plen
Dziecko zdolne


Książki1. B a t e s   J a n e t, Munday Sarah : Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber 2005. Sygnatury: 96696, 96697
   
2. E b y   J u d y W . , Smutny Joan F. : Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Literatura Pedagogiczna. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1998. Sygnatury: 85533, 85534 P 
         
3. K a n i a k - U r b a n   C h r i s t i n e : Każde dziecko ma swoje mocne strony : jak rozwijać naturalne zdolności dziecka : poradnik dla rodziców i wychowawców. - Kielce: Jedność 2002. Sygnatury: 91384, 96513
              
4. L a n d a u   E r i k a : Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem. Wychowanie Bez Porażek. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2003. Sygnatury: 93900
                  
5. L e w i s   G e o f f : Jak wychować utalentowane dziecko. Poradniki Dla Rodziców. - Poznań: Rebis 1998. Sygnatury: 84957
            
6. L i p n i c k a   B a r b a r a : Kształtowanie zdolności i talentu dziecka : wspierająca funkcja rodziców. - Kraków: Barbara 2000. Sygnatury: 88356
  
7. M ö n k s   F r a n z J., Ypenburg Irene H. : Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców. - Kraków: Wydawnictwo WAM 2007. Sygnatury: 103072
  
8. P a r t y k a   M i r o s ł a w a : Dzieci zdolne. One Są Wśród Nas. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 2000. Sygnatury: 87531
 
9. P a r t y k a   M i r o s ł a w a : Zdolni, utalentowani, twórczy : poradnik dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i rodziców. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej 1999. Sygnatury: 87534, 89687, 89879
       
10. P e r l e t h   C h r i s t o p h , Schatz Tanja, Gast-Gampe Martina: Jak odkrywać i rozwijać uzdolnienia u dzieci : każde dziecko ma talent. Poradnik dla Rodziców. - Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL 2003. Sygnatury: 93090 
    
11. R i m m   S y l v i a : Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole. - Poznań: Moderski i S-ka 2000. Sygnatury: 88107   


Artykuły z czasopism


2003

1. Szymborski, Krzysztof / Widzą, czego inni nie wiedzą // Charaktery. - 2003, nr 10, s. 24-25

2004

1. Chaber-Dądala, Anna / Dzieci zdolne wymagają troski // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 26-30

2006

1.  Marchwicka, Ewa / Rodzina a sukcesy muzyczne dziecka // Twoja Muza. - 2006, nr 1, s. 78-79

2007

1. Łuczak, Agnieszka / Dzieci wybitnie inteligentne nie mają szansy na rozwój // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 22-23
2. Sikorska, Iwona / Jak stymulować rozwój dziecka? // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 81-87

 
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń