plen
Agresja dzieci i młodzieży

Książki

1. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne. Pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2007. Sygnatury: Czyt BPT 37.064.3

2. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie. Pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2007. Sygnatury: 103145, Czyt BPT 37.064.3

3. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka. Pod red. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej, Krystyny Ostrowskiej. - Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin 2008. Sygnatury: 103147, Czyt 37.064.3

4. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe. Pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 2004. Sygnatury: 95017

5. B a u m  H e i k e : Prawie pękam ze złości : o radzeniu sobie z agresją i gniewem. - Kielce: Wydawnictwo „Jedność” 2005. Sygnatury: 96944

6. D a n i l e w s k a   J o a n n a : Agresja u dzieci - szkoła porozumienia. Psychologia, Pedagogika. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2002. Sygnatury: 91412 P, 91413, 96398

7. D o m a g a ł a   J o a n n a,  Kuban  Wiesława, Nowicka Maria : Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji wzmacniające psychikę dziecka. - Toruń: Wydawnictwo BEA 2006. Sygnatury: 98368

8. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy. Pod red. Anny Brzezińskiej i Elżbiety Hornowskiej. - Wyd. 2. - Warszawa: "Scholar" 2007. Sygnatury: 99043

9. H a u g - S c h n a b e l   G a b r i e l e : Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce: Jedność 2001. Sygnatury: 90029

10. H e r b e r t   M a r t i n : Mamo, on mnie bije! : [agresja małego dziecka]. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. Sygnatury: 102450

11. K r o w a t s c h e k   D i e t e r : Jak sobie poradzić z agresją u dzieci : poradnik dla rodziców. - Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. Sygnatury 97617

12. M e y e r - G l i t z a   E r i k a : Kiedy Pani Złość przychodzi z wizytą : terapeutyczne opowiadania dla impulsywnych dzieci. - Kielce: Jedność 2001. Sygnatury: 89391, 93391

13. P a l o m a r e s   S u s a n n a,  Schelling  Dianne : Jak sobie radzić z dręczycielem. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2007. Sygnatury: 100102, 100103, 100203

14. P o r t m a n n   R o s e m a r i e : Gry i zabawy przeciwko agresji. - Kielce: Jedność 1999. Sygnatury: 86862

15. P o t t er – E f r o n   R o n : Życie ze złością : jak sobie poradzić z napadami złości u siebie i najbliższych osób. - Wyd. 2. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. Sygnatury 101669

16. Powstrzymać agresję u progu szkoły. Pod red. Joanny Danilewskiej. - Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004. Sygnatury: 96094

17. R o g g e   J a n – U w e : Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji?. - Kielce: Wydawnictwo "Jedność" 2007. Sygnatury: 103141, 103142

18. R u m p f   J o a c h i m : Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat. Pedagogika. Problemy w Klasie. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003. Sygnatury: 93079, 93080 P

19. S k w a r k   D o r o t a : Instynkt agresji : opowiadania terapeutyczne o dojrzewaniu dla młodzieży, rodziców, nauczycieli. - Toruń: Wydawnictwo BEA Książki Edukacyjne 2007. Sygnatury: 100202

20. S m i t h   C h a r l e s  A. : Grupa bez przemocy : 162 zabawy i ćwiczenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym uczące empatii i współpracy. - Kielce: Wydawnictwo "Jedność" 2007. Sygnatury: 99938, 103276

21. S t e i n   A r n d : Kiedy dzieci są agresywne : jak możemy je zrozumieć i pomóc ? : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce: Jedność 2002. Sygnatury: 92491

22. S u r z y k i e w i c z   J a n u s z : Agresja i przemoc w szkole : uwarunkowania socjoekologiczne. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 2000. Sygnatury: 89620

23. Z a r z o u r   K i m : Gnębiciel ze szkolnego boiska. – Poznań: Dom Wydawniczy Rebis 2006. Sygnatury: 97552,  103905

Artykuły z czasopism

2000

1. Banaczek, Daniel / Ulica, podwórko, szkoła... : przemoc wśród młodzieży // Drama. - 2000, z. 36, s. 13-17
2. Tyrna-Łoj, Iwona / Przemoc i agresja między uczniami // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 19-20, 24

2001

1. Aronson, Elliot / Jak zapobiec w epidemii przemocy // Charaktery. - 2001, nr 9, s. 22-24
2. Chylewska-Barakat, Lidia, Barakat, Mouta / Nie ma magicznych recept przeciw przemocy // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 51-58
3. Gorlach, Agnieszka / Program NIE! dla przemocy TAK! dla kultury // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 42-44
4. Kapusta, Agnieszka / Przestępczość wśród dzieci upośledzonych // Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne. - 2001, nr 3/4, s. [191]-212
5. Szafińska-Chadała, Marzena, Świderska-Łappo, Anna / Projekt przeciwdziałania agresji i przemocy // Biblioteka w Szkole. - 2001, [nr] 4, s. 34
6. Wagner, Iwona / Telewizja a agresywne zachowania dzieci i młodzieży : próba analizy socjopedagogicznej // Auxilium Sociale - Wsparcie Społeczne. - 2001, nr 2, s. [45]-51

2002

1. Boworko, Beata / Młodzież - alkohol - agresja // Problemy Alkoholizmu. - 2002, nr 1, s. 24-27
2. Szymerowska, Beata / Pomoc dzieciom o zaburzonym rozwoju // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 33-38
3. Więch, Waldemar / Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży // Lider. - 2002, nr 1, s. 7-8

2003

1. Barylska, Elżbieta, Michalska, Jolanta / Czy można oswoić agresję? : refleksje autorów kompleksowego programu psychoedukacyjnego "Oswoić agresję" // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 25-26
2. Bryll-Barnaś, Krystyna / Agresja - czy zawsze oznacza destrukcję? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 9, s. 45-46
3. Gierad, Alfreda / Zapobieganie samobójstwom u dzieci i młodzieży // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 21
4. Herzberger, Sharon D. / Przemoc wobec rodzeństwa // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 9-10
5. Moszczyńska, Urszula, Pałyska, Maciej, Raduj, Joanna / Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [20]-26
6. Stilger, Małgorzata / Problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkole // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 7-8
7. Woynarowska, Barbara / Zachowania ryzykowne u uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat w Polsce w 2002 roku // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 5-12
8. Ziemniewicz, Marcin / Kto winny? : czyli o przemocy w szkole // Niebieska Linia. - 2003, nr 3, s. 34-35

2004

1. (A.K.) / Szwajcaria : praca socjalna w szkole jako fundament walki z agresją i przemocą wśród dzieci i młodzieży (Jak to robią inni?) // Wspólne Tematy. - 2004, nr 11/12, s. 37-43
2. Bronisz, Dorota / Młodzi ludzie nie chcą żyć : co trzeci nastolatek myśli o śmierci // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7
3. Brożek, Zuzanna / Dziecko agresywne - napastnik czy ofiara? // Niebieska Linia. - 2004, nr 6, s. 16-20
4. Brzeziecki, Andrzej, Flak, Mateusz / Warsztat diabła : przemoc wśród młodzieży - kto jest winien? // Tygodnik Powszechny. - 2004, nr 21, s. 3
5. Gontarek Małgorzata / Jak sobie radzić z zachowaniami agresywnymi // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 29-39
6. Małkowska, Agnieszka / Przemoc w szkole // Remedium. - 2004, nr 9, s. 16-17
7. Szymańska, Joanna / Agresywne zachowania dzieci i młodzieży // Remedium. - 2004, nr 3, s. 6-7
8. Zielicz, Włodzimierz / Jak wesprzeć szkołę w kryzysie? // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2004, nr 21, s. 4, 13
 
2005

1. Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : wybrane pozycje bibliograficzne / oprac. Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 52-55
2. Czarnecka, Dorota / Trening Zastępowania Agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 26-28
3. Kościńska Katarzyna,  Walińska Lidia / Jak pomóc dziecku radzić sobie z własnymi uczuciami?  // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2005, nr 10. Dodatek: Wychowawca. - 2005, nr 49, 1-3
4. Słowikowska, Teresa / To trudne... cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 14-16
5. Strykowska, Justyna / Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192

2006

1. Adamczewska Bożena / Geneza agresji // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 21-25
2. Deptuła, Maria / Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? // Remedium. - 2006, nr 3, s. 8-9
3. Jerzewska Marta / Znaleźć ujście dla agresji // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 26-28
4. Karasowska Aleksandra / Jak uczyć i wychowywać dzieci z zaburzeniami zachowania? // Remedium. - 2006, nr 12, s. 6-8
5. Krawczyk Anna / Zrozumieć trudne dziecko // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 105-112
6. Lonczak-Męcikalska Lidia / Zachowania agresywne // Wiadomości, Głosy, Rozmowy o Szkole. - 2006, nr 5. Dodatek: Wychowawca. - 2006, nr 56, 1-3
7. Pawelski Leszek / Agresywny gimnazjalista // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 17-19
8. Poraj Grażyna / Szkoła chora na agresję // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 87-100

2007

1. Baumann Katarzyna / Agresja dobra i zła // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 60-62
2. Gazicki Andrzej / Agresja wśród dzieci i młodzieży, jej uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 33-40
3. Gutowski Jakub, Hamer - Gutowska Katarzyna / Motyla noga, czyli co zrobić, gdy dziecko przeklina? // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 125-133
4. Karasowska Aleksandra / Sprawcy i ofiary // Remedium. - 2007, nr 10, s. 6-7
5. Korzecki Tomasz / Przeciwdziałanie agresji // Remedium. - 2007, nr 7, s. 22-23
6. Pustelnik Józef / Agresja // Lider. - 2007, nr 9, s. 16-18
7. Rechnio Beata / Agresja // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 16
8. Stańczak  Irena / Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 63-68
9. Wiłkomirska Anna / Walka z przemocą w szkole - pomocne wskazówki // Remedium. - 2007, nr 8, s. 4-5

2008

1. Kochelak Julia / Obszary występowania agresji w klasach I-III szkoły podstawowej // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 4, s. 3-4
2. Wiśniewski Daniel / Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 20-22
3. Wojciechowska Anna, Drewnik Małgorzata / Można opanować agresję? // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 7, s. 56-58
 
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń