plen
Niepowodzenia szkolne


Książki

1. B e l i v e a u   M a r i e – C l a u d e : "Nie cierpię szkoły" : jak pomóc dziecku w problemach szkolnych : poradnik dla rodziców. - Warszawa: Klub dla Ciebie 2005. Sygnatury: 96959

2. B i n d e r   G i s l i n d , Michaelis Richard: Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem. Poradnik dla Rodziców - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2003. Sygnatury: 93250 P

3. D y r d a   B e a t a : Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2007. Sygnatury: Czyt   BPT  376-056.45

4. D y r d a   B e a t a : Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. - Kraków: Impuls 2000. Sygnatury: 88346

5. F i s c h e r - T i e t z e   R e n a t e : Nie ma głupich dzieci : jak dochodzi do zaburzeń w nauce i jak temu zaradzić : poradnik dla (przyszłych) rodziców, wychowawców i nauczycieli. - Kielce: Jedność 2002. Sygnatury: 91904, 92449

6. G r e e n   G o r d o n   W . : Jak pomagać dziecku w nauce. - Warszawa: Diogenes 1998. Sygnatury: 84744, 92895

7. H e y n e   D a v i d , Rollings Stephanie: Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje. Problemy w Klasie. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2004. Sygnatury: 93787, 93860, 94614

8. Ł u c z a k   B o g u m i ł a : Niepowodzenia w nauce : przyczyny, skutki, zapobieganie. Nauczanie Początkowe / G&P. - Poznań: G&P 2000. Sygnatury: 87187

9. M a ń k o w s k a   I z a b e l a : Kreowanie rozwoju dziecka : kinezjologia edukacyjna i inne nowoczesne metody terapeutyczne w praktyce. - Gdynia: Wydawnictwo Pedagogiczne Operon 2005. Sygnatury: 99091

10. M o r a l e s   G o m e z   A n g e l : Gdy dziecko ma problemy w klasie. W Nurcie Pedagogiki i Psychologii. - Kraków: eSPe 2002. Sygnatury: 91723

11. Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa. - Kraków: Impuls 1998. Sygnatury: 86412

12. R i m m   S y l v i a : Dlaczego zdolne dzieci nie radzą sobie w szkole. - Poznań: Moderski i S-ka 2000. Sygnatury: 88107

13. R i m m   S y l v i a B . : Bariery szkolnej kariery : dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? Psychologia, Pedagogika. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. Sygnatury: 80045 P


Artykuły z czasopism


2000

1. Kozubska, Alicja / Niepowodzenia szkolne uczniów a funkcjonowanie rodziny // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 3, s. 9-14
2. Szczepanik, Renata / Niepowodzenia szkolne w opinii wychowanków domu dziecka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 31-36

2001

1. Nowicka, Ewa / Niepowodzenia szkolne w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3-4, s. [138]-140
2. Sikorski, Wiesław / Nieleczona depresja wieku adolescencji a niepowodzenia szkolne // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 49-63

2002


1. Kwiatkowska, Henryka / Komunikowanie się nauczyciela z uczniem w sytuacji niepowodzenia // Edukacja. - 2002, nr 1, s. 57-66
2. Ostrowska, Małgorzata / Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie na co dzień. - 2002, nr 9, s. 19
3. Rurka, Anna / "Twoje niepowodzenia mnie interesują" : o przeciwdziałaniu niepowodzeniom szkolnym we Francji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, [nr] 10, s. 592-595

2003

1. Borsuk, Elżbieta / Jak rozpoznać niepowodzenia szkolne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 45, Wyzwania Oświatowe, s. I-II
2. Borsuk, Elżbieta / Jak rozpoznać niepowodzenia szkolne // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2003, nr 46, Wyzwania Oświatowe, s. VII
3. Cieślikowska, Joanna / Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy // Wychowanie na co dzień. - 2003, nr 7/8, s. 27-30
4. Domagała-Kręcioch, Agnieszka / Powodzenia i niepowodzenia szkolne // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 5-7
5. Górna, Ewa / Zaburzenia rozwoju i ich wpływ na niepowodzenia szkolne // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 333-337
6. Karpińska, Anna / Odmienność a niepowodzenia szkolne // Wychowanie na co dzień. - 2003, nr 6, s. 3-6
7. Krawczonek, Magdalena / Poznać zalety i niedostatki // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 65-66

2004

1. Czerwiński, Paweł / Słuchać i przysłuchiwać się // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 29-33
2. Kozak, Ewa / Bariery szkolnej kariery // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 11-16

2005

1. Grabowska, Katarzyna / Specyficzne trudności w nauce // Czterdzieści Pięć Minut. - 2005, nr 1. Dodatek: Dodatek dla prenumeratorów. - 2005, nr 1, 1-26
2. Jarmołowska, Kamila / Ja nie chcę do szkoły! // Integracja. - 2005, nr 5, s. 50-51
3. Kozak, Ewa / Niepowodzenia szkolne : jak pracować z uczniami w obszarze dydaktyki? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 3, s. 17-21
4. Strykowska, Justyna / Poziom i rozmiary niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 3, s. 182-192

2006

1. Ilnicka, Renata M. / Zamęt psychiczny to nie zła wola // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 9-15
2. Kuchta, Krystyna / Nigdy nie tracić nadziei // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 43-45

2007

1. Grzelak, Barbara / Problem lateralizacji i leworęczności a niepowodzenia szkolne // Lider. - 2007, nr 5, s. 8-9
2. Sokołowska, Ewa / Niepowodzenie szkolne niejedno ma imię // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 3-13

2008

1. Chrzan, Magdalena / Wcześniak w szkole // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 133-139
2. Janiec, Agnieszka / Dyskalkulia : część 2 // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 1, s. 46-48


 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
Organem prowadzącym dla Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2018-10-16 12:13:00

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl
Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

Projektowanie stron Toruń