Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Deklaracja dostępności

FAQ

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu obejmuje swoim działaniem teren województwa kujawsko-pomorskiego.

Ze zbiorów Biblioteki na miejscu – w czytelniach lub w poszczególnych agendach – może skorzystać każda zainteresowana osoba po okazaniu ważnej karty bibliotecznej albo dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość.

Prawo do wypożyczania zbiorów Biblioteki na zewnątrz mają:
• czynni i emerytowani nauczyciele, wychowawcy i psycholodzy,
• pracownicy naukowi wyższych uczelni regionu,
• pracownicy administracji instytucji oświatowych,
• pracownicy instytucji kulturalno-oświatowych,
• pracownicy administracji rządowej i samorządowej,
• pracownicy służb socjalnych i kuratorzy sądowi po okazaniu dowodu osobistego i potwierdzenia zatrudnienia (legitymacja służbowa, legitymacja ubezpieczeniowa, umowa o pracę i in.),
• studenci uczelni toruńskich, rozliczających swoich słuchaczy „obiegówką” – po okazaniu dowodu  osobistego i legitymacji studenckiej,
• studenci innych uczelni, którzy mają stałe zameldowanie w Toruniu,
• uczniowie klas maturalnych – po okazaniu dowodu osobistego i legitymacji szkolnej oraz uzyskaniu poręczenia szkoły,
• osoby zameldowane na stałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
• inne osoby – po wpłaceniu na konto Biblioteki kaucji i okazaniu dowodu wpłaty oraz dowodu osobistego (wysokość kaucji ustala dyrektor Biblioteki, uwzględniając aktualne ceny obowiązujące na rynku księgarskim).

• nauczyciele – dowód osobisty oraz dokument potwierdzający zatrudnienie (np. aktualna legitymacja służbowa, umowa o pracę, legitymacja ubezpieczeniowa),
• studenci i słuchacze publicznych szkół pomaturalnych – dowód osobisty oraz legitymacja studencka/szkolna
• pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych – dowód osobisty oraz legitymacja szkolna
• niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 16 rok życia – legitymacja szkolna
• Osoby zameldowane na stałe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – dowód osobisty
• inni czytelnicy – dowód osobisty oraz dowód wpłaty kaucji.

W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo:
• 8 woluminów – nauczyciele
• 6 woluminów - studenci
• 5 woluminów – osoby zameldowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
• 3 woluminy – po wpłaceniu kaucji 100 zł
• 6 woluminów – po wpłaceniu kaucji 200 zł

Zbiory wypożyczane są na okres 30 dni.

Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:
• przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych dokumentów,
• zagubienie lub zniszczenie dokumentów,
• usługi bibliograficzne, reprograficzne,
• wystawienie duplikatu karty bibliotecznej.
• możliwość korzystania z Wypożyczalni przez osoby spoza województwa kujawsko-pomorskiego, w formie podlegającej zwrotowi kaucji bibliotecznej.

Regulaminy udostępniania zbiorów.

Kara za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych wynosi 0,20 zł za jeden przetrzymany dokument za każdy rozpoczęty dzień roboczy.

Informacje na temat opłat pobieranych przez Bibliotekę (kary, zagubienie lub zniszczenie dokumentów, kaucje itp.) znaleźć można w Aneksie do Regulaminu Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu zamieszczonym na stronie Biblioteki.

Karę za przetrzymanie książki można zapłacić w Wypożyczalni Biblioteki lub wpłacając pieniądze na konto:
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. H. Dąbrowskiego 4
10 1020 5011 0000 9102 0207 5869
PKO Bank Polski S.A. Toruń
Tytułem: kara

Osoby zainteresowane wypożyczeniem zbiorów na podstawie kaucji powinny wpłacić należność na konto:
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
87-100 Toruń, ul. H. Dąbrowskiego 4
64 1020 5011 0000 9402 0119 6997
PKO Bank Polski S.A. Toruń
Tytułem: kaucja
Wysokość kaucji i innych opłat określa Aneks do Regulaminu Biblioteki.

Biblioteka obsługiwana jest przez Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Zbiory wypożyczane są wyłącznie na podstawie zamówień elektronicznych dokonywanych w module OPAC systemu PROLIB.

W Informatorium i w Wypożyczalni przy terminalach dyżurują bibliotekarze, którzy chętnie udzielą informacji na temat programu komputerowego. Na prośbę zainteresowanych Czytelników wyjaśnią, w jaki sposób należy się zalogować, pokażą, jak sprawnie i efektywnie wyszukiwać potrzebne dane.

Czytelnik może przedłużyć termin zwrotu książki trzykrotnie pod warunkiem, że dana pozycja nie została zarezerwowana przez innego czytelnika. Jeśli dany egzemplarz został zarezerwowany, czytelnik powinien zwrócić książkę w Wypożyczalni.

Czytelnik powinien przedłużyć termin zwrotu książki najlepiej dzień przed datą wyznaczoną przez system PROLIB, najpóźniej ostatniego dnia, lecz wtedy musi się liczyć z karą, gdyż system PROLIB zapamiętuje nie tylko datę, ale i dokładną godzinę zwrotu.

Gdy książka zostanie zwrócona, czytelnik, który podał adres e-mail, otrzyma wiadomość od systemu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Powinien wówczas sprawdzić stan swojego konta, a zwłaszcza pozycję: „przed wysłaniem zamówienia” w informacjach o czytelniku. Gdy w tabeli pojawi się zarezerwowana książka, powinien wysłać zamówienie. Jeśli tego nie uczyni, po trzech dniach od momentu zwrotu książka stanie się dostępna dla innych czytelników.
Czytelnik, który nie korzysta z poczty elektronicznej, powinien regularnie sprawdzać stan swojego konta, a przede wszystkim pozycję „rezerwacje” i „przed wysłaniem zamówienia” w informacjach o czytelniku. Gdy zarezerwowana książka pojawi się w tabeli „przed wysłaniem zamówienia”, powinien wysłać zamówienie. Jeśli tego nie uczyni, po trzech dniach od momentu zwrotu książka stanie się dostępna dla innych czytelników.

Tak, ale dotyczy on tylko części zbiorów. Wolny dostęp obejmuje najnowsze publikacje z naszego księgozbioru. Znajdują się w nim książki z zakresu psychologii, socjologii, pedagogiki, medycyny, a także literatura piękna. Książki można samodzielnie przeglądać i wypożyczać. Nie ma potrzeby wcześniejszego zamawiania książek. Wystarczy wybrać książkę i poprosić bibliotekarza o jej wypożyczenie.

Nadal można zamawiać książki do wypożyczenia także przez katalog on-line Integro.

Wolny dostęp znajduje się na II piętrze naszej Biblioteki (w miejscu dotychczasowej czytelni, która obecnie zlokalizowana jest na pierwszym piętrze).

W Czytelni ogólnej można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących i roczników archiwalnych, materiałów bibliotecznych z magazynu oznaczonych symbolem „knm”, materiałów bibliotecznych z magazynu, materiałów sprowadzonych z innych bibliotek oraz własnych materiałów po okazaniu ich bibliotekarzowi. Dzięki komputerowi multimedialnemu w Czytelni ogólnej można również przeglądać materiały elektroniczne oraz korzystać z Internetu w celu wyszukania informacji niezbędnych do pracy.

W Bibliotece znajdują się dwie kserokopiarki – na parterze oraz w Czytelni ogólnej. Można z nich korzystać po wykupieniu w Wypożyczalni kart magnetycznych, umożliwiających wykonanie 10, 30 lub 50 kopii czarno-białych. Karty magnetyczne można nabyć w Wypożyczalni. Kosztują one odpowiednio: 2,50 (10 kopii); 5,00 (30 kopii) i 7,50 złotych (50 kopii). W Czytelni można bezpłatnie skorzystać ze skanera, zaś w Informatorium na prośbę Czytelników wykonujemy wydruki czarno-białe oraz kolorowe.

Czytelnik, który pragnie skopiować fragmenty książek stanowiących własność Biblioteki, za każdym razem powinien skonsultować się z bibliotekarzem. Czytelnik musi liczyć się z tym, że dyżurujący bibliotekarz nie wyrazi zgody na powielanie, jeśli uzna, że dany egzemplarz może ulec zniszczeniu. Wydawnictwa, których nie można kopiować, oznaczone są specjalną nalepką. Nie wolno również powielać książek wydanych przed 1949 rokiem.

W Informatorium dyżurują bibliotekarze Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, którzy udzielają informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych i rzeczowych. Służą pomocą w wyszukiwaniu piśmiennictwa na dany temat, realizują kwerendy bibliograficzne, pokazują, jak korzystać z zasobów i usług Internetu.

Katalog integro
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Wakelet
Kalendarz wydarzeń
<maj 2024>
pnwtśrczptsond
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
Kary i kaucja
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Solidarni z Ukrainą

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-19:00
sobota: 09:00-15:00

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu:
poniedziałek – piątek: 10:00-15:00
Wypożyczalnia w środy: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

Wypożyczalnia

wypozyczalnia@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 55
 

Sekretariat

sekretariat@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 56
 

Adres ePUAP:
/BPEDTORUN/SkrytkaESP

Kujawy Pomorze
logo Twitter
logo Instagram