100202

20. S m i t h   C h a r l e s  A. : Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczące empatii i współpracy. - Kielce: Wydawnictwo "Jedność" 2007. Sygnatury: 99938, 103276

21. S t e i n   A r n d : Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je zrozumieć i pomóc ? : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce: Jedność 2002. Sygnatury: 92491

22. S u r z y k i e w i c z   J a n u s z : Agresja i przemoc w szkole : uwarunkowania socjoekologiczne. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2000. Sygnatury: 89620

23. Z a r z o u r   K i m : Gnębiciel ze szkolnego boiska. – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2006. Sygnatury: 97552,  103905

Artykuły z czasopism

2000

1. Banaczek, Daniel / Ulica, podwórko, szkoła... : przemoc wśród młodzieży // Drama. - 2000, z. 36, s. 13-17
2. Tyrna-Łoj, Iwona / Przemoc i agresja między uczniami // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 19-20, 24

2001

1. Aronson, Elliot / Jak zapobiec w epidemii przemocy // Charaktery. - 2001, nr 9, s. 22-24
2. Chylewska-Barakat, Lidia, Barakat, Mouta / Nie ma magicznych recept przeciw przemocy // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 51-58
3. Gorlach, Agnieszka / Program NIE! dla przemocy TAK! dla kultury // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 42-44
4. Kapusta, Agnieszka / Przestępczość wśród dzieci upośledzonych // Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne. - 2001, nr 3/4, s. [191]-212
5. Szafińska-Chadała, Marzena, Świderska-Łappo, Anna / Projekt przeciwdziałania agresji i przemocy // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 4, s. 34
6. Wagner, Iwona / Telewizja a agresywne zachowania dzieci i młodzieży : próba analizy socjopedagogicznej // Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne. - 2001, nr 2, s. [45]-51

2002

1. Boworko, Beata / Młodzież - alkohol - agresja // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 24-27
2. Szymerowska, Beata / Pomoc dzieciom o zaburzonym rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 33-38
3. Więch, Waldemar / Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży // Lider. - 2002, nr 1, s. 7-8

2003

1. Barylska, Elżbieta, Michalska, Jolanta / Czy można oswoić agresję? : refleksje autorów kompleksowego programu psychoedukacyjnego "Oswoić agresję" // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 25-26
2. Bryll-Barnaś, Krystyna / Agresja - czy zawsze oznacza destrukcję? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 45-46
3. Gierad, Alfreda / Zapobieganie samobójstwom u dzieci i młodzieży // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 21
4. Herzberger, Sharon D. / Przemoc wobec rodzeństwa // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 9-10
5. Moszczyńska, Urszula, Pałyska, Maciej, Raduj, Joanna / Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [20]-26
6. Stilger, Małgorzata / Problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkole // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 7-8
7. Woynarowska, Barbara / Zachowania ryzykowne u uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat w Polsce w 2002 roku // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 5-12
8. Ziemniewicz, Marcin / Kto winny? : czyli o przemocy w szkole // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 34-35

2004

1. (A.K.) / Szwajcaria : praca socjalna w szkole jako fundament walki z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży (Jak to robią inni?) // Wspólne Tematy. - 2004, nr 11/12, s. 37-43
2. Bronisz, Dorota / Młodzi ludzie nie chcą żyć : co trzeci nastolatek myśli o śmierci // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7
3. Brożek, Zuzanna / Dziecko agresywne - napastnik czy ofiara? // Niebieska Linia. - 2004, nr 6, s. 16-20
4. Brzeziecki, Andrzej, Flak, Mateusz / Warsztat diabła : przemoc wśród młodzieży - kto jest winien? // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 21, s. 3
5. Gontarek Małgorzata / Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 29-39
6. Małkowska, Agnieszka / Przemoc w szkole // Remedium. - 2004, nr 9, s. 16-17
7. Szymańska, Joanna / Agresywne zachowania dzieci i młodzieży // Remedium. - 2004, nr 3, s. 6-7
8. Zielicz, Włodzimierz / Jak wesprzeć szkołę w kryzysie? // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 21, s. 4, 13
 
2005

1. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : wybrane pozycje bibliograficzne / oprac. Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 52-55
2. Czarnecka, Dorota / Trening Zastępowania Agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 26-28
3. Kościńska Katarzyna,  Walińska Lidia / Jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi uczuciami?  // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2005, nr 10. Dodatek: Wychowawca. - 2005, nr 49, 1-3
4. Słowikowska, Teresa / To trudne... cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 14-16
5. Strykowska, Justyna / Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192

2006

1. Adamczewska Bożena / Geneza agresji // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 21-25
2. Deptuła, Maria / Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? // Remedium. - 2006, nr 3, s. 8-9
3. Jerzewska Marta / Znaleźć ujście dla agresji // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 26-28
4. Karasowska Aleksandra / Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? // Remedium. - 2006, nr 12, s. 6-8
5. Krawczyk Anna / Zrozumieć trudne dziecko // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 105-112
6. Lonczak-Męcikalska Lidia / Zachowania agresywne // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2006, nr 5. Dodatek: Wychowawca. - 2006, nr 56, 1-3
7. Pawelski Leszek / Agresywny gimnazjalista // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 17-19
8. Poraj Grażyna / Szkoła chora na agresję // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 87-100

2007

1. Baumann Katarzyna / Agresja dobra i zła // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 60-62
2. Gazicki Andrzej / Agresja wśród dzieci i młodzieży, jej uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 33-40
3. Gutowski Jakub, Hamer - Gutowska Katarzyna / Motyla noga, czyli co zrobić, gdy dziecko przeklina? // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 125-133
4. Karasowska Aleksandra / Sprawcy i ofiary // Remedium. - 2007, nr 10, s. 6-7
5. Korzecki Tomasz / Przeciwdziałanie agresji // Remedium. - 2007, nr 7, s. 22-23
6. Pustelnik Józef / Agresja // Lider. - 2007, nr 9, s. 16-18
7. Rechnio Beata / Agresja // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 16
8. Stańczak  Irena / Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 63-68
9. Wiłkomirska Anna / Walka z przemocą w szkole - pomocne wskazówki // Remedium. - 2007, nr 8, s. 4-5

2008

1. Kochelak Julia / Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 3-4
2. Wiśniewski Daniel / Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 20-22
3. Wojciechowska Anna, Drewnik Małgorzata / Można opanować agresję? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 7, s. 56-58
 
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-09-11 14:45:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń