Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Deklaracja dostępności
2019-04-01

Nauczyciel matematyki w sieci – sprawozdanie z trzeciego spotkania drugiego roku pracy sieci współpracy i samokształcenia

18 marca 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu miało miejsce trzecie spotkanie drugiego roku pracy sieci współpracy i samokształcenia Nauczyciel matematyki w sieci. Sieć współorganizowana jest przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, a przeznaczona dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych.

W spotkaniu wzięło udział 19 osób – koordynator, moderatorzy oraz członkowie sieci. Uczestników spotkania, w imieniu organizatorów, powitała pani Elżbieta Kwiecińska, doradczyni metodyczna matematyki szkół podstawowych Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli i jednocześnie koordynator sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Przedstawiła plan bieżącego spotkania oraz zaprezentowała bazę metodyczno-dydaktyczną na platformie Moodle Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, gdzie regularnie publikowane są materiały uzupełniające do zajęć realizowanych w ramach sieci. Dodatkowo pani koordynator wskazała miejsce na platformie Moodle, gdzie gromadzone są publikacje interesujące dla nauczycieli matematyki pt.: Matematyka – szkoła podstawowa

Następnie pani Elżbieta Kwiecińska poprowadziła warsztaty zatytułowane Nauczyciel i uczeń przyszłości – o czym warto wiedzieć. Uczestnicy spotkania zostali podzieleni na cztery grupy. Każda z grup otrzymała inny Scenariusz przyszłości dotyczący prognozy, jak może wyglądać w przyszłości praca (materiały zaczerpnięte ze srony http://hatalska.com/). Każdy scenariusz przewidywał zmiany na rynku pracy w zależności od różnych czynników m.in. technologicznych – zakładających rozwój automatyzacji, robotyzacji i wykorzystanie sztucznej inteligencji na taką skalę, że praca ludzka stanie się zbędna, ewentualnie stanie się luksusem, na który będą mogli sobie pozwolić nieliczni; społecznych – dotyczących starzejącego się społeczeństwa oraz wydłużającego się czasu życia, co wiąże się z koniecznością wielokrotnego przekwalifikowania się; ekonomicznych – związanych z tzw. ekonomią wolnych strzelców, czyli osób z młodszego pokolenia, które stawiają w pracy na elastyczność i mobilność, pracują jako freelancerzy, zdalnie, tworzą własne biznesy; środowiskowych – dotyczących zmiany klimatu, podejmowane działania czyli dekarbonizacja, przejście na gospodarkę niskoemisyjną wpływają zdecydowanie na rynek pracy, w tym poziom zatrudnienia. Uczestnicy zostali poproszeni o wypowiedzi na temat przydzielonych scenariuszy przyszłości.
W dalszej części spotkania pani Elżbieta Kwiecińska omówiła zmieniającą się sytuację na rynku pracy. Poruszyła kwestię zawodów, w których prawdopodobnie nastąpi zmniejszenie zatrudnienia m.in. tych związanych z pracą biurową czy zagrożonych automatyzacją, np. urzędnik w banku, telemarketer. Wskazała również zawody zanikające, takie jak m.in. gancarz, bednarz, introligator, kowal, rymarz, zecer, szewc, zegarmistrz, modystka, cieśla, zdun. Prelegentka zauważyła, że ogromne znaczenie w dzisiejszych czasach ma rozwój nowoczesnych technologii, który wciąż nabiera tempa i wywiera silny wpływ na sytuację na rynku pracy. W efekcie powstają zawody, które jeszcze kilka lub kilkanaście lat temu nie istniały.
W tym kontekście prelegentka wskazała, jakich pracowników będą poszukiwać pracodawcy w 2037 roku – osób o zaawansowanych umiejętnościach cyfrowych, matematyczno-statystycznych, o wysokiej inteligencji społecznej, wysokim poziomie empatii i współpracy. Przedstawiła również pożądane przez pracodawców zawodowe kompetencje przyszłości wg Światowego Forum Ekonomicznego – w 2022 roku będą to m.in. kompleksowe rozwiązywanie problemów, analityczne i krytyczne myślenie, kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie, podejmowanie decyzji, negocjacje i elastyczność poznawcza.
Następnie pani Elżbieta Kwiecińska nawiązała do kompetencji kluczowych ucznia przyszłości, takich jak: kreatywność, współpraca, komunikacja, myślenie krytyczne, praca w grupach. Dodatkowo uczestnicy zostali zapoznani ze stroną Barometr zawodów. Na stronie tej można zapoznać się m.in. z jednoroczną prognozą sytuacji w zawodach deficytowych (w których liczba wolnych miejsc pracy jest większa niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy), zrównoważonych (liczba wolnych miejsc pracy jest zbliżona do liczby osób zainteresowanych podjęciem pracy), nadwyżkowych (liczba wolnych miejsc jest mniejsza niż liczba osób zainteresowanych podjęciem pracy). Na stronie można sprawdzić zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw.

Po wystąpieniu pani Elżbiety Kwiecińskiej odbyła się kilkuminutowa przerwa, podczas której członkowie sieci mogli swobodnie porozmawiać oraz zapoznać się z przygotowaną dla nich literaturą. Wyboru książek związanych z edukacją matematyczną i egzaminem ósmoklasisty z matematyki dokonała pani Joanna Wosik, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Lista przygotowanych pozycji została zamieszczona na platformie Moodle TODMiDN  i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

Po przerwie rozpoczęła się kolejna część spotkania pt.: Propozycje indywidualizacji procesu nauczania na lekcjach przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, które poprowadziła pani Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk, doradczyni metodyczna chemii wszystkich typów szkół Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Prelegentka omówiła czym różni się opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej od orzeczenia, wyjaśniła pojęcia odchylenie rozwojowe, specyficzne trudności w uczeniu się, zaburzenia rozwojowe, zaburzenia natury emocjonalno-motywacyjnej, utrwalanie polisensoryczne oraz funkcje percepcyjno-motoryczne. Pani Aleksandra Pietkiewicz-Graczyk zaznaczyła, że w procesie nauczania niezwykle ważne jest, żeby nie obniżać wymagań w stosunku do ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a dostosować wymagania, ponieważ nauczyciel ma w obowiązku przekazanie uczniom wszystkich treści nauczania. Następnie przedstawiła rodzaje dysfunkcji, takie jak: zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej, zaburzenia w zakresie lateralizacji oraz słaba koncentracja uwagi. Prelegentka omówiła trudności, które występują w procesie uczenia się w zależności od przejawianej dysfunkcji oraz sposoby pracy z uczniem charakteryzującym się daną dysfunkcją.
Kolejnym punktem spotkania była praca w grupach. Nauczyciele zostali podzieleni na pięć grup. Uczestnicy otrzymali trzy zadania z zakresu matematyczno-przyrodniczego oraz opis rodzaju zaburzenia u dziecka, dla którego mają dostosować zadania tak, by były one dla niego zrozumiałe. Następnie każda grupa prezentowała swoje propozycje indywidualizacji procesu nauczania zgodnie z rodzajem dysfunkcji uczniów. Wśród wypracowanych rozwiązań nauczyciele proponowali m.in. elementy dramy, prezentację danych w tabeli, podział zadań na fragmenty, stosowanie grafik w celu zobrazowania treści zadań. Na zakończenie podczas dyskusji nauczyciele wyrazili swoje zadowolenie z tak wielu praktycznych przykładów podanych podczas warsztatów, które będą wykorzystywać w swojej pracy z uczniami.

Pani Elżbieta Kwiecińska podziękowała pani Aleksandrze Pietkiewicz-Graczyk za interesujące przedstawienie tematu, a uczestnikom za przybycie na 3-godzinne spotkanie i chęć współtworzenia sieci Nauczyciel matematyki w sieci. Pani koordynator przypomniała również, że kolejne spotkanie odbędzie się w połowie maja. Informacja o dokładnym terminie spotkania zostanie przekazana za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowana na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

 

Książki prezentowane na spotkaniu

Książki prezentowane na spotkaniach w latach 2015/2017

 

Katalog integro
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Wakelet
Kalendarz wydarzeń
<marzec 2024>
pnwtśrczptsond
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Kary i kaucja
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Solidarni z Ukrainą

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-19:00
sobota: 09:00-15:00

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu:
poniedziałek – piątek: 10:00-15:00
Wypożyczalnia w środy: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

Wypożyczalnia

wypozyczalnia@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 55
 

Sekretariat

sekretariat@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 56
 

Adres ePUAP:
/BPEDTORUN/SkrytkaESP

Kujawy Pomorze
logo Twitter
logo Instagram