plen
Niepowodzenia szkolne


Książki

1. B e l i v e a u   M a r i e – C l a u d e : "Nie cierpię szkoły" : jak pomóc dziecku w problemach szkolnych : poradnik dla rodziców. - Warszawa: Klub dla Ciebie 2005. Sygnatury: 96959

2. B i n d e r   G i s l i n d , Michaelis Richard: Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem. Poradnik dla Rodziców - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003. Sygnatury: 93250 P

3. D y r d a   B e a t a : Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2007. Sygnatury: Czyt   BPT  376-056.45

4. D y r d a   B e a t a : Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. - Kraków: Impuls 2000. Sygnatury: 88346

5. F i s c h e r - T i e t z e   R e n a t e : Nie ma głupich dzieci : jak dochodzi do zaburzeń w nauce i jak temu zaradzić : poradnik dla (przyszłych) rodziców, wychowawców i nauczycieli. - Kielce: Jedność 2002. Sygnatury: 91904, 92449

6. G r e e n   G o r d o n   W . : Jak pomagać dziecku w nauce. - Warszawa: Diogenes 1998. Sygnatury: 84744, 92895

7. H e y n e   D a v i d , Rollings Stephanie: Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. Problemy w Klasie. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004. Sygnatury: 93787, 93860, 94614

8. Ł u c z a k   B o g u m i ł a : Niepowodzenia w nauce : przyczyny, skutki, zapobieganie. Nauczanie Początkowe / G&P. - Poznań: G&P 2000. Sygnatury: 87187

9. M a ń k o w s k a   I z a b e l a : Kreowanie rozwoju dziecka : kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce. - Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon 2005. Sygnatury: 99091

10. M o r a l e s   G o m e z   A n g e l : Gdy dziecko ma problemy w klasie. W Nurcie Pedagogiki i Psychologii. - Kraków: eSPe 2002. Sygnatury: 91723

11. Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa. - Kraków: Impuls 1998. Sygnatury: 86412

12. R i m m   S y l v i a : Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole. - Poznań: Moderski i S-ka 2000. Sygnatury: 88107

13. R i m m   S y l v i a B . : Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? Psychologia, Pedagogika. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. Sygnatury: 80045 P


Artykuły z czasopism


2000

1. Kozubska, Alicja / Niepowodzenia szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 3, s. 9-14
2. Szczepanik, Renata / Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 31-36

2001

1. Nowicka, Ewa / Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s. [138]-140
2. Sikorski, Wiesław / Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 49-63

2002


1. Kwiatkowska, Henryka / Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 57-66
2. Ostrowska, Małgorzata / Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie na co dzień. - 2002, nr 9, s. 19
3. Rurka, Anna / "Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 10, s. 592-595

2003

1. Borsuk, Elżbieta / Jak rozpoznać niepowodzenia szkolne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 45, Wyzwania Oświatowe, s. I-II
2. Borsuk, Elżbieta / Jak rozpoznać niepowodzenia szkolne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 46, Wyzwania Oświatowe, s. VII
3. Cieślikowska, Joanna / Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy // Wychowanie na co dzień. - 2003, nr 7/8, s. 27-30
4. Domagała-Kręcioch, Agnieszka / Powodzenia i niepowodzenia szkolne // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 5-7
5. Górna, Ewa / Zaburzenia rozwoju i ich wpływ na niepowodzenia szkolne // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 333-337
6. Karpińska, Anna / Odmienność a niepowodzenia szkolne // Wychowanie na co dzień. - 2003, nr 6, s. 3-6
7. Krawczonek, Magdalena / Poznać zalety i niedostatki // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 65-66

2004

1. Czerwiński, Paweł / Słuchać i przysłuchiwać się // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 29-33
2. Kozak, Ewa / Bariery szkolnej kariery // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 11-16

2005

1. Grabowska, Katarzyna / Specyficzne trudności w nauce // Czterdzieści Pięć Minut. - 2005, nr 1. Dodatek: Dodatek dla prenumeratorów. - 2005, nr 1, 1-26
2. Jarmołowska, Kamila / Ja nie chcę do szkoły! // Integracja. - 2005, nr 5, s. 50-51
3. Kozak, Ewa / Niepowodzenia szkolne : jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 17-21
4. Strykowska, Justyna / Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192

2006

1. Ilnicka, Renata M. / Zamęt psychiczny to nie zła wola // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 9-15
2. Kuchta, Krystyna / Nigdy nie tracić nadziei // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 43-45

2007

1. Grzelak, Barbara / Problem lateralizacji i leworęczności a niepowodzenia szkolne // Lider. - 2007, nr 5, s. 8-9
2. Sokołowska, Ewa / Niepowodzenie szkolne niejedno ma imię // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 3-13

2008

1. Chrzan, Magdalena / Wcześniak w szkole // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 133-139
2. Janiec, Agnieszka / Dyskalkulia : część 2 // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 1, s. 46-48


 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-02-07 15:04:36

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń