Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Deklaracja dostępności
2022-05-08

Tydzień Bibliotek 8-15 maja 2022 r.

Informacje na temat Tygodnia Bibliotek

Tydzień Bibliotek jest ogólnopolską akcją promocji czytelnictwa i bibliotek organizowaną przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Książki polecane przez naszą Bibliotekę

Z okazji Tygodnia Bibliotek polecamy zarówno bibliotekarzom, jak i wszystkim miłośnikom książek oraz bibliotek poniższe publikacje książkowe z lat 2019-2021. Mamy nadzieję, że staną się one inspiracją do rozwijania warsztatu pracy oraz czytelniczych pasji i zainteresowań.

Życie usłane książkami : szkice słowem i obrazem do biografii Marii Danilewicz Zielińskiej 1907-2003

Wiesław Nosowski, Małgorzata Wdowczyk. - Wydanie II poprawione i uzupełnione. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Pejzaż, Stadnicki s.k., 2021.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Książki, które zmieniły świat

Autorzy: ojciec Michael Collins oraz Alexandra Black, Thomas Cussans, John Farndon i Philip Parker ; tłumaczenie Ewa Romkowska ; z przedmową Jamesa Naughtiego. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2019.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Nieskończoność w papirusie : fascynujące dzieje książki od czasów starożytnych

Irene Vallejo ; z języka hiszpańskiego przełożyła Zofia Siewak-Sojka. - Katowice : Post Factum, 2021.      

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Książka w życiu seniorów na początku XXI wieku

Renata Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP ; [Wrocław] : współpraca wydawnicza Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Seniorzy w bibliotece i ich pierwsze kroki w cyfrowy świat : wybór konspektów zajęć

Marcin Blicharski. - Wyd. I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Miejsce spotkań : biblioteka jako przestrzeń społeczna : (na przykładzie województwa lubuskiego)

Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Kształtowanie kapitału społecznego : ujęcie z perspektywy bibliotekoznawczej

Maja Wojciechowska. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2019.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Wiedza, gust, kompetencje : kultura literacka, teatralna, czytelnicza i cyfrowa we współczesnej bibliotece (na przykładzie województwa lubuskiego)

Andrzej Buck, Monika Simonjetz, Dawid Kotlarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

W poszukiwaniu wzorów i wzorców osobowych wykonawców zawodów bibliotekarskich i informacyjnych

Pod redakcją Stanisławy Kurek-Kokocińskiej i Anny Tokarskiej. - Wydanie I.  - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej

Pod redakcją naukową Beaty Janik i Wandy Bukowczan. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019.     

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Z biblioteką czy bez? : badanie nieużytkowników biblioteki

Wiesława Budrowska, Magdalena Paul, Aldona Zawałkiewicz, Marcin Żynda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.      

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Biblioteki publiczne w kryzysie : doświadczenie pierwszego etapu pandemii

Małgorzata Kisilowska. - Wyd. I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Programy telewizyjne o książkach na kanałach polskich stacji w latach 2003-2018 : opis i dokumentacja

Sebastian Dawid Kotuła. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Biblioteka i ludzie : motyw książki w wybranych przekładach powieści obcej po roku 1989 = Library and people : book theme in selected translations of a foreign novel after 1989

Ewelina Palian-Kobiela. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Co dać dziecku na gwiazdkę? : studia nad kulturą czytelniczą i krytyką literatury dla młodych odbiorców w XIX wieku

Anna Nosek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, copyright 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Ślady sacrum w literaturze dla dzieci : studia i szkice

Grażyna Lewandowicz-Nosal. - Wyd. 1.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.  

PRZEJDŹ DO KATALOGU

O czym mówią rzeczy? : świat przedmiotów w literaturze dziecięcej i młodzieżowej

Pod redakcją Anny Mik, Marty Niewieczerzał, Eweliny Rąbkowskiej i Grzegorza Leszczyńskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU

777 pomysłów na zabawy z książką

Małgorzata Swędrowska. - Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2021.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Jak to działa? : książki

Nikola Kucharska ; teksty Joanna Kończak, Katarzyna Piętka. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Wiedza, wzruszenia, refleksje, zabawa, opowieści : recenzje wybranych książek dla dzieci i młodzieży (2002-2020)

Hanna Diduszko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Przemiany współczesnej książki popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży na przykładzie francuskiej oferty wydawniczej

Agnieszka Wandel. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących dzieci w wieku 0-18

Przygotowane przez Sekcję Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA ; opracowane przez Carolynn Rankin. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.     

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych

Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Czytelnik - użytkownik - klient

Pod redakcją naukową Beaty Janik i Wandy Bukowczan. - Kraków : Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece

Pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy. - Wyd. I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU       

Nauka o informacji w okresie zmian : rewolucja cyfrowa : infrastruktura, usługi, użytkownicy : praca zbiorowa

Pod redakcją naukową Barbary Sosińskiej-Kalaty, Marcina Roszkowskiego i Zuzanny Wiorogórskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.     

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Cyfrowy warsztat humanisty

Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. - Wydanie I - 2 dodruk.  - Warszawa : PWN, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Biblioteka przyszłości : tysiące publikacji cyfrowych pod jednym adresem

Bartosz Danowski. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright © 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Bańka filtrująca i błąd konfirmacji w świadomości użytkowników Internetu

Tomasz Książek. - Wyd 1.  - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Mobilna biblioteka

Pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU      

Aplikacje mobilne w systemach informacyjnych : teoria i praktyka

Grzegorz Gmiterek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU      

Leksykon zarządzania i marketingu w bibliotekoznawstwie

Maja Wojciechowska, Joanna Kamińska, Beata Żołędowska-Król przy współudziale Bożeny Jaskowskiej ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.     

PRZEJDŹ DO KATALOGU       

Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors

Jakub Maciej Łubocki. - Wyd. 1.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU    

Zarządzanie biblioteką

Pod redakcją Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU       

Zarządzanie informacją

Pod redakcją naukową Wiesława Babika. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU      

Zarządzanie zasobami dokumentów elektronicznych w instytucjonalnych repozytoriach akademickich

Leszek Szafrański ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Wprowadzenie do zarządzania danymi naukowymi

Maria M. Pawłowska, Marta E. Wachowicz. - Wydanie pierwsze.  - Warszawa : Difin, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU      

Bezpieczeństwo informacyjne i medialne w czasach nadprodukcji informacji = Information and security in the time of information overproduction

Redakcja naukowa Hanna Batorowska, Paulina Motylińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Big data w humanistyce i naukach społecznych

Redakcja naukowa Aneta Firlej-Buzon. - Wyd. I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2020.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU    

Komunikacja sieciowa źródłem informacji big data = Network communication: big data information sources

Dariusz Jaruga (Uniwersytet Warszawski). - Wyd. I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Serwisy internetowe instytucji kultury w Polsce / Mariusz Jarocki, Paweł Marzec. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2020.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Kolekcje cyfrowe : wizualizacje konstruktów

Małgorzata Janiak ; Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.     

PRZEJDŹ DO KATALOGU    

Ucyfrowienie zasobów akademickich regionu kujawsko-pomorskiego dla potrzeb nauki i dydaktyki całego kraju : Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

[Autorzy tekstów Magdalena Awianowicz, Paweł Balcerowicz, Lidia Bannach-Szewczyk, Marta Czyżak, Agnieszka Dwornik, Lidia Gerc, Magdalena Gołota Majewska, Elżbieta Hudzik, Anna Klugowska, Jan Kotłowski, Małgorzata Kozieł, Piotr Kożurno, Piotr Kurek, Grażyna Kwaśnik, Ilona Lewandowska, Izabela Maćkowska, Katarzyna Moskała, Andrzej Mycio, Anna Supruniuk, Miroslaw A. Supruniuk, Grzegorz Szturo, Arkadiusz Wagner, A. Karolina Zawada ; koncepcja wystawy Edyta Krużyńska ; opracowanie graficzne Hana Sierdzińska]. - [Toruń] : [Biblioteka Uniwersytecka], [2021].  

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Bibliografia pedagogiczna w Polsce do końca XIX wieku

Tomasz Kędziora ; [recenzja prof. Jadwiga Woźniak-Kasperek]. - Wyd. I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU    

Tam, gdzie przeszła burza... : losy polskiego dziedzictwa kulturowego w latach 1914-1920

Hanna Łaskarzewska ; [recenzja dr Piotr Dobrowolski]. - Wyd. I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU      

Biblioteka Narodowa 1919-2019 : księga jubileuszowa serii

Pod redakcją Stanisława Beresia. - Wydanie I.  - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2019.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU

Biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych w Grudziądzu w latach 1921-1939

Katarzyna Furmańska, Robert Milinkiewicz. - Grudziądz : Biblioteka Miejska im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu, 2021.    

PRZEJDŹ DO KATALOGU      

Polskie czasopisma toruńskie okresu międzywojennego (1920-1939)

Piotr Rudera. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe UMK, 2021.     

PRZEJDŹ DO KATALOGU      

Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku

Andrzej Buck. - Warszawa : Wydawnictwo SBP ; Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. Cypriana Norwida, 2019.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU      

Książka a stalinizm : Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego 1951-1956

Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.   

PRZEJDŹ DO KATALOGU  

Zachęcamy również do korzystania z niżej wymienionych czasopism:

 • Biblioteka Centrum Informacji
 • Biblioteka w Szkole
 • Biblioteka : szkolne centrum informacji
 • Bibliotekarz
 • Biblioterapeuta
 • Guliwer : czasopismo o książce dla dziecka
 • Książki : magazyn do czytania
 • Nowe Książki
 • Poradnik Bibliograficzno-Metodyczny
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Przegląd Biblioteczny
 • Rocznik Biblioteki Narodowej
 • Toruńskie Studia Bibliologiczne
 • Zagadnienia Informacji Naukowej

 

Katalog integro
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Wakelet
Kalendarz wydarzeń
<grudzień 2023>
pnwtśrczptsond
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kary i Kaucje
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Solidarni z Ukrainą

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-19:00
sobota: 09:00-15:00

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu:
poniedziałek – piątek: 10:00-15:00
Wypożyczalnia w środy: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

Wypożyczalnia

wypozyczalnia@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 55
 

Sekretariat

sekretariat@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 56
 

Adres ePUAP:
/BPEDTORUN/SkrytkaESP

Kujawy Pomorze
logo Twitter
logo Instagram