plen
Dziecko nadpobudliwe


Książki


1. ADHD - prawie normalne życie. Pod red. Wandy Baranowskiej. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 2007. Sygnatury: 100184

2. C o o p e r   P a u l , Ideus Katherine: Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2001. Sygnatury: 91343

3. H a l l o w e l l   E d w a r d   M . , Ratey John J. : W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań: Media Rodzina 2004. Sygnatury: 93901, 93902, 95862

4. H a r l a n d   S i m o n e : Dziecko nadpobudliwe czy genialne. Ciąża i Dziecko. - Warszawa: Amber 2003. Sygnatury: 94398

5. H e i n i n g e r   J a n e t  E., W e i s s  S h a r o n  K. : Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania. - Poznań: Media Rodzina Harbour Point 2005. Sygnatury: 96704, 99329

6. H e r d a   K a t a r z y n a : O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2007. Sygnatury: 100157, 102678, 102750

7. K o ł a k o w s k i   A r t u r : ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. Sygnatury: 98398, 98399, Czyt 159.922.7/.8

8. M i s i a k   A g n i e s z k a,   Kossakowska–Pet rycka  Karolina : Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2006. Sygnatury: 98736, 98760, 98761

9. M u m b a c h   B e r n d : Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców. - Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. Sygnatury: 98173

10. M u n d e n   A l i s o n,  Arcelus  Jon : ADHD : nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. - Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona 2006. Sygnatury:  97283

11. N e u h a u s   C o r d u l a : Dziecko nadaktywne : niedobór uwagi i nadpobudliwość ruchowa u dzieci : jak pomóc?. - Warszawa: Klub dla Ciebie 2003. Sygnatury: 94188 P

12. N e u h a u s   C o r d u l a : Dziecko nadpobudliwe. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005. Sygnatury: 95766

13. O p o l s k a   T e r e s a , Potempska Elżbieta: Dziecko nadpobudliwe : program korekcji zachowań. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1998. Sygnatury: 85691

14. O'R e g a n   F i n t a n  J. : ADHD. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber 2005. Sygnatury: 96699

15. P e n t e c o s t   D a v i d : Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2005. Sygnatury: 96306, 96307

16. P f i f f n e r   L i n d a J . : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. - Poznań: Zysk i S-ka 2004. Sygnatury: 95371

17. P o r t m a n   R o s e m a r ie : ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia. - Kielce: Wydawnictwo Jedność 2006. Sygnatury: 98266

18. Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Pod. red. Małgorzaty Święcickiej. - Warszawa: Emu 2003. Sygnatury: 94349

19. S c h a f e r   U r l i k e : Dlaczego dzieci się wiercą : zespół nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. - Warszawa: Erda 2001. Sygnatury: 94346

20. S e r f o n t e i n   G o r d o n : Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców. - Warszawa: Prószyński i S-ka 2003. Sygnatury: 92951

21. S p o h r e r   K a t e  E. : Pomóż dziecku z... ADHD. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber 2006. Sygnatury:   98703

22. Ś w i ę c i c k a   J u s t y n a,   Chrzanowska  Beata : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Warszawa: Difin 2006. Sygnatury:  97310, 103470

23. T u r e c k i   S t a n l e y , Wernick Sarah: Jak zrozumieć problemy emocjonalne dziecka : [jak zaradzić nadpobudliwości, agresji, lękom i problemom szkolnym dziecka]. Zdrowie Twojego Dziecka. - Warszawa: Amber 1997. Sygnatury: 86470

24. W o l a ń c z y k   T o m a s z , Kołakowski Artur, Skotnicka Magdalena: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. - Lublin: BiFolium 1999. Sygnatury: 86314, 93858, 93859

25. W o l f r a m   W o l f - W e d i g o : Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców. - [Wyd. 2]. - Kielce: Jedność 2003. Sygnatury: 91453, 94336, 94337 P


Artykuły z czasopism2000

1. Lewandowska, Sylwia / Agresywny rodzic - agresywne dziecko // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 20-24
2. Obuchowska, Irena / Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 3-11
 
2001

1. Dąbrowska, Iwona Hanna / Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci : przykłady zabaw i ćwiczeń interakcyjnych // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 17-18
2. Sawicka, Anna / Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 11-16
3. Wagner, Iwona / Telewizja a agresywne zachowania dzieci i młodzieży : próba analizy socjopedagogicznej // Auxilium Sociale: Wsparcie Społeczne. - 2001, nr 2, s. [45]-51

2002

1. Komorowska, Agnieszka / Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 3/4, s. 195-203
2. Matuszewska, Bogusława / Mass media - szanse i zagrożenia dla edukacji // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 10-13
3. Patycka, Bożena / Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 7, s. 414-419
4. Płażewska, Beata / Specyficzne problemy z zachowaniem uczniów klas 4-6 : zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2002, z. 2, s. [35]-43
5. Wielowiejska-Comi, Irena / Praktyka w ADHD i ADD // Remedium. - 2002, nr 4, s. 12

2003

1. Drachal, Halina / Bez etykiety // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 46, s. 8-9
2. Grochowska, Bożena / Scenariusz warsztatów : zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 69-77
3. Kołakowski, Artur / Uparte, leniwe, złe? // Artur Kołakowski ; rozm. przepr. Halina Drachal Głos Nauczycielski. - 2003, nr 12, s. 9
4. Krawiec, Wiesława, Szadkowska, Anna / Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s. 21-22
5. Skórczyńska, Małgorzata / Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 280-287
6. Wielowiejska-Comi, Irena / Praca z klasą wspierająca ucznia z ADHD // Remedium. - 2003, nr 9, s. 12
7. Wielowiejska-Comi, Irena / Rozwijanie odpowiedzialności // Remedium. - 2003, nr 3, s. 12
8. Wielowiejska-Comi, Irena / Społeczność rodziców wobec pomocy dziecku z ADHD // Remedium. - 2003, nr 10, s. 12
9. Wielowiejska-Comi, Irena / Wytrwałości! // Remedium. - 2003, nr 4, s. 12
10. Wolańczyk, Tomasz / Pociągi nie będą czekać... / Tomasz Wolańczyk ; rozm. przepr. Julia Pokinko // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 4-8
11. Wolańczyk, Tomasz i in. / Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 3-10

2004

1. Brożek, Zuzanna / Dziecko agresywne - napastnik czy ofiara? // Niebieska Linia. - 2004, nr 6, s. 16-20
2. Grabowska, Maria, Tomaszek, Bożena, Wrotna, Beata / Dać szansę // Remedium. - 2004, nr 6, s. 20-21
3. Kuśpit, Małgorzata / Agresja w szkole // Remedium. - 2004, nr 11, s. 16-17
4. Kuśpit, Małgorzata / Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci. Cz. 1 // Remedium. - 2004, nr 10, s. 14-15
5. Łysek, Jan / Dzieci z symptomem ADHD // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [108]-117
6. Mięgoć, Małgorzata / Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 49-53
7. Migała, Paweł / Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na agresywność dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. [158]-170
8. Napora, Elżbieta / Wpływ telewizji na zachowanie dzieci // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24
9. Plieth-Kalinowska, Izabela / Och, Karolu... // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 8-10
10. Szperlich, Ewa, Lehman, Maria / Jaś nie do wytrzymania! // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 99-102
11. Święcicka, Małgorzata / Niespotykanie trudny partner  // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 85-90
12. Turbiarz, Iwona / Droga do diagnozy ADHD. Cz. 1 // Remedium. - 2004, nr 12, s. 20-21
13. Turbiarz, Iwona / Dziecko nadpobudliwe w szkole // Remedium. - 2004, nr 9, s. 22-23
14. Turbiarz, Iwona / Sytuacja rodziców dziecka z ADHD // Remedium. - 2004, nr 2, s. 18-19
15. Tyano, Sam / ADHD to jest poważna sprawa / Rozm. przepr. Michał Gumowski // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 81-84
16. Werbińska, Dorota / Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD // Języki Obce w Szkole. - 2004, [nr] 6, s. 60-64
17. Wielowiejska-Comi, Irena / Mam trudnego ucznia // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 93-98

2005

1. Anielska, Agnieszka / O nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 58[250]-60[252]
2. Borucka, Hanna / Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 5-6
3. Choroś, Dorota / Dzieci, którym trudno się uczyć (ADHD) // Lider. - 2005, nr 10, s. 13-14
4. Lelito, Ilona / Urodzeni buntownicy // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 21-22
5. Różańska, Katarzyna / W jaki sposób rodzice mogą wpływać na rozwój dzieci z ADHD? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 45-48
6. Smykaj, Joanna / Jak rozpoznać ADHD u dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 14-18
7. Turbiarz, Iwona / Droga do diagnozy ADHD. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 2, s. 18-19
8. Turbiarz, Iwona / Psychoedukacja rodziców // Remedium. - 2005, nr 6, s. 20-21
9. Turbiarz, Iwona / Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD // Remedium. - 2005, nr 4, s. 20-21
10. Wielowiejska-Comi, Irena / ADHD - tornado w rodzinie // Integracja. - 2005, nr 1, s. 46

2006

1. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna / Oswoić ADHD! // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52-57
2. Flis,  Renata / Dziecko z ADHD w szkole - współpraca z rodzicami // Hejnał Oświatowy. - 2006, nr 4, s. 21-23
3. Hanć, Tomasz / Czego boi się dziecko nadpobudliwe? // Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31
4. Hanć, Tomasz / To nie sprawa złego charakteru // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 58-62
5. Maciejewski, Gabriel / W dżungli wrażeń // Charaktery. - 2006, nr 8, s. 66-68
6. Turbiarz, Iwona  / Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem AD/HD // Remedium. - 2006, nr 7, s. 10-11
8. Wójcik Magda / ADHD - Świat to za mało // Remedium. - 2006, nr 6, s. 20

2007

1. Cyrklaff, Magdalena / Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3-5

2008

1. Gelleta-Mac, Izabela / Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 18-22
2. Szpetkowska, Elżbieta,  Preiss Ilona / Niespokojne dzieci czy zespół ADHD... // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 7, s. 53


 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń