Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
Deklaracja dostępności
2015-12-17

Inauguracja sieci współpracy i samokształcenia - Edukacja matematyczna i nowe technologie

10 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu odbyło się pierwsze, organizacyjne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia Edukacja matematyczna i nowe technologie. Sieć jest przeznaczona dla nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowanych stosowaniem nowych technologii w edukacji. Ośrodkami odpowiedzialnymi za organizację sieci są Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Sieć współpracy i samokształcenia to nowoczesna forma doskonalenia, w której nauczyciele uzyskują zorganizowane wsparcie i rozwijają swój warsztat pracy poprzez współpracę
w międzyszkolnym zespole. W ramach działania sieci organizatorzy proponują konsultacje metodyczne z ekspertami, bezpłatne, atrakcyjne warsztaty, dostosowując jednocześnie program pracy sieci do rzeczywistych potrzeb zgłaszanych przez uczestników. Z założenia uczestnicy spotykają się ze sobą zarówno stacjonarnie, jak i współpracują na platformie
e-learningowej Moodle (w wybranym przez siebie czasie).

Zebranych w sali konferencyjnej Biblioteki uczestników spotkania powitała pani Barbara Szefler, doradczyni metodyczna matematyki szkół ponadgimnazjalnych i jednocześnie moderator sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie. Następnie Barbara Szefler wymieniła koordynatorów sieci z ramienia TODMiDN – Ewę Marię Sosnę (doradczynię metodyczną matematyki szkół podstawowych), Grażynę Szabłowicz-Zawadzką (doradczynię metodyczną informatyki) oraz koordynatorów z ramienia Biblioteki, nauczycieli bibliotekarzy: Marzenę Jarocką, Izabellę Milewską-Wartę, Joannę Wosik. Przywitała również w roli eksperta trenera szkoleń on-line panią Aldonę Zawałkiewicz, która zgodziła się przybliżyć uczestnikom standardy organizacji i prowadzenia webinariów.

Szczególne podziękowania pani B. Szefler skierowała do obecnej na spotkaniu pani Doroty Komendzińskiej, wicedyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Biblioteka Pedagogiczna będzie gospodarzem spotkań stacjonarnych, a także zapewni uczestnikom sieci specjalne, dedykowane im usługi biblioteczne.

Następnie pani Barbara Szefler zaprezentowała zebranym plan pracy sieci, zakładający
4 spotkania stacjonarne (odbędą się w lutym, kwietniu i czerwcu), a także tworzenie bazy metodycznej oraz wymianę doświadczeń i analizę dobrych praktyk na platformie Moodle. Pierwszy rok pracy sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie potrwa 7 miesięcy (od grudnia 2015 r. do czerwca 2016 r.). Sieć będzie grupą zamkniętą, a informacje zamieszczane na platformie Moodle będą widoczne wyłącznie dla jej członków. Pani Szefler poinformowała też o wydłużeniu, ze względu na istotność podejmowanych zagadnień, spotkań stacjonarnych – z 2 do 3 godzin zegarowych. Uczestnicy po zakończeniu prac sieci otrzymają zaświadczenia udziału wystawione przez Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz list gratulacyjny na ręce pracodawcy.

Kolejnym punktem spotkania  było podpisanie przez uczestników deklaracji uczestnictwa
w pracach sieci oraz zgody na zamieszczanie zdjęć ze spotkań na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Osoby, które nie wypełniły wcześniej ankiety elektronicznej miały okazję przekazać swoje uwagi w wersji papierowej.

W dalszej części spotkania pani Szefler oddała głos przedstawicielce Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, pani Joannie Wosik, która zaprezentowała przygotowany specjalnie na spotkanie księgozbiór, związany z szeroko pojętym nauczaniem matematyki, oraz poinformowała zebranych o możliwości bezpłatnego zapisu do biblioteki (warto zaznaczyć, że uczestnicy chętnie skorzystali z tej propozycji).

Następnie pani Barbara Szefler poprosiła uczestników o przedstawienie się i podanie nazwy szkoły, w której uczą. Okazało się, że obecni na spotkaniu nauczyciele reprezentują wszystkie typy szkół: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i pracują w różnych miejscowościach Kujawsko-Pomorskiego (Głogowo, Łasin, Wąbrzeźno, a także Toruń). Na pytanie moderatora o cele zapisu do sieci, obecni na spotkaniu pedagodzy wyrazili w swoich wypowiedziach spore oczekiwania wobec rozpoczynającej pracę sieci współpracy
i samokształcenia. Przede wszystkim dotyczące warsztatu dydaktycznego, m.in. dzielenia się sprawdzonymi metodami aktywizującymi, wizualizacji przekazywanej uczniom wiedzy, przekazywania interesujących wiadomości związanych z nauczaniem matematyki
(np. dotyczących konkursów przedmiotowych).

Następnie koordynator sieci, pani Barbara Szefler w ramach „pracy domowej” zaproponowała uczestnikom zaprojektowanie logo sieci i przedstawienie swoich pomysłów na platformie Moodle. Wyraziła także nadzieję, że podjęcie wspólnej pracy przyczyni się do rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli matematyki, popularyzacji nowoczesnych technologii w pracy z uczniem oraz będzie źródłem satysfakcji zawodowej.

Po kilkuminutowej przerwie członkowie sieci zostali poproszeni o przejście do sali dydaktycznej Biblioteki, gdzie odbyła się druga część zajęć. Na początku wszyscy uczestnicy zarejestrowali się i założyli konta na platformie Moodle Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, co jest niezbędnym warunkiem pełnego uczestnictwa w pracy sieci.

Następnie pani Aldona Zawałkiewicz, nauczyciel bibliotekarz, trener szkoleń on-line, kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki przedstawiła prezentację zatytułowaną Webinaria jako narzędzie rozwoju kompetencji nauczycieli.

Aldona Zawałkiewicz na wstępie przywołała i szczegółowo wyjaśniła terminologię związaną z tematem prezentacji. Webinarium oznacza prezentację, wykład, warsztat lub seminarium, transmitowany za pomocą sieci Web i ma charakter synchroniczny, wymagający obecności w tym samym czasie prowadzącego i uczestników. Odbywa się najczęściej w dużych grupach, które mogą liczyć nawet do kilkuset osób. Istotą webinarium jest przekazanie wiedzy na konkretny temat, a nie jej przećwiczenie. Interakcja pomiędzy prowadzącym a uczestnikami jest ograniczona, a aktywność uczestników polega głównie na zabieraniu głosu na czacie poprzez zadawanie pytań prowadzącemu, wypełnianie ankiet i testów.

Prelegentka podkreśliła, że niezwykle istotnymi zaletami webinariów są: zniesienie barier komunikacyjnych i wydatne zmniejszenie kosztów organizacji szkolenia (zredukowanie kosztów podróży i zakwaterowania uczestników szkolenia, zaoszczędzenie ich czasu, obniżenie kosztów przygotowania materiałów szkoleniowych i doszkoleniowych).

Następnie Aldona Zawałkiewicz omówiła wyczerpująco funkcjonalności dostępnego przez przeglądarkę internetową programu ClickMeeting. Zalety programu to: łatwa obsługa zarówno przy zakładaniu spotkania, jak i w trakcie prowadzenia, duże możliwości dostosowania wirtualnego pokoju do potrzeb prowadzącego i uczestników, personalizacja poczekalni (panel prezentera), zarządzanie kontaktami, rozbudowane statystyki spotkań (raporty w różnych formatach – PDF, HTML, CSV), nagrywanie wraz z narzędziem do podstawowej edycji nagrań i ich obróbki, integracja z mediami społecznościowymi, tester łącza i stanu komputera.

W ramach dobrych praktyk Aldona Zawałkiewicz przywołała przeznaczone dla nauczycieli matematyki wideokonferencje E-spotkania Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Projekt MegaMatma.

Prowadząca zachęciła uczestników do udziału w pojawiających się w Internecie webinariach oraz samodzielnego testowania platformy ClickMeeting.

Pani Barbara Szefler podziękowała pani Aldonie Zawałkiewicz za interesujące przedstawienie problemu, a uczestnikom za przybycie na 2-godzinne spotkanie i chęć współtworzenia sieci Edukacja matematyczna i nowe technologie. Pani Szefler przypomniała również, że informacje o terminie i tematyce kolejnego spotkania zostaną przekazane za pomocą poczty elektronicznej, a także opublikowane na stronach internetowych TODMiDN i Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Zaprosiła wszystkich do systematycznego zapoznawania się z materiałami publikowanymi na platformie Moodle, a także do zabierania głosu na forum dyskusyjnym sieci. Na koniec pani Szefler pożegnała w imieniu swoim i koordynatorów przybyłych gości.

Mamy nadzieję, że kolejne spotkanie okaże się równie owocne jak pierwsze i będzie zarówno realizacją planów organizatorów, jak i sugestii uczestników przekazanych w ankietach.

 

Książki prezentowane na spotkaniu

 

Katalog integro
Dostęp do nowości
Czytelnia online IBUK libra
czasopisma
Wakelet
Kalendarz wydarzeń
<kwiecień 2024>
pnwtśrczptsond
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Kary i kaucja
Platforma edupolis
Biuletyn Informacji Publicznej
Solidarni z Ukrainą

Kontakt

Biblioteka Pedagogiczna
im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej
w Toruniu

ul. Generała Jana Henryka Dąbrowskiego 4,
87-100 Toruń

Godziny otwarcia w czasie roku szkolnego:
poniedziałek – piątek: 10:00-19:00
sobota: 09:00-15:00

Godziny otwarcia w lipcu i sierpniu:
poniedziałek – piątek: 10:00-15:00
Wypożyczalnia w środy: 10:00-17:00
sobota: nieczynne

Wypożyczalnia

wypozyczalnia@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 55
 

Sekretariat

sekretariat@bptorun.edu.pl
Tel. 56 653 97 56
 

Adres ePUAP:
/BPEDTORUN/SkrytkaESP

Kujawy Pomorze
logo Twitter
logo Instagram