plen
Dziecko nadpobudliwe


Książki


1. ADHD - prawie normalne życie. Pod red. Wandy Baranowskiej. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej 2007. Sygnatury: 100184

2. C o o p e r   P a u l , Ideus Katherine: Zrozumieć dziecko z nadpobudliwością psychoruchową : poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 2001. Sygnatury: 91343

3. H a l l o w e l l   E d w a r d   M . , Ratey John J. : W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań: Media Rodzina 2004. Sygnatury: 93901, 93902, 95862

4. H a r l a n d   S i m o n e : Dziecko nadpobudliwe czy genialne. Ciąża i Dziecko. - Warszawa: Amber 2003. Sygnatury: 94398

5. H e i n i n g e r   J a n e t  E., W e i s s  S h a r o n  K. : Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania. - Poznań: Media Rodzina Harbour Point 2005. Sygnatury: 96704, 99329

6. H e r d a   K a t a r z y n a : O dzieciach Indygo, czyli ADHD bez tajemnic. - Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP 2007. Sygnatury: 100157, 102678, 102750

7. K o ł a k o w s k i   A r t u r : ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2007. Sygnatury: 98398, 98399, Czyt 159.922.7/.8

8. M i s i a k   A g n i e s z k a,   Kossakowska–Pet rycka  Karolina : Mam nadpobudliwe dziecko... i co dalej? : praktyczny poradnik dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 2006. Sygnatury: 98736, 98760, 98761

9. M u m b a c h   B e r n d : Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców. - Kraków: Wydawnictwo WAM 2006. Sygnatury: 98173

10. M u n d e n   A l i s o n,  Arcelus  Jon : ADHD : nadpobudliwość ruchowa : poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. - Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona 2006. Sygnatury:  97283

11. N e u h a u s   C o r d u l a : Dziecko nadaktywne : niedobór uwagi i nadpobudliwość ruchowa u dzieci : jak pomóc?. - Warszawa: Klub dla Ciebie 2003. Sygnatury: 94188 P

12. N e u h a u s   C o r d u l a : Dziecko nadpobudliwe. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2005. Sygnatury: 95766

13. O p o l s k a   T e r e s a , Potempska Elżbieta: Dziecko nadpobudliwe : program korekcji zachowań. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1998. Sygnatury: 85691

14. O'R e g a n   F i n t a n  J. : ADHD. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber 2005. Sygnatury: 96699

15. P e n t e c o s t   D a v i d : Wychować dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2005. Sygnatury: 96306, 96307

16. P f i f f n e r   L i n d a J . : Wszystko o ADHD : kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. - Poznań: Zysk i S-ka 2004. Sygnatury: 95371

17. P o r t m a n   R o s e m a r ie : ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia. - Kielce: Wydawnictwo Jedność 2006. Sygnatury: 98266

18. Problemy psychologiczne dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. Pod. red. Małgorzaty Święcickiej. - Warszawa: Emu 2003. Sygnatury: 94349

19. S c h a f e r   U r l i k e : Dlaczego dzieci się wiercą : zespół nadpobudliwości psychoruchowej : poradnik dla rodziców, wychowawców i nauczycieli. - Warszawa: Erda 2001. Sygnatury: 94346

20. S e r f o n t e i n   G o r d o n : Twoje nadpobudliwe dziecko : poradnik dla rodziców. - Warszawa: Prószyński i S-ka 2003. Sygnatury: 92951

21. S p o h r e r   K a t e  E. : Pomóż dziecku z... ADHD. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber 2006. Sygnatury:   98703

22. Ś w i ę c i c k a   J u s t y n a,   Chrzanowska  Beata : Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Warszawa: Difin 2006. Sygnatury:  97310, 103470

23. T u r e c k i   S t a n l e y , Wernick Sarah: Jak zrozumieć problemy emocjonalne dziecka : [jak zaradzić nadpobudliwości, agresji, lękom i problemom szkolnym dziecka]. Zdrowie Twojego Dziecka. - Warszawa: Amber 1997. Sygnatury: 86470

24. W o l a ń c z y k   T o m a s z , Kołakowski Artur, Skotnicka Magdalena: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci : prawie wszystko co chcielibyście wiedzieć : książka dla rodziców, nauczycieli i lekarzy. - Lublin: BiFolium 1999. Sygnatury: 86314, 93858, 93859

25. W o l f r a m   W o l f - W e d i g o : Nadpobudliwe i niespokojne dzieci w przedszkolu : poradnik dla wychowawców i rodziców. - [Wyd. 2]. - Kielce: Jedność 2003. Sygnatury: 91453, 94336, 94337 P


Artykuły z czasopism2000

1. Lewandowska, Sylwia / Agresywny rodzic - agresywne dziecko // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 20-24
2. Obuchowska, Irena / Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 3-11
 
2001

1. Dąbrowska, Iwona Hanna / Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci : przykłady zabaw i ćwiczeń interakcyjnych // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 17-18
2. Sawicka, Anna / Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 11-16
3. Wagner, Iwona / Telewizja a agresywne zachowania dzieci i młodzieży : próba analizy socjopedagogicznej // Auxilium Sociale: Wsparcie Społeczne. - 2001, nr 2, s. [45]-51

2002

1. Komorowska, Agnieszka / Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym // Kultura i Edukacja. - 2002, nr 3/4, s. 195-203
2. Matuszewska, Bogusława / Mass media - szanse i zagrożenia dla edukacji // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 10-13
3. Patycka, Bożena / Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi // Życie Szkoły. - 2002, [nr] 7, s. 414-419
4. Płażewska, Beata / Specyficzne problemy z zachowaniem uczniów klas 4-6 : zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2002, z. 2, s. [35]-43
5. Wielowiejska-Comi, Irena / Praktyka w ADHD i ADD // Remedium. - 2002, nr 4, s. 12

2003

1. Drachal, Halina / Bez etykiety // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 46, s. 8-9
2. Grochowska, Bożena / Scenariusz warsztatów : zasady pracy z dzieckiem nadpobudliwym // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 7, s. 69-77
3. Kołakowski, Artur / Uparte, leniwe, złe? // Artur Kołakowski ; rozm. przepr. Halina Drachal Głos Nauczycielski. - 2003, nr 12, s. 9
4. Krawiec, Wiesława, Szadkowska, Anna / Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 2, s. 21-22
5. Skórczyńska, Małgorzata / Dziecko z zespołem deficytu uwagi z nadruchliwością (ADHD). Symptomy diagnostyczne i wybrane metody terapii // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 5, s. 280-287
6. Wielowiejska-Comi, Irena / Praca z klasą wspierająca ucznia z ADHD // Remedium. - 2003, nr 9, s. 12
7. Wielowiejska-Comi, Irena / Rozwijanie odpowiedzialności // Remedium. - 2003, nr 3, s. 12
8. Wielowiejska-Comi, Irena / Społeczność rodziców wobec pomocy dziecku z ADHD // Remedium. - 2003, nr 10, s. 12
9. Wielowiejska-Comi, Irena / Wytrwałości! // Remedium. - 2003, nr 4, s. 12
10. Wolańczyk, Tomasz / Pociągi nie będą czekać... / Tomasz Wolańczyk ; rozm. przepr. Julia Pokinko // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 4-8
11. Wolańczyk, Tomasz i in. / Zespół nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 3-10

2004

1. Brożek, Zuzanna / Dziecko agresywne - napastnik czy ofiara? // Niebieska Linia. - 2004, nr 6, s. 16-20
2. Grabowska, Maria, Tomaszek, Bożena, Wrotna, Beata / Dać szansę // Remedium. - 2004, nr 6, s. 20-21
3. Kuśpit, Małgorzata / Agresja w szkole // Remedium. - 2004, nr 11, s. 16-17
4. Kuśpit, Małgorzata / Przyczyny zachowań agresywnych u dzieci. Cz. 1 // Remedium. - 2004, nr 10, s. 14-15
5. Łysek, Jan / Dzieci z symptomem ADHD // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 1/2, s. [108]-117
6. Mięgoć, Małgorzata / Zabawa w pracy z dziećmi z trudnościami w rozwoju // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 1, s. 49-53
7. Migała, Paweł / Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na agresywność dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2004, nr 3/4, s. [158]-170
8. Napora, Elżbieta / Wpływ telewizji na zachowanie dzieci // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24
9. Plieth-Kalinowska, Izabela / Och, Karolu... // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 8-10
10. Szperlich, Ewa, Lehman, Maria / Jaś nie do wytrzymania! // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 99-102
11. Święcicka, Małgorzata / Niespotykanie trudny partner  // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 85-90
12. Turbiarz, Iwona / Droga do diagnozy ADHD. Cz. 1 // Remedium. - 2004, nr 12, s. 20-21
13. Turbiarz, Iwona / Dziecko nadpobudliwe w szkole // Remedium. - 2004, nr 9, s. 22-23
14. Turbiarz, Iwona / Sytuacja rodziców dziecka z ADHD // Remedium. - 2004, nr 2, s. 18-19
15. Tyano, Sam / ADHD to jest poważna sprawa / Rozm. przepr. Michał Gumowski // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 81-84
16. Werbińska, Dorota / Nauczanie języka obcego dzieci z zespołem ADHD // Języki Obce w Szkole. - 2004, [nr] 6, s. 60-64
17. Wielowiejska-Comi, Irena / Mam trudnego ucznia // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 93-98

2005

1. Anielska, Agnieszka / O nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły. - 2005, nr 4, s. 58[250]-60[252]
2. Borucka, Hanna / Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 5-6
3. Choroś, Dorota / Dzieci, którym trudno się uczyć (ADHD) // Lider. - 2005, nr 10, s. 13-14
4. Lelito, Ilona / Urodzeni buntownicy // Niebieska Linia. - 2005, nr 3, s. 21-22
5. Różańska, Katarzyna / W jaki sposób rodzice mogą wpływać na rozwój dzieci z ADHD? // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 45-48
6. Smykaj, Joanna / Jak rozpoznać ADHD u dziecka? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 14-18
7. Turbiarz, Iwona / Droga do diagnozy ADHD. Cz. 2 // Remedium. - 2005, nr 2, s. 18-19
8. Turbiarz, Iwona / Psychoedukacja rodziców // Remedium. - 2005, nr 6, s. 20-21
9. Turbiarz, Iwona / Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD // Remedium. - 2005, nr 4, s. 20-21
10. Wielowiejska-Comi, Irena / ADHD - tornado w rodzinie // Integracja. - 2005, nr 1, s. 46

2006

1. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna / Oswoić ADHD! // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52-57
2. Flis,  Renata / Dziecko z ADHD w szkole - współpraca z rodzicami // Hejnał Oświatowy. - 2006, nr 4, s. 21-23
3. Hanć, Tomasz / Czego boi się dziecko nadpobudliwe? // Remedium. - 2006, nr 4, s. 30-31
4. Hanć, Tomasz / To nie sprawa złego charakteru // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 58-62
5. Maciejewski, Gabriel / W dżungli wrażeń // Charaktery. - 2006, nr 8, s. 66-68
6. Turbiarz, Iwona  / Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem AD/HD // Remedium. - 2006, nr 7, s. 10-11
8. Wójcik Magda / ADHD - Świat to za mało // Remedium. - 2006, nr 6, s. 20

2007

1. Cyrklaff, Magdalena / Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD : propozycje do wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3-5

2008

1. Gelleta-Mac, Izabela / Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 18-22
2. Szpetkowska, Elżbieta,  Preiss Ilona / Niespokojne dzieci czy zespół ADHD... // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 7, s. 53


 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-09-11 14:45:52

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń