plen
FAQ

 

Jaki jest zasięg działania Biblioteki?

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu obejmuje swoim działaniem teren dawnego województwa toruńskiego, czyli powiatów:

  • brodnickiego,
  • chełmińskiego,
  • golubsko-dobrzyńskiego,
  • grudziądzkiego,
  • toruńskiego,
  • wąbrzeskiego.Kto może korzystać ze zbiorów Biblioteki?

Ze zbiorów Biblioteki na miejscu – w czytelniach lub w poszczególnych agendach – może skorzystać każda zainteresowana osoba po okazaniu ważnej karty bibliotecznej albo dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość.Kto może wypożyczać zbiory Biblioteki na zewnątrz?

Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki na zewnątrz mają:
• czynni i emerytowani nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy,
• pracownicy naukowi wyższych uczelni regionu,
• pracownicy administracji instytucji oświatowych,
• pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych,
• pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
• pracownicy służb socjalnych i kuratorzy sądowi po okazaniu dowodu osobistego i potwierdzenia zatrudnienia (legitymacja służbowa, legitymacja ubezpieczeniowa, umowa o pracę i in.),
• studenci uczelni toruńskich, rozliczających swoich słuchaczy „obiegówką” – po okazaniu dowodu  osobistego i legitymacji studenckiej,
• studenci innych uczelni, którzy mają stałe zameldowanie w Toruniu,
• uczniowie klas maturalnych – po okazaniu dowodu osobistego i legitymacji szkolnej oraz uzyskaniu poręczenia szkoły,
• osoby zameldowane na stałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
• inne osoby – po wpłaceniu na konto Biblioteki kaucji i okazaniu dowodu wpłaty oraz dowodu osobistego (wysokość kaucji ustala dyrektor Biblioteki, uwzględniając aktualne ceny obowiązujące na rynku księgarskim).Jakie dokumenty wymagane są przy zapisie do biblioteki?

• nauczyciele – dowód osobisty oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (np. aktualna legitymacja służbowa, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa),
• studenci i słuchacze publicznych szkół pomaturalnych – dowód osobisty oraz legitymacja studencka/szkolna
• pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych – dowód osobisty oraz legitymacja szkolna
• niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 rok życia – legitymacja szkolna
• Osoby zameldowane na stałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – dowód osobisty
• inni czytelnicy – dowód osobisty oraz dowód wpłaty kaucji.Ile książek można wypożyczyć?

W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo:
• 8 woluminów – nauczyciele
• 6 woluminów - studenci
• 5 woluminów – osoby zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
• 3 woluminy – po wpłaceniu kaucji 100 zł
• 6 woluminów – po wpłaceniu kaucji 200 złNa jak długo można wypożyczyć książkę?

Zbiory wypożyczane są na okres 30 dni.Z jakimi opłatami muszą się liczyć Czytelnicy przy zapisie i korzystaniu ze zbiorów Biblioteki?

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:
• przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów,
• zagubienie lub zniszczenie dokumentów,
• usługi bibliograficzne, reprograficzne,
• wystawienie duplikatu karty bibliotecznej.
• możliwość korzystania z Wypożyczalni przez osoby spoza województwa kujawsko-pomorskiego, w formie podlegającej zwrotowi kaucji bibliotecznej.

Regulaminy wypożyczania zbiorów.Ile wynosi kara za przetrzymanie książki?

Kara za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych wynosi 0,20 zł za jeden przetrzymany dokument za każdy rozpoczęty dzień roboczy.Gdzie można znaleźć informacje o opłatach pobieranych przez Bibliotekę?

Informacje na temat opłat pobieranych przez Bibliotekę (kary, zagubienie lub zniszczenie dokumentów, kaucje itp.) znaleźć można w Aneksie do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu zamieszczonym na stronie Biblioteki.Jak można zapłacić karę za przetrzymanie książki?

Karę za przetrzymanie książki można zapłacić w Wypożyczalni Biblioteki lub wpłacając pieniądze na konto:
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. H. Dąbrowskiego 4
10 1020 5011 0000 9102 0207 5869
PKO Bank Polski S.A. Toruń
Tytułem: karaJak można dokonać wpłaty kaucji?

Osoby zainteresowane wypożyczeniem zbiorów na podstawie kaucji powinny wpłacić należność na konto:
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. H. Dąbrowskiego 4
64 1020 5011 0000 9402 0119 6997
PKO Bank Polski S.A. Toruń
Tytułem: kaucja
Wysokość kaucji i innych opłat określa Aneks do Regulaminu Biblioteki.Jaki program komputerowy obsługuje Bibliotekę?

Biblioteka obsługiwana jest przez Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Zbiory wypożyczane są wyłącznie na podstawie zamówień elektronicznych dokonywanych w module OPAC systemu PROLIB.Czy Biblioteka oferuje czytelnikom pomoc w obsłudze modułu OPAC?

W Informatorium i w Wypożyczalni przy terminalach dyżurują bibliotekarze, którzy chętnie udzielą informacji na temat programu komputerowego. Na prośbę zainteresowanych Czytelników wyjaśnią, w jaki sposób należy się zalogować, pokażą, jak sprawnie i efektywnie wyszukiwać potrzebne dane.Dlaczego każdy czytelnik powinien autoryzować konto?

Autoryzacja wiąże się z uzyskaniem dostępu do konta bibliotecznego poprzez Internet. Czytelnik, który okaże bibliotekarzowi dowód osobisty i dokument potwierdzający zatrudnienie w celu aktualizacji danych osobowych, otrzyma login i hasło, dzięki którym będzie mógł wypożyczać, rezerwować i prolongować książki za pośrednictwem Internetu.Ile razy można prolongować termin zwrotu książki?

Czytelnik może przedłużyć termin zwrotu książki trzykrotnie pod warunkiem, że dana pozycja nie została zarezerwowana przez innego czytelnika. Jeśli dany egzemplarz został zarezerwowany, czytelnik powinien zwrócić książkę w Wypożyczalni.Kiedy czytelnik powinien prolongować termin zwrotu, aby uniknąć blokady konta?

Czytelnik powinien przedłużyć termin zwrotu książki najlepiej dzień przed datą wyznaczoną przez system PROLIB, najpóźniej ostatniego dnia, lecz wtedy musi się liczyć z karą, gdyż system PROLIB zapamiętuje nie tylko datę, ale i dokładną godzinę zwrotu.Zarezerwowałem książkę wypożyczoną przez innego czytelnika. Co powinienem zrobić, żeby odebrać książkę, gdy zostanie zwrócona?

Gdy książka zostanie zwrócona, czytelnik, który podał adres e-mail, otrzyma wiadomość od systemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powinien wówczas sprawdzić stan swojego konta, a zwłaszcza pozycję: „przed wysłaniem zamówienia” w informacjach o czytelniku. Gdy w tabeli pojawi się zarezerwowana książka, powinien wysłać zamówienie. Jeśli tego nie uczyni, po trzech dniach od momentu zwrotu książka stanie się dostępna dla innych czytelników.
Czytelnik, który nie korzysta z poczty elektronicznej, powinien regularnie sprawdzać stan swojego konta, a przede wszystkim pozycję „rezerwacje” i „przed wysłaniem zamówienia” w informacjach o czytelniku. Gdy zarezerwowana książka pojawi się w tabeli „przed wysłaniem zamówienia”, powinien wysłać zamówienie. Jeśli tego nie uczyni, po trzech dniach od momentu zwrotu książka stanie się dostępna dla innych czytelników.Czy Biblioteka zapewnia wolny dostęp do zbiorów?

W Bibliotece nie ma wolnego dostępu do wszystkich zbiorów. Bezpośredni dostęp do dokumentów zapewniamy w Czytelni ogólnej i Czytelni bibliograficznej. Wolny dostęp do zbiorów oznacza, że każdy czytelnik może swobodnie przeglądać księgozbiór i samodzielnie wybierać pozycje potrzebne do pracy. Po przejrzeniu dostępnej literatury czytelnik powinien nieprzydatne mu materiały biblioteczne odłożyć na stoliki stojące przy regałach. Książki przydatne do dalszej pracy należy okazać dyżurującemu bibliotekarzowi w celu rejestracji ich udostępnienia.Z jakich materiałów można korzystać w Czytelni ogólnej?

W Czytelni ogólnej można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących i roczników archiwalnych, materiałów bibliotecznych z magazynu oznaczonych symbolem „knm”, materiałów bibliotecznych z magazynu, materiałów sprowadzonych z innych bibliotek oraz własnych materiałów po okazaniu ich bibliotekarzowi. Dzięki komputerowi multimedialnemu w Czytelni ogólnej można również przeglądać materiały elektroniczne oraz korzystać z Internetu w celu wyszukania informacji niezbędnych do pracy.Czy Biblioteka oferuje usługi reprograficzne?

W Bibliotece znajdują się dwie kserokopiarki – na parterze oraz w Czytelni ogólnej. Można z nich korzystać po wykupieniu w Wypożyczalni kart magnetycznych, umożliwiających wykonanie 10, 30 lub 50 kopii czarno-białych. Karty magnetyczne można nabyć w Wypożyczalni. Kosztują one odpowiednio: 2,50 (10 kopii); 5,00 (30 kopii) i 7,50 złotych (50 kopii). W Czytelni można bezpłatnie skorzystać ze skanera, zaś w Informatorium na prośbę Czytelników wykonujemy wydruki czarno-białe oraz kolorowe.Czy decyzję o powielaniu materiałów bibliotecznych można podjąć bez konsultacji z bibliotekarzem?

Czytelnik, który pragnie skopiować fragmenty książek stanowiących własność Biblioteki, za każdym razem powinien skonsultować się z bibliotekarzem. Czytelnik musi liczyć się z tym, że dyżurujący bibliotekarz nie wyrazi zgody na powielanie, jeśli uzna, że dany egzemplarz może ulec zniszczeniu. Wydawnictwa, których nie można kopiować, oznaczone są specjalną nalepką. Nie wolno również powielać książek wydanych przed 1949 rokiem.Dokąd ma się udać Czytelnik, który chce przygotować zestawienie literatury przedmiotu?

W Informatorium dyżurują bibliotekarze Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, którzy udzielają informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych. Służą pomocą w wyszukiwaniu piśmiennictwa na dany temat, realizują kwerendy bibliograficzne, pokazują, jak korzystać z zasobów i usług Internetu.
 

do góry »  

drukuj  zapisz  
katalogi PROLIB
Moodle ibuk
Dostępne publikacje
katalogi PROMAX Bazy danych
BIP
elektroniczna biblioteka pedagogiczna
edupolis
ostatnia aktualizacja:
2019-10-10 10:16:03

Biblioteka Pedagogiczna

im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
 ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń
Tel/fax: 056 6539756

 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

10:00 - 19:00, soboty: 10:00 - 15:00

 

 

Projektowanie stron Toruń